Till stöd för Martin Kragh

Till stöd för Martin Kragh

4 mars 2019

Vi – forskningsledare och programchefer vid Utrikespolitiska institutet (UI) – har med stigande förundran läst ett antal mediala inlägg om vår kollega docent Martin Kragh. Vi vill med detta yttrande klargöra vårt stöd för forskningens frihet för alla forskare vid UI, inklusive Martin Kragh.

UI bedriver fri forskning och folkbildning. De enskilda forskarna vid UI bestämmer och ansvarar för vilka vetenskapliga alster de vill skriva. I det här avseendet skiljer sig inte UI från någon annan institution i Sverige där det bedrivs samhällsvetenskaplig forskning.

Det är vår förhoppning att de övertramp som förekommit skall upphöra och övergå i en mer balanserad diskussion om utrikespolitiska sakfrågor.

Jan Hallenberg, forskningsledare, professor
Björn Fägersten, programchef, Europaprogrammet, FD
Björn Jerdén programchef, Asienprogrammet, FD
Rouzbeh Parsi, programchef, Mellanöstern och Nordafrika, FD
Gunilla Reischl, programchef, Global politik och säkerhet, FD

Varukorg

Totalt 0