Är folkrätten hotad av Islamiska staten?

Utrikespolitiska institutet (UI) och Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt bjöd in till en diskussion om den Islamiska statens (IS) hot mot den internationella rättsordningen. Vilka utmaningar innebär aktörer som IS för folkrätten?

IS våldsbejakande framfart i Irak och Syrien har fördömts som ett hot mot internationell fred och säkerhet och den internationella rättsordningen. Samtidigt har omvärldens gensvar varit senfärdigt och tveksamt. Vilka är de folkrättsliga aspekterna av hotet från IS och andra närbesläktade och terroriststämplade grupperingar? 
 
Hur kan FN och det internationella samfundet bemöta detta hot mot statssystemet? Vilka militära motinsatser och militära aktörer är folkrättsligt acceptabla och politiskt legitima? Hur hanteras ansvaret att skydda civilbefolkningen och hantera flyktingsituationen?

Talare:

Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent på Sveriges Radio.

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt vid Försvarshögskolan och Stockholms universitet, och styrelseledamot för Raoul Wallenberg-institutet.

Gregor Noll, professor vid Lunds universitet

Seminariet modererades av Mats Karlsson, direktör på UI.

Varukorg

Totalt 0