Gymnasiedag

Utrikespolitiska institutet (UI) anordnar halvdagar för grupper av gymnasister som är speciellt intresserade av utrikespolitik. Seminariet håller högt tempo och förutsätter goda förkunskaper. Vi erbjuder föreläsare av högsta klass och hoppas på frågor och en aktiv dialog med publiken. Denna dag är kostnadsfri för gymnasieklasser och arrangeras i samarbete med Sida.

Under dagen beskriver och förklarar vi komplicerade konflikter i världen och tittar närmare på hur Sveriges arbete med internationellt utvecklingsarbete ser ut. Målet är att öka förståelsen och intresset för de förutsättningar som gäller för aktörers och staters agerande.

Tre identiska föreläsningar ges för- och eftermiddag:

Maktkamp i rymden: näringsliv och stater på rymdäventyr
Professor Johan Eriksson är UI:s forskningschef. Han ingår i UI:s ledningsgrupp samt i styrelsen för Särskilda forskningsprogrammet för internationella studier. Hans forskning vid UI handlar om territorialitet i en globaliserad värld samt relationen mellan expertis och politisk makt i internationella relationer.

Polisreform i Kongo: att arbeta för en bättre polis i ett postkonfliktland
Sara Isman arbetar som projektledare inom FBAs rättsstatsprogram och har varit utsänd av FBA i två omgångar till Demokratiska Republiken Kongo där hon varit aktiv i polisreformen både inom FN och EU. 

Så bidrar bistånd till att fler barn och kvinnor överlever 
Anders Molin är expert på bistånd inom hälsoområdet och jobbar som verksföreträdare för hälsa på biståndsmyndigheten Sida. Han berättar hur du är med och bidrar till att fler barn överlever sin femårsdag och att fler kvinnor överlever graviditet och förlossning, men han berättar också om vilka utmaningar vi står inför i arbetet med att erbjuda alla samma tillgång till grundläggande hälsovård. 

Varukorg

Totalt 0