Mats Karlsson: Nu måste Sverige lita till Europa
Snart världens mäktigaste. Foto: Joseph Sohm/Shutterstock

Mats Karlsson: Nu måste Sverige lita till Europa

Analys. Efter Trumps triumf. "Nu måste Sverige lita till Europa och göra allt man kan med allierade för att bygga upp internationella organisationer, som kan stå emot inte bara Trumps instinkter utan också alla de som kommer att vilja härma honom nu – i Europa är nästa kandidat Frankrikes Marine Le Pen". Så kommenterar UI:s direktör Mats Karlsson valskrällen för Donald Trump. I Utrikesmagasinet liverapportering om dramat i USA finns även glimtar från USA-ambassadens valvaka i Stockholm – och kommentarer från UI:s experter på olika områden.

Publicerad: 2016-11-07

Trump triumferade. Hans motståndare i USA och en yrvaken omvärld har vaknat upp till en ny osäker verklighet. Läs Utrikesmagasinets liverapportering från en valnatt som förändrar USA och världen. The New Yorker har denna morgon gått ut med rubriken An American Tragedy.

Av tidsskäl har vi inte hunnit översätta kommentarer på engelska. 

14. 43: Cherine Hussein, UI-forskare och expert på Mellanöstern, noterar att det tog lång tid innan bedömare i regionen tog in det faktum att USA:s nästa president kommer att heta Donald Trump. Många av dessa bedömare ser också med bävan hur Republikanerna behåller sitt grepp över kongressens båda kamrar. Därmed är Obama chanslös att få igenom sin kandidat till ny HD-domare. Republikanernas kontroll över Vita huset och kongressen ger dem dessutom makt att driva igenom en ny amerikansk utrikespolitik som kan få långtgående konsekvenser i Mellanöstern.

Cherine Hussein skriver: 

Other than deep shock, reactions to the Trump victory have been slow to come from the Middle East. His policies on the region are not clear, and this uncertainty is causing anxiety – but what has shocked most here is the Republican victories in the Congress and Senate, and by default the Supreme Court. This is truly frightening in terms of the party's power to actually make changes in America, and in American foreign policy. 

Many in the region woke up saddened to see the terror and pain in America's non-white populations, who now have to live in a society that elected a President who ran on a divisive platform of hatred, racism and Islamophobia that aimed at dehumanizing and disempowering them. What happens to black lives, brown lives, and Muslim lives today, in a society that has officially embraced and empowered racism? A heavy hearted moment for humanity.  

In Egypt this has caused more debates about the meaning of democracy itself as opposed to elections, while many feel that this is the moment that progressive forces in America have to come together and mobilize for real change and social justice. Some have joked that real transformation is usually inspired by terrible leadership.

In Syria, and MENA (Middle East and North Africa) generally, Trump's win is seen as terrible news for refugees, for immigrants and for the environment, while in Palestine people feel that Trump will support the expansion of even more illegal settlements in the Occupied Territories, and further strengthen the Israeli government's turn to the extreme right. Like in Egypt though, many Palestinians are commenting on the terrible state of American democracy and on how much the Democrats underestimated people's frustration with the status quo.         

More generally, many people in the region perceive the victory of Donald Trump as a victory for racism and white supremacy in an America that is scapegoating 'the other' for its domestic problems. Some also feel that this victory reveals the real face, and violent history, of America.  

 

 

08.02: Gunilla Resichl, chef för UI:s globala program, ser en stor osäkerhet breda ut sig för det klimatavtal som just trätt i kraft och som ska behandlas på klimattoppmötet i Marocko. Hon kommenterar:

På COP22 mötet i Marrakesh har ingen officiellt uttalat sig om presidentvalet. Men alla vet att mycket står på spel. Med en amerikansk president som tvivlar på klimatvetenskapen och vill dra USA ur Parisavtalet förändras spelplanen för klimatförhandlingarna. Juridiskt är det svårt för Trump att bryta avtalet men han kan låta bli att uppfylla USA:s åtaganden under avtalet och förhindra utvecklingen mot en grönare amerikansk ekonomi. De framsteg som Obama och Kerry gjort med att bygga upp förtroendet för USA som en global klimataktör undermineras. Mötet i Marrakech handlar om att mejsla ut tekniska detaljer för att få Parisavtalet att fungera. Osäkerheten om vad den kommande presidenten kommer att ta sig för vad gäller klimatavtalet underlättar knappast de här förhandlingarna.

07:57 Q & A med David Landes, kommersiell redaktör för The Local Europe:

In a column for Utrikesmagasinet, you predicted – unwillingly, but also confessing about how you once voted in Minnesota – that Trump actually could win the elections. What are your immediate reactions this morning?

