Kärnvapennedrustning - hur uppnår vi framsteg?

Kärnvapennedrustning - hur uppnår vi framsteg?

Seminarium med Utrikesministern inför Ickespridningsavtalets (NPT) översynskonferens. Hur kan Sverige främja kärnvapennedrustning och ett framgångsrikt resultat från 2015 års NPT-översynskonferens?

 Det är fokus för ett seminarium med utrikesminister Margot Wallström som anordnades på Utrikespolitiska institutet den 16 april. NPT står inför ett antal utmaningar. Hur kan Sverige i detta läge arbeta tillsammans med andra för att värna icke-spridningsavtalet och dess tre pelare: nedrustning, icke-spridning av kärnvapen och fredlig användning av kärnenergi?

Sedan förra översynskonferensen har många statsparter, liksom civilsamhället, alltmer kommit att fokusera på de humanitära konsekvenserna av kärnvapen som ett viktigt argument för att driva på kärnvapennedrustningen. Vilka resultat är särskilt angelägna för Sverige vid översynskonferensen? Hur kan dessa uppnås?

Huvudtalare: 
Utrikesminister Margot Wallström

Panel: 
Ambassadör Sven-Olof Petersson, Ordförande, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
Josefin Lind, Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) 
Eva von Oelreich, Ordförande, Svenska Röda Korset 
Ambassadör Henrik Salander, Generalsekreterare, Kommissionen om massförstörelsevapen (Blixkommissionen)

Moderator: 
Anna Wieslander, Ställföreträdande Direktör, Utrikespolitiska Institutet (UI)

Seminariet organiserades gemensamt av Utrikesdepartementet, Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning, SIPRI och UI, med inledande kommentarer av Leonore Wide, ordförande för Svenska nätverket för kärnvapennedrustning.

Varukorg

Totalt 0