Nordiskt forskningssamarbete i en föränderlig värld

Nordiskt forskningssamarbete i en föränderlig värld

Konkreta förslag på hur det nordiska samarbetet kring utrikespolitisk analys kan utvecklas presenteras i ett gemensamt brev av direktörerna för alla fem nordiska utrikespolitiska institut.

I en rapport som de nordiska utrikesministrarna beställt (Nordic Foreign and Security Policy 2020, författad av den tidigare isländska ministern Björn Bjarnason) analyserades möjligheterna till förstärkt nordiskt samarbete på en rad områden. I rapporten föreslås bland annat att inrätta och finansiera ett särskilt forskningsprogram inom ramen för NordForsk för att stärka det nordiska samarbetet när det gäller utrikespolitisk analys.

Nu uttrycker direktörerna för alla fem nordiska utrikespolitiska institut, däribland UI:s direktör Christer Ahlström, sitt stöd för rapportens förslag och ger konkreta förslag på ämnen för ett sådant samarbete.

Läs direktörernas brev

Varukorg

Totalt 0