– Democracy as we know it is dying but I don't think democracy is dead. The question is now: How does democracy adjust to new realities? And the question for all institutions in place since the postwar period is: Can they keep up with the pace of change? Are we looking at demoracy 2.0? I think Trump’s success is a clear indication that democratic institutions have not been able to address the needs of citizens and solve the problems that they face.

So, the voters – like in the Rust Belt – are not to blame?

– If  you feel that the system is not working for you it is not irrational to try to change the system, knowing that change may bring risks. But clearly, there is a need for change. I personally question whether  Trump is the right person to lead that change.

– To play the devil’s advoacte here, no one really knows what the next step is or where it will take us. We only know what we know looking back. My sense is that with the pace of change in society, everything is uncertain. That makes everyone susceptible to his rethoric. Yeah, it looks dangerous, but we dont know – maybe it’s worth the risk.

– I want to have faith that the US is fleixble, dynamic and strong enough to move forward despite the potentional difficulties that will come with a leader like him.  

07.47: Mark Rhinard, Senior Research Fellow:

The emergence of a Trump presidency is coming clear - and many are in shock. Lots of international uncertainty on the horizon: what about Ukraine agreement? What about Iran deal? What about NAFTA? What about TTIP? All will be rethought.

07:17 Fråga & svar med Björn Jerdén, chef för UI:s Asienprogram.

Vad var din omedelbara reaktion på valskrällen i USA?

– Som statsvetare noterar jag hur slående fel i stort sett alla experter och all media har haft i sina förutsägelser om valutgången. Många av oss behöver uppdatera vår förståelse för hur väljare tänker och vad som driver dem.

Hur tror du att ledarna i Peking kommer att reagera?

– Utåt sett inledningsvis försiktigt. Som alla andra är de angelägna om att veta hur Trump tänker omsätta sin valplattform i politik. Då Trump är ett osäkert kort planerar de säkert för potentiellt långtgående förändringar i relationen till USA. Handels- och klimatpolitik är områden där en förändrad amerikansk linje är mycket trolig.

En av de stora frågor som bekymrat asiatiska länder är Kinas expansion i Sydkinesiska havet. Går det att förutspå vilken hållning Trump kommer att inta som president?

– Trump har talat rätt lite om frågan under valkampanjen. Kinas position har nyligen stärkts genom Filippinernas plötsliga omsvängning bort från USA. Om Trump gör avsteg ifrån Obamas starka fokus på regionen så kan Kina ta det som kvitto på att deras hårda linje ger utdelning. Samtidigt brukar USA:s politik i Östasien växla relativt lite beroende på president.

Vad betyder hans seger för USA:s allierade i Asien, som Japan?

– Trump har signalerat ett starkt missnöje med USA:s åtaganden i Asien, som han menar kostar för mycket pengar. En hårdare amerikansk press på länder som Japan är därför troligt. Att det skulle innebära slutet för USA:s allianser i regionen är mer osäkert. Båda sidor har mycket investerat i den nuvarande ordningen.

Bilden nedan: Stämningsläget på morgonen den 9 november. Stockholm och världen vaknar upp till en ny verklighet. Foto: Andrea Liebman

 

06:19 Utrikesmagasinets Bitte Hammargren intervjuar UI:s Mats Karlsson:

När insåg du att Trump skulle komma att vinna detta val?

– När hans höga siffror kom fram i The Rust Belt, Rostbältet.

Vad var dina första tankar om det läge vi nu står inför?

– Vi kommer att leva i en mycket lång period av svår och farlig politik i världen. USA kommer att stå svagare ekonomiskt och ha mindre förmåga att agera utrikes- och säkerhetspolitiskt. Andra länder gör redan upp andra planer. Sverige måste lita till Europa och göra allt man kan med allierade för att bygga upp internationella organisationer, som kan stå emot inte bara Trumps instinkter utan också alla de som kommer att vilja härma honom nu – i Europa är nästa kandidat Frankrikes Marine Le Pen. Så vi kan få en allians av nationalistiska populister runt om i världen som går emot de värdebaserade internationella överenskommelser som vi har vävt år efter år. De är lätta att riva sönder och svåra att bygga upp.

 Hur ser du på säkerhetspolitiken nu?

De säkerhetspolitiska frågorna kommer att infinna sig redan idag. Vad Trump säger om Nato har omedelbar betydelse efter att han har kallat denna institution för obsolet och undergrävt USA:s kärnvapenpolitik.  I en sådan situation blir det än mer viktigt att Sverige arbetar med Europas säkerhet och försvarspolitik. 

Vid 6-tiden på morgonen, svensk tid, hade Donald Trump säkrat 232 elektorsröster och kunde känna segervittring. Foto: Bitte Hammargren

05:26: UI:s  Mats Karlsson:

Om Trump vinner är det vår tids mest förskräckande exempel på ”post truth politics”, att man kan samla makt på grundval av lögner, rädsla och hot. Sakligt skulle USA stå försvagat och med dem Sverige. 

