Sommartider på UI

UI:s kundtjänst har sommartider från 8 juli till och med 11 augusti. Under denna period är telefonväxeln stängd och svar från info@ui.se kan dröja. Ingen leverans av fysiska produkter sker, och leveranstiden för fakturaköp är längre. Digitala produkter och tjänster betalade med kort levereras som vanligt. UI:s presstjänst har sommarstängt från 13 juli till och med 4 augusti. Läs mer här.

Svensk exportkontroll i ett nytt säkerhetspolitiskt landskap

Förmågan för stater att kontrollera exporten av försvarsmateriel och känslig teknik är en central del av länders utrikes- och säkerhetspolitik. Den militära hjälpen till Ukraina, pausade leveranser av krigsmateriel till Turkiet från dess Natoallierade och den globala kampen om kritiska teknologier är färska exempel som har satt fokus på detta politiska verktyg. I denna policybrief analyseras de olika faktorer och utmaningar som svensk exportkontroll står inför och vad detta kan innebära för utvecklingen framöver.

Varukorg

Totalt 0