Till minne av Gunnar Sjöstedt

Till minne av Gunnar Sjöstedt

22 april 2022

Docent Gunnar Sjöstedt, Stockholm, har avlidit vid 79 års ålder. Gunnar var verksam vid Utrikespolitiska institutet (UI) i Stockholm, där han var med om att bygga upp och utveckla institutets forskningsverksamhet.

Gunnar Sjöstedts långa, imponerande och mångfasetterade forskningskarriär inleddes med studier vid Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm samt Massachusetts Institute of Technology. 1973 disputerade han i statsvetenskap vid Stockholms universitet på avhandlingen OECD-samarbetet: funktioner och effekter. 1976 blev han docent. Gunnar var sedan 1973 verksam vid Utrikespolitiska institutet (UI) i Stockholm, där han var med om att bygga upp och utveckla institutets gryende forskningsverksamhet. Vid den tiden var forskning om internationell politik ett jämförelsevis eftersatt forskningsområde i Sverige. Gunnar var en sann pionjär, som tidigt gav betydande kunskapsbidrag till flera spirande forskningsfält – framförallt kring multilaterala förhandlingar och icke-militära maktmedel. Inom båda dessa forskningsfält, som delvis hänger samman, gjorde Gunnar betydande genombrott med internationell resonans. Han var tidigt ute med en rad idéer som senare skulle slå igenom. De sakfrågor han intresserade sig för var framförallt den internationella politiken kring klimat- och andra miljöfrågor, internationell handelspolitik, EU som global aktör samt säkerhetspolitik i vid mening.

Utan Gunnars insatser hade Utrikespolitiska institutets forskningsmiljö inte visat den bredd och styrka samt internationella och samhällsrelevanta profil som den har idag. Gunnar var tidigt en internationellt profilerad forskare och hade ett omfattande personligt nätverk vilket bland annat resulterade i ett stort antal forskningsprojekt och internationellt samförfattade publikationer, ofta med honom själv i ledande ställning. En stor del av hans internationella bidrag skedde genom att han parallellt med sin verksamhet på UI var forskare i ett program om internationella förhandlingar vid Institute of Applied Systems Analysis (IASA), beläget i Wien.

Gunnar visade genom hela sin livsgärning stor nyfikenhet. Han hade ett öppet sinne och tog sig alltid tid att lyssna på kollegor och visade stort engagemang långt bortom sina egna expertområden. Han var prestigelös och tog människors tankar på allvar oavsett vem han samtalade med. Gunnar var mycket generös med sitt kunnande och samtidigt försynt och blygsam med allt han åstadkommit. Det är många personer han stöttat och fört fram genom åren. Gunnar hade även en otrolig simultanförmåga och kunde hålla igång flera projekt samtidigt. Med bredd, djup och briljans deltog han i alltifrån otaliga forskningsprojekt, konferenser och seminarier till samtal med diplomater och politiska beslutsfattare. Vi minns alla hans engagerande, glada tilltal och smittande skratt. Gunnar visade att med nyfikenhet och vänlighet byggs respekt och förtroende – oavsett om det gäller informella samtal forskarkollegor emellan eller deltagande i multilaterala förhandlingar om jordklotets ödesfrågor. Gunnar var en stor förebild för oss alla. Saknaden är stor.

Johan Eriksson, Jakob Hallgren, Jan Hallenberg, Gunilla Herolf, Lena Jonson, Gunilla Reischl, Mark Rhinard, Bengt Sundelius

 

Utvalda publikationer:

Sjöstedt, G., & Penetrante, A. M. (2013). Strategic Facilitation of Climate Change Negotiations: an Introduction. In Climate Change Negotiations (pp. 3–40). London: Routledge.

Sjöstedt, G. (1977). The External Role of the European Community. Westmead UK: Saxon House.

Sjöstedt, G. (1974). Integration and Actor Capability: a survey of the theories of regional and international cooperation. Stockholm: Swedish Institute of International Affairs.

Sjöstedt, G. (1998). The EU Negotiates Climate Change. Cooperation and Conflict, 33(3), 227–256. https://doi.org/10.1177/0010836798033003001

Rhinard, M., & Sjöstedt, G. (2019). The EU as a Global Actor: A new conceptualisation five decades after “actorness.” Working Papers of the Swedish Institute of International Affairs, 2019(6), Available at www.ui.se. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34695.44966

Sjöstedt, G. (2002). Asymetry in Multinational Negotiation Between North and South at UNCED. In I. W. Zartman & J. Z. Rubin (Eds.), Power and Negotiation (pp. 177–197). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Varukorg

Totalt 0