Flyktingmottagandet EU:s nästa ödesfråga

Flyktingmottagandet EU:s nästa ödesfråga

Fler än någonsin befinner sig på flykt i världen. Av de 60 miljoner människor som lämnat sina hem tar sig de allra flesta till en tryggare plats i sitt hemland eller i ett grannland. Under de första nio månaderna 2015 sökte 892.000 personer asyl i ett EU-land, fler än de 650.000 ansökningar som kom in under hela 2014.

Situationen har skapat frustration och spänningar i individuella EU-länder och även mellan medlemmar. Den belyser frågor om gränser, ekonomi och identitet. Till exempel beslutade EU:s ministerråd nyligen trots motstånd från fyra medlemsländer att flyktingar ska fördelas genom tvångskvoter.

Tyskland är det land som tagit emot flest personer totalt sett medan Sverige har tagit emot flest per capita. Förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven har drivit frågan om ett gemensamt europeiskt asylsystem men många medlemsländer motsätter sig det av ekonomiska eller principiella skäl.

Den 17 november bjöd Utrikespolitiska institutet in till samtal om flyktingsituationens konsekvenser för EU-samarbetet. 

Kommer EU att lyckas få till stånd ett gemensamt asylsystem? Hur påverkar flykting- och migrationssituationen EU-samarbetet i övrigt? Hur kommer EU:s tongivande makt, Tyskland, att agera? Blir detta något som enar eller splittar Europa?

Medverkande: 
Monica Svantesson är fil.dr. i statsvetenskap och arbetar för Delegationen för migrationsstudier, Delmi. 
Daniel Alling är journalist på Sveriges radio och före detta korrespondent i Tyskland och USA. 
Lisa Pelling är fil.dr. i statsvetenskap och utredningschef på Arena Idé.

Samtalet leddes av Niklas Bremberg, forskare med fokus på EU:s utrikes- och säkerhetspolitik inom UI:s Europaprogram.

Varukorg

Totalt 0