Mats Karlsson intervjuas av P1:s Thomas Nordegren. Foto: Andrea Liebman

05:18 Mark Rhinard, Senior Research Fellow:

Election results bad news for Clinton. Even if she squeaks out a victory, a low margin means difficulty governing with Republicans.

05:18 USA:s ambassadör i Sverige, Azita Raji, håller ett kort och samlat tal under valvakan på Hotel Hilton:

”Den som vinner valet måste ena ett delat land. Oavsett vem som vinner kommer USA:s relationer med Sverige att stärkas. Sverige och USA delar så många värderingar som kommer att hjälpa oss framåt. ”

Kl 05:06: Karin Enström, utrikespolitisk talesperson för moderaterna, är skakad av prognoserna som pekar på en seger för Trump. Hon säger till Utrikesmagasinet:

"Världen behöver ett förutsägbart USA, men Trump är extremt oförutsägbar. Vi måste förhålla oss till USA oavsett vem som vinner och respektera de amerikanska väljarnas val. Men detta val innebär en utmaning för etablerade politiker och partier, som tar ställning utifrån verkligheten och fakta. I Trumps kampanj har fakta viftats bort."

04.55: UI:s direktör Mats Karlsson i panelsamtal: 

04:45 Hotel Hilton, Stockholm: 

Donald Trump vinner swingstaten Ohio och har ett övertag i antalet elektorsröster. 

De flesta visar sympatier för Clinton på USA-ambassadens valvaka, och när nu Trump gör allt bättre ifrån sig i prognoserna – han leder antalet elektorsröster – påverkar det också stämningen som blivit mer avslagen. Några gäster bestämde sig för att gå hem, nedslagna efter att ha insett att det kan bli en Trumpseger. 

Foto: Bitte Hammargren

 

 

USA-ambassadens valvaka i Stockholm. Det började med en ledning för Clinton som snart försvann. Foto: Bitte Hammargren

 

Kl 03:38 Mark Rhinard, Senior Research Fellow:

I’ve never seen the Democratic expat community in Sweden so on-edge. Despite the positive poll numbers for Clinton, no one wants to say a word. Maybe because we have underestimated Trump so many times in the past?

 

Kl 03.21 Cherine Hussein, UI-forskare med Mellanöstern som sin expertis, beskriver hur människor i Mellanöstern känner sympati för afroamerikanska, latinos, arabamerikaner och muslimska amerikaner vid tanken på att Trump skulle vinna - även om hon bedömer en Trumpseger som osannolik.  Trumps utrikespolitik gentemot Syrien och Israel är oklar, påpekar hon. Palestinier uppfattar Clinton som proisraelisk. Mer om Cherines kommentarer här:

Everyone in the Middle East realizes that a win for Donald Trump would be a disaster for racist forces in America domestically, and feel solidarity with African-American, Hispanic, Arab-American and Muslim-American voters. Hillary Clinton is deeply unpopular though for her pro-war, pro-interventionist and pro-Israeli policies.

Donald Trump's foreign policies on military intervention, Syria or Israel remain unclear and are being debated – though no one believes he will win.

Many in Egypt are calling this election America's Morsi-Shafik moment. What does it mean for democracy when an electorate is stuck in between a rock and a hard place? Would Donald Trump try to stage a coup if he loses, or are the lawsuits and threats just rhetoric? What happens to the social fabric of society the morning after the campaigns ad ballot box battles?

The feeling in Palestine is that while America might catch up with some of the rest of the world and elect a woman for president -- for them nothing will change. Hillary Clinton may be a woman and better for America, but she has always been pro-Israeli, pro-war and supported violent policies for the region of the Middle East.

03-tiden:

Clinton leder i öststaterna, Trump i södern och Mellanvästern, rapporterar New York Times.

kl. 02.40 Björn Fägersten, chef för Europaprogrammet, i ett läge när Clinton ledde i prognoserna:

  • Med Clinton vid rodret kommer Europa i grunden få mer av samma, det var ju hon som var med och designade Obamas Europapolitik. 
  • Men världen förändras samtidigt. Europa kommer att behöva ta ett större ansvar i sin egen region. USA måste titta inåt och österut. 
  • Trump är besegrad men trumpismen består. Såväl USA som Europa måste hitta vägar ut ur populismens rävsax men det är inte säkert att detta stärker den transatlantiska länken.

Även med Clinton i Vita Huset går vi mot en framtid där Europa måste göra mer själva och där den transatlantiska länken tydligare måste visa sig nyttig för en allt mer upptagen amerikansk president.   

Kl 02.35 Gunilla Reischl, chef för globala programmet på UI, kommenterar för SVT: "Trump kan bestämma sig för att strunta i Parisavtalet om han vinner". 

