COP27: klimatsamarbete i osäkra tider

COP27: klimatsamarbete i osäkra tider

Regelverket för Parisavtalet är på plats och nu behöver det globala klimatarbetet gå från löften till implementering. Geopolitiska spänningar kantar dock förberedelserna för COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten.

Anslut till webbinariet genom denna länk: https://eu01web.zoom.us/j/64505090874 

När världens länder samlas i Egypten för den 27:e upplagan av klimattoppmötet COP i november är det i en turbulent tid kantad av flera kriser. Rysslands invasion av Ukraina har skapat svallvågor över hela världen i form av energikris, skenande matpriser och tilltagande inflation. Inte minst märks de stigande matpriserna av i värdlandet Egypten där vetebristen som intensifierats av kriget gett upphov till larm om utbredd hunger och vilande ekonomisk kris. Samtidigt ökar de globala utsläppen av växthusgaser, trots att den senaste IPCC-rapporten slagit fast att utsläppen måste halveras till 2030 för att ha en chans att uppnå 1,5-gradersmålet.

Det här samtalet fokuserade på några av de mest centrala aktörerna i årets klimatförhandlingar - Egypten och MENA-regionen, Ryssland, EU samt Kina. Vilka förväntningar finns på landet/regionen inför COP27 och vad vill de olika aktörerna se för utfall i förhandlingarna? Diskussionen reflekterade också kring den geopolitiska kontext som kantar COP27 och vilka faktorer som kan påverka mötets möjligheter att öka ambitionerna i klimatomställningen.

Panel:
Gunilla Reischl, seniorforskare och chef för UI:s program för global politik och säkerhet
Rouzbeh Parsi, forskare och chef för UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram
Hugo von Essen, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid UI
Niklas Bremberg, seniorforskare vid UI:s Europaprogram
Karl Hallding, chefsanalytiker på Vinnova

Samtalet modererades av Elin Jakobsson, forskare på UI.

Varukorg

Totalt 0