Hur kan jihadistiska konflikter lösas?

Hur kan jihadistiska konflikter lösas?

Utrikespolitiska institutet (UI) arrangerade ett seminarium om jihadistiska konflikter.

Antalet väpnade konflikter som involverar militanta islamistgrupper har de senaste decennierna ökat i antal. Det betyder däremot inte att konflikterna per automatik är religiösa i sig. Ibland är religionen snarare ett medel än ett mål och som utnyttjas av aktörer med ekonomiska motiv, maktmotiv eller andra intressen. Klart står dock att flera av dessa konflikter är transnationella, ibland globala, vilket gör att de är särskilt svåra att hantera.

Utrikespolitiska institutet (UI) och Kulturhuset Forum/Debatt anordnade ett seminarium om jihadistiska konflikter.

Seminariet rörde sig mellan makro- och mikronivå och diskuterade allt ifrån ursprung till jihadistkonflikter och hur de kan lösas, till Sveriges insatser – och utmaningar – i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism.Medverkande:

Isak Svensson, professor i freds- och konfliktlösning, Uppsala universitet

Bitte Hammargren, programchef, Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet, UI

Sanna Klinghoffer, journalist, SVT

Adel Elsayed Sparr, kommittésekreterare, den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism 

Moderator: Aras Lindh, programsamordnare och analytiker, Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet, UI

Varukorg

Totalt 0