8/11 kl 16.45 Björn Fägersten, chef för UI:s Europaprogram, listar fem anledningar till varför Europa bör oroa sig för Trump:

1. Europeiska länder har mycket att förlora på att Donald Trump blir president. För det första finns det anledning för enskilda länder att oroa sig för sin säkerhet: Trumps ambition att göra upp med Rysslands Putin bådar illa för länder, såsom Ukraina, som befinner sig inom Putins självupplevda intressesfär och idag hankar sig fram på en transatlantisk livlina. Andra länder som också upplever ett hot från Ryssland men i dagsläget åtnjuter USA:s beskydd genom Natos artikel 5 har också anledning att oroa sig då Trump medveten skapat osäkerhet kring huruvida USA skulle leva upp till detta åtagande om han blev vald. Länder utanför Nato som tryggar sin säkerhet med bilaterala relationer till USA har såklart minst lika mycket att frukta från Trumps transaktionella syn på utrikes- och säkerhetspolitik. 

2. För det andra är det uppenbart att Trumps isolationism skulle lämna européerna ännu mer ensamma med en rad säkerhetspolitiska problem i deras närområde. Detta är en trend oavsett dagens vinnare i USA, men den lär förstärkas med Trump som president. Här saknas uppenbara vinster och direkt avkastning för en presidentkandidat som sett världen som ett ekonomiskt schackbräde.

3. För det tredje är det svårt att se ett avslut i de komplicerade TTIP-förhandlingarna under Trump. Som presidentkandidat har han tydligt lierat sig med frihandelsovänner och det är svårt att föreställa sig en uppgörelse som skulle göra någon av Atlantens sidor nöjda. Hans ekonomiska strategi verkar snarare vara att mer aggressivt kapa åt sig vinster än att bygga gemensamma värden genom fri handel. Mer geoekonomi än frihandel alltså.       

4. För det fjärde riskerar den våg av populism som Trump rider på att ytterligare stärka den likaledes starka vågen av populism i Europa. Själva grunden i populism – tron på det riktiga folkets (alltid i singular) missgynnade ställning i förhållande till en korrupt elit – går igen i såväl Donald Trumps som Viktor Orbans retorik. Allt som står mellan det rättfärdiga folket och dess rättmäktiga makt – minoritetsrättigheter, pluralism, rättsstatens principer och den representativa demokratin – är hot i populistens ögon. Detta är ett särskilt hot mot Europa vars samarbete bärs upp av just dessa principer. Räkna med att en Trumpseger blir mer bensin på Europaspopulistiska brasa.

5. Slutligen bör Europa oroa sig över de globala system som tar vid om Trump skulle få möjligheten att demontera det nuvarande. Ett mer isolerat USA som förhåller sig till omvärlden genom maktpolitiska och geoekonomiska stormaktsuppgörelser är en framtid som skiljer sig markant från den världen vi levt i sedan kalla krigets slut. Och det skulle vara en global framtid där Europas länder skulle ha svårt att ta tillvara sina intressen. EU skapades som ett sätt att ersätta just denna sorts politik på den europeiska kontinenten och unionens globala roll är formad enligt samma princip med fokus på multilateralism, samarbete och ett regelstyrt globalt system. Donald Trump och hans idéer om internationell politik skulle med andra ord utgöra ett hot mot den världsordning som har tjänat Europa väl och som utgör en förutsättning för att Europas små länder ska ha något globalt inflytande kvar. En uppenbar anledning till oro. 

8/11 kl 16.34 Mats Karlsson, UI:s direktör:

Om Trump vinner blir inget sig likt. Listan av vad han sagt han ska göra är lång:  Mexikomuren, inga Syrienflyktingar, omförhandla eller riva upp handelsavtal, återinföra tortyr, hota med att riva upp USA:s kärnvapenpolitik, och undergräva säkerhetspolitiken med att kalla Nato obsolet. Mer vägledning om vad han faktiskt kommer att göra får vi genom att ha sett den rasism, sexism, auktoritetsbeundran, förakt för fria media som han byggt sin kampanj på. 

8/11 kl 16.31 Mats Karlsson, UI:s direktör:

Om Hillary vinner tror jag att vi kommer att få se en radikalare Clinton än den vi lärt känna hittills. Alldeles säkert kommer hon att följa upp kvinnors rättigheter och vara konstruktiv i internationellt samarbete. Dock kan hon fortsatt ha kongressen emot sig och möta en ännu svårare värld än den Obama fick ta över. Så det blir tungt arbete. Men Michael Moores bild av henne i sin film Trumpland – en radikal, värdeinriktad, person, inte den beräknande nidbilden av henne – kan visa sig mer sann än vi anar.


Bitte Hammargren 

Redaktör och ansvarig utgivare för Utrikesmagasinet

Andrea Liebman

Kommunikatör och pressansvarig på UI