Folkrätten i Israel-Palestinakonflikten

Folkrätten i Israel-Palestinakonflikten

Här kan du lyssna på ett samtal om de folkrättsliga aspekterna av Israel-Palestinakonflikten. Vilka av de folkrättsliga lagarna gäller, finns det olika syn på detta, vad säger experterna?

Konflikten mellan israeler och palestinier har rötter från början av 1900-talet, då den israeliska invandringen till Palestina ökade. Konflikten blossade senast upp i Gaza, och efter sommarens sju veckor långa konflikt råder en skör vapenvila. 

Folkrätten består av de internationella avtal och regler där staters och internationella aktörers agerande och samarbete regleras, samt även hur konflikter ska lösas. 

I konflikten mellan Israel och Palestina används ofta begrepp som ockupation, proportionalitet och självförsvar. Dessa begrepp kommer ur den folkrättsliga diskursen, men används även utanför denna krets då konflikten diskuteras. Vad innebär dessa folkrättsliga begrepp? Vad säger experterna om de båda sidornas folkrättsliga argument? Hur ska folkrättens avtal och traktat tolkas enligt dem? 

Presentation på engelska: 

Jann Kleffner, Professor i internationell rätt vid Försvarshögskolan. 

Den engelska presentationen följs sedan av en diskussion på svenska mellan: 

Ove Bring, Professor emeritus i folkrätt vid Försvarshögskolan och Stockholms universitet. 

Katinka Svanberg, Doktor i Folkrätt vid Stockholms Universitet.

Dick Clomén, Folkrättsrådgivare på Röda Korset.

Varukorg

Totalt 0