Fem skäl till varför Europa bör oroa sig för Trump
Trump och Putin i en öm kyss. Denna gatukonst i Vilnius speglar de baltiska ländernas oro för att Trump ska urholka Natos artikel 5 om kollektivt självförsvar. Foto: Shutterstock

Fem skäl till varför Europa bör oroa sig för Trump

Analys. Björn Fägersten, chef för UI:s Europaprogram, listar fem anledningar till varför Europa bör oroa sig för Donald Trumps storseger i USA-valet.

Publicerad: 2016-11-09

1. Europeiska länder har mycket att förlora på att Donald Trump blir president. För det första finns det anledning för enskilda länder att oroa sig för sin säkerhet: Trumps ambition att göra upp med Rysslands Vladimir Putin bådar illa för länder, såsom Ukraina, som befinner sig inom Putins självupplevda intressesfär och idag hankar sig fram på en transatlantisk livlina. Andra länder som också upplever ett hot från Ryssland men i dagsläget åtnjuter USA:s beskydd genom Natos artikel 5 har också anledning att oroa sig då Trump medveten skapat osäkerhet kring huruvida USA skulle leva upp till detta åtagande om han blev vald. Länder utanför Nato som tryggar sin säkerhet med bilaterala relationer till USA har såklart minst lika mycket att frukta från Trumps transaktionella syn på utrikes- och säkerhetspolitik. 

2. För det andra är det uppenbart att Trumps isolationism kan lämna européerna ännu mer ensamma med en rad säkerhetspolitiska problem i deras närområde. Detta är en trend som lär förstärkas med Trump som president. Här saknas uppenbara vinster och direkt avkastning för en presidentkandidat som sett världen som ett ekonomiskt schackbräde.

3. För det tredje är det svårt att se ett avslut i de komplicerade TTIP-förhandlingarna under Trump. Som presidentkandidat har han tydligt lierat sig med frihandelsovänner och det är svårt att föreställa sig en uppgörelse som skulle göra någon av Atlantens sidor nöjda. Hans ekonomiska strategi verkar snarare vara att mer aggressivt kapa åt sig vinster än att bygga gemensamma värden genom fri handel. Mer geoekonomi än frihandel alltså.       

4. För det fjärde riskerar den våg av populism som Trump rider på att ytterligare stärka den likaledes starka vågen av populism i Europa. Själva grunden i populism – tron på det riktiga folkets (alltid i singular) missgynnade ställning i förhållande till en korrupt elit – går igen i såväl Donald Trumps som Viktor Orbans retorik. Allt som står mellan det rättfärdiga folket och dess rättmäktiga makt – minoritetsrättigheter, pluralism, rättsstatens principer och den representativa demokratin – är hot i populistens ögon. Detta är ett särskilt hot mot Europa vars samarbete bärs upp av just dessa principer. Räkna med att Trumps seger häller mer bensin på Europas populistiska brasa.

5. Slutligen bör Europa oroa sig över de globala system som tar vid när nu Trump ges möjligheten att demontera de nuvarande. Ett mer isolerat USA som förhåller sig till omvärlden genom maktpolitiska och geoekonomiska stormaktsuppgörelser är en framtid som skiljer sig markant från den världen vi levt i sedan kalla krigets slut. Och det skulle vara en global framtid där Europas länder skulle ha svårt att ta till vara sina intressen. EU skapades som ett sätt att ersätta just denna sorts politik på den europeiska kontinenten och unionens globala roll är formad enligt samma princip med fokus på multilateralism, samarbete och ett regelstyrt globalt system. Donald Trump och hans idéer om internationell politik utgör med andra ord ett hot mot den världsordning som har tjänat Europa väl och som är en förutsättning för att Europas små länder ska ha något globalt inflytande kvar. En uppenbar anledning till oro. 


Björn Fägersten

Seniorforskare och chef för UI:s Europaprogram