Nytt kommunikationsprojekt om Kinas sidenvägsprojekt ”Belt and Road Initiative”

Nytt kommunikationsprojekt om Kinas sidenvägsprojekt ”Belt and Road Initiative”

19 november 2018

Asienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet (UI) har beviljats 460 000 SEK från Riksbankens Jubileumsfond för att driva ett kommunikationsprojekt.

Projektet syftar till att informera om de förändringar Sverige och världen står inför när Kinas nya ”sidenvägar” breder ut sig över världen. Sidenvägsinitiativet kommer i allra högsta grad påverka Europa och Sverige. Delvis förändras omvärldssituationen när en auktoritär stormakt drar fram över världens kontinenter, delvis är kinesiska aktörer direkt aktiva i Sverige, både politiskt och ekonomiskt.

Under våren 2018 var UI drivande i etablerandet av det självständiga forskarnätverket Stockholm Observatory for Global China (tidigare Stockholm Belt and Road Observatory). Observatoriet samlar forskare från områden som ekonomi, statsvetenskap, säkerhetspolitik och miljöforskning för att konsolidera, sprida och bygga vidare på svensk kunskap om Kina som en global aktör. UI:s kommunikationssatsning om Kinas sidenvägar kommer att ske i samverkan med forskare som är medlemmar i observatoriet.

Projektet kommer genom podcasts, videointervjuer och seminarier sprida forskning till intresserade aktörer i olika samhällsgrupper.

 

Varukorg

Totalt 0