Ebola kan hjälpa Afrika att stoppa coronasmittan
Två män passerar det sjukhus i Nigeria där Afrikas första konstaterade patient med covid-19 lagts in. Foto: Sunday Alamba/AP/TT

Ebola kan hjälpa Afrika att stoppa coronasmittan

Analys. Coronaviruset kom sent till Afrika och kontinenten kämpar nu för att hålla emot smittan. Om den får fäste hotar ett helt annat scenario än det vi sett hittills. Trångboddhet och bristande hygien förvärrar spridningen samtidigt som miljoner redan lever med ett nedsatt immunförsvar genom hiv och andra sjukdomar. Men Afrika har en fördel: erfarenheterna av ebola, skriver journalisten Görrel Espelund.

Publicerad: 2020-03-20

Tittar man på en världskarta över spridningen av corona är Afrika den kontinent som har lägst antal smittade. Den 28 februari rapporterades det första coronafallet söder om Sahara i Nigeria. Personen var italiensk medborgare och arbetade i landet. Ett par veckor senare fanns smittan i knappt 30 afrikanska länder och i vart och ett av dessa, förutom Sydafrika, rörde det sig om en handfull fall.

Att spridningen av viruset på den afrikanska kontinenten har gått relativt långsamt kan ha flera orsaker.

– En hypotes, och allt är i dagsläget hypoteser, är Afrikas relativt sett låga reseutbyte med Kina, säger epidemiolog Mathias Altmann, till nyhetskanalen France 24. Han är en av medförfattarna till en studie om den afrikanska beredskapen som publicerades i The Lancet i februari.

– En annan hypotes är att det finns ett stort mörkertal av smittade men vi har inte sett något ökat tryck på sjukvården, så som vi gjorde under ebolakrisen i Sierra Leone och Liberia. Därför håller jag inte för troligt att det finns en smittkedja vi inte känner till, säger Altmann.

Sydafrika, som har kontinentens högsta antal smittade, är ett av de länder som har störst exponering mot omvärlden. Landet har en väl utbyggd turistsektor som skulle ha gått på högvarv just nu och delar av befolkningen tillhör de som har ekonomiska möjligheter att resa. 

Fram till mitten av mars hade alla coronafall importerats till Afrika, främst från Europa. Därefter avslöjades det första fallet av ”inhemsk” smitta i Sydafrika. Det kan ha varit en av de underliggande orsakerna till den sydafrikanske presidentens tuffa åtgärder för att stoppa smittan (se faktaruta).

Mångdubblade dödstal

En inhemsk smittspridning skulle kunna få katastrofala följder i ett land där majoriteten av befolkningen bor i trångbodda kåkstäder med bristande infrastruktur för en god hygien. Samma gäller för övriga Afrika. Att självisolera personer i städernas slumområden där kanske sju, åtta personer sover i samma rum, är en praktisk omöjlighet. Lägg därtill att många lever med hiv, tbc och andra sjukdomar som ger nedsatt immunförsvar.

Afrika, corona trängsel på tåg.jpgI afrikanska kåkstäder som Soweto kommer det bli svårt att hålla avstånd till varandra. Foto: Themba Hadebe/AP/TT

Academy of Sciences of South Africa har tidigt varnat för att personer med hiv som inte tar bromsmediciner löper åtta gånger högre risk än den övriga befolkningen att behöva vård för lunginflammation orsakat av ett influensavirus. Sydafrika är det land i världen med flest hiv-positiva – ungefär 20 procent av den vuxna befolkningen, eller 7,7 miljoner, bär på smittan. Landet har också en mycket högt antal tbc-patienter. Det finns dock inga studier över hur corona angriper personer med hiv och/eller tbc.

– Vi har faktiskt inte en aning om hur spridningen av covid-19 kommer att förlöpa i Afrika, sa Glenda Gray, forskare och ordförande för South African Medical Research Council, nyligen till tidskriften Science.

Störst risk i Sydafrika löper de mellan 2,5 miljoner och 3 miljoner hiv-smittade som inte tar bromsmediciner och bland dessa räknas 500 000 ha kraftigt nedsatt immunförsvar, enligt Sydafrikas Centre for the Aids Programme of Research. Om den här gruppen riskpatienter smittas av corona, bedöms dödligheten vara tre gånger högre än normalt.

Vården räcker inte till

Världshälsoorganisationen (WHO) har uttryckt oro för en spridning av covid-19 i länder med svaga hälsosystem och bland Afrikas fattiga ekonomier kommer sjukvården ha svårt att hantera en coronaepidemi.

I början av året var det endast Sydafrika och Senegal som hade resurser för att testa coronavirus. Idag har över 40 länder den kapaciteten men det finns få intensivvårdsplatser och de flesta länder saknar gratis, allmän sjukvård.

I ett land som Sydafrika är den allmänna vården visserligen gratis men lider brist på resurser och den som har råd uppsöker den privata sjukvården. Att testa sig vid en privatklinik i Sydafrika är endast förunnat den rika minoriteten.

En annan riskfaktor som är särskilt hög i låginkomstländer och lägre medelinkomstländer är tillgången till adekvat hygien.

Enligt WaterAid saknar 72 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten i hemmet. Organisationen pekar också på att elever i Afrika söder om Sahara endast kan tvätta händerna med tvål och vatten på en av fem skolor.

– Brist på rent vatten och tvål på sjukvårdsanläggningar och hem gör dessa samhällen extremt sårbara för smittsamma infektionssjukdomar som covid-19, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige.

Africa, corona handtvätt.jpgEn kund rengör sina händer på ett apotek i Johannesburg, men majoriteten av invånarna i Afrika söder om Sahara har inte ens tillgång till tvål och vatten hemma. Foto: Dennis Farrel/AP/TT 

Erfarenhet av ebola en fördel

WHO uppmanar kontinenten att förbereda sig för det värsta men i ett avseende ligger Afrika steget före. Under ebolakrisen (2013–2016) införde många länder obligatorisk temperaturmätning för inresande.

En försiktighetsåtgärd som nu snabbt kan sättas in igen.

I Demokratiska republiken Kongo har resande sedan tidigare testats för tecken på ebola. Nu undersöks de även för corona. Landets första fall upptäcktes den här vägen. I huvudstaden Kinshasa körs misstänkta coronafall till en klinik som från början byggts för att isolera ebolasmittade.

– Det är till stor hjälp att infrastrukturen för att diagnostisera, isolera och behandla patienter redan finns, på grund av ebola, kommenterar Gervais Folefack Tengomo, som leder coronaarbetet för WHO i Demokratiska republiken Kongo.

Mathias Altmann håller med.

– Det finns en beredskapsplan, inte minst bland länderna i Västafrika, för hur man ska handskas med pandemier oavsett vilka de är. Det viktiga är att hitta och isolera det första fallet av smittan, vilket är svårt. Men om man lyckas och i varje fall kan isolera den smittade minskar risken för vidare spridning, säger han.


Görrel Espelund
Journalist och författare. Före detta Afrikakorrespondent för Göteborgs-Posten och Sydsvenskan.

Den här artikeln har finansierats med stöd från Forum Syd. Forum Syd har ej deltagit i produktionen. Ansvaret för innehållet är ansvarig utgivares.