G20 - En ekonomisk världsregering?

G20 bildades 1997 i efterdyningarna av Asien-krisen. G20 fick 2008 - i anslutning till finanskrisens utbrott – en central roll i att återskapa förtroende och att lägga grundenför finansiell stabilitet och tillväxt. De deltagande länderna ser på G20 som det primära fourumet för internationellt samarbete. G20-länderna svarar tillsammans för 85 % av världens BNP. Inget nordiskt land är medlem i G20 men alla påverkas av gruppens stora inflytande.

Global Utmaning har publicerat rapporten "Global Economic Governance, G20 och de nordiska länderna" inom vilken de förändrade förutsättningarna till följd av globaliseringen och strukturförändringarna i världsekonomin beskrivs. I rapporten framförs vissa förslag gällande hur de nordiska ländernas inflytande i G20 kan ökas.

Global Utmaning och Utrikespolitiska institutet vill gemensamt stimulera till debatt i internationella ekonomiska frågor och bjuder in till presentation av rapporten och diskussion kring dess slutsatser och förslag.

Lennart Båge, Ordförande Global Utmaning 
Mats Karlsson, Direktör Utrikespolitska institutet

Mats Ringborg, f.d. OECD-ambassadör och senior rådgivare, Global Utmaning

Susanne Ackum, f.d. Statssekreterare på Finansdepartementet 
Leif Pagrotsky, f.d. Statsråd
Mats Karlsson, Direktör Utrikespolitiska institutet

Kristina Persson, Statsråd för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

Seminariet modererades av Johan Hassel, Kanslichef, Global Utmaning.

Varukorg

Totalt 0