Utmaningar och möjligheter i Arktis, del 2: Miljö och klimat

Utmaningar och möjligheter i Arktis, del 2: Miljö och klimat

Den 7 april 2016 bjöd Utrikespolitiska institutet (UI) i samarbete med Regeringskansliet in till ett seminarium för att uppmärksamma Arktiska rådets 20-årsjubileum.

Den arktiska regionen står inför stora prövningar. Klimatförändringarnas påverkan och den globala uppvärmningen innebär miljömässiga och geopolitiska utmaningar, men också ekonomiska möjligheter.

Arktiska rådet samlar de arktiska staterna och representanter för urspringsbefolkningen, och erbjuder en plattform för samarbete och gemensamma lösningar. I samband med rådets jubileum tar vi temperaturen på aktuella frågeställningar i regionen.

Vad säger forskningen om Arktis utmaningar och möjligheter? Vad kan de arktiska staterna göra för att bidra till att uppnå målen i Parisavtalet och för en hållbar utveckling? Vilken roll kan Sverige spela?

Panel 2: ”Miljö och klimat”

Margot Wallström, Utrikesminister 
Åsa Romson, Klimat- och miljöminister, vice statsminister 
Azita Raji, USA:s ambassadör i Sverige 
Niila Inga, Samernas Riksförbund 
Lena Anttila, Enhetschef, Internationella enheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Johan Sandberg, Sverigechef, forsknings- och konsultbolaget DNV GL Energy 
Lars-Otto Reiersen, huvudsekreterare, Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)

Moderator: Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Enivronment Institute (SEI)

Avslutande ord Andrés Jato, Arktisambassadör

Varukorg

Totalt 0