Inflytande i G20: BRICS roll i internationellt samarbete

Den 20 november 2015 bjöd Utrikespolitiska institutet och Global Utmaning in till samtal och rapportlansering om BRICS-ländernas (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) roll i den globala ekonomin.

Medelinkomstländernas framväxt under 1990 och 2000 talen har utmanat den existerande ekonomiska ordningen. Nu ser vi dessutom att geopolitiken fragmenteras. G20, som tidigare handlade om finansiella kriser får en allt bredare betydelse i global maktpolitik.

Sedan 2011 då Sydafrika anslöt, har BRICS-gruppen samverkat och trots ländernas olikheter vad gäller styrelseskick, ekonomiska system, ideologisk och kulturell bakgrund, har samarbetet utvidgats med stor vikt vid att förstärka utvecklingsländernas och tillväxtekonomiernas ställning på den internationella arenan. Med syftet att få till en mer multipolär världsordning strävar gruppen efter förändringar i den existerande ordningen.

I november 2016 planeras nästa G20-möte i Kina. Kommer BRICS-länderna tillsammans att utöva ett sådant inflytande att svenska och europeiska intressen påverkas? Hur bör Sverige respektive EU föra en dialog och agera i förhållande till BRICS?

Inledning: Lennart Båge, ordförande Global Utmaning

Rapportpresentation: Mats Ringborg, ambassadör och senior rådgivare till Global Utmaning. Författare till kommande rapporten ”BRICS roll i internationellt samarbete och i utvecklingen av internationella relationer”.

Kommentarer och paneldiskussion: Karin Enström, riksdagsledamot och vice ordförande i utrikesutskottet Ruth Jacoby, ambassadör, nu t.f. utrikesråd för utvecklingssamarbete.

Seminariet modererades av Mats Karlsson, direktör UI.

Varukorg

Totalt 0