Hur kan Sverige främja säkerhet i vår del av världen?

Utrikespolitiska institutet (UI) bjöd in diskussion om Sveriges roll som säkerhetspolitisk aktör i närområdet.

Rysslands annektering av Krim och konflikten i Ukraina har ställt Sverige och våra grannländer inför nya säkerhetspolitiska utmaningar. Försvarsmakten har fastställt att Sverige utsatts för en kränkning av vårt territorium av en undervattensfarkost. I årets rapport från Försvarsberedningen, Försvaret av Sverige, konstateras ett ökat behov av att bygga säkerhet tillsammans med andra.

Utöver traditionella militära frågor diskuterar seminariet bredare frågor som rör människors och samhällens trygghet. Vilka är de främsta utmaningarna framöver och hur kan kan vi hantera dessa tillsammans med våra grannländer? Hur kan Sverige bidra till att främja säkerheten i vår del av världen? 

Talare:

Karin Enström, vice ordförande i Utrikesutskottet och försvarsminister 2012-2014.

Hans Blix, generaldirektör för Internationella atomenergiorganet (IAEA) 1981-1997 och utrikesminister 1978-1979.

Sven Hirdman, ambassadör i Moskva 1994-2004 och statssekreterare i Försvarsdepartementet 1979-1982. 

Peter Weiderud, ordförande MR-fonden i Sverige och utrikespolitisk chef Kyrkornas Världsråd 2002-2006.

Hans Blix och Sven Hirdman har båda skrivit bidrag i antologin ”Bevara alliansfriheten - nej till NATO-medlemskap” (Celanders förlag). 

Seminariet modererades av Mats Karlsson, direktör på UI.

Välkommen!

Varukorg

Totalt 0