Klimat och utveckling: global maktförskjutning?

Klimat och utveckling: global maktförskjutning?

Utrikespolitiska institutet, UI, bjöd in till ett panelsamtal kring klimatpolitik och den nya utvecklingsagendan.

Klimatförändringar och hållbar utveckling står i fokus under hösten 2015. De här viktiga frågorna har konsekvenser för dynamiken mellan det globala nord och syd.

Den 20 oktober ägde ett panelsamtal kring klimatpolitik och den nya utvecklingsagendan rum på Utrikespolitiska institutet. Vi diskuterade potentiella maktförskjutningar och ansvarsfördelning med hjälp av exempel från två länder: Bangladesh och Kina. Var ligger ländernas prioriteringar för klimat och utveckling? Vilka är förhoppningarna och farhågorna inför de kommande förhandlingarna i Paris i december? Kan Kinas betydelsefulla roll och därmed inflytande i klimatförhandlingarna spilla över på andra områden?

Medverkande: 
Victoria Veres är journalist och nationalekonom inriktad på utvecklingsekonomi, och har skrivit om utvecklingsfrågor i över tio år, bland annat i UI:s publikationer. 
Karl Hallding är forskningsledare vid Stockholm Environment Institute och har följt utvecklingen i Kina under många år. 
Johan Larnefeldt är skribent och analytiker med särskild inriktning på Sydasien. 

Gunilla Reischl är ansvarig för UI-programmet Global politik och säkerhet. Hon fokuserar på bl.a. globala styrningsfrågor inom miljö- och energiområdena.

Samtalet modererades av Gunilla Reischl och möjliggjordes genom stöd av Sida.

Varukorg

Totalt 0