Att forska: Roller och praktiker inom samhällsvetenskaperna
Shutterstock/Valkr

Att forska: Roller och praktiker inom samhällsvetenskaperna

Den 3 maj 2016 bjöd Utrikespolitiska institutet, UI, in till samtal om utmaningar och möjligheter för samhällsvetenskaplig forskning idag.

Vad gör man när man forskar? På vilka sätt kan dagens forskare bidra till samhällsdebatten? Hur bör akademiska miljöer organiseras för att på bästa sätt slå vakt om vetenskaplig integritet och forskningens samhälleliga relevans?   

Johan Eriksson, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet

Jenny Madestam, lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och huvudsekreterare för samhällsvetenskap och humaniora vid Vetenskapsrådet

Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Samtalet modererades av Niklas Bremberg, forskare vid Utrikespolitiska institutets Europaprogram.

Varukorg

Totalt 0