Cirkulär migration: Migranters roll för ekonomisk och social utveckling

Cirkulär migration: Migranters roll för ekonomisk och social utveckling

Utrikespolitiska institutets (UI) program Global politik och säkerhet bjöd in till ett seminarium om cirkulär migration och dess betydelse för länders utveckling.

Många migranter lever transnationella liv. Den cirkulära migrationen har ekonomiska och sociala konsekvenser både globalt och i mottagar- och ursprungsländerna. Bland annat i form av pengaöverföringar, så kallade remitteringar, kunskapsutbyte och investeringar. I senare års policydiskussion är förväntningarna på hemvändande migranters bidrag till utvecklingen ofta stora, inte minst bland organisationer och regeringar i Europa. Migranterna beskrivs som utvecklingsagenter som har med sig både kapital och utbildning, men också nätverk och värderingar.

Vilken roll kan cirkulär migration spela i sambandet mellan migration, remitteringar och utveckling? Hur stor möjlighet har migranter att påverka utvecklingen i sina urspungsländer? Hur ser de på sin roll som utvecklingsagenter?

Talare:
Maria Eriksson Baaz, professor vid Göteborgs universitet samt vid Nordiska Afrikainstitutet
Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef Arena Idé
Lisa Andersson, nationalekonom på enheten för Migration and Skills, OECD Development Centre

Moderator:
Victoria Veres, associerad vid UI:s program för Global politik och säkerhet

Detta seminarium var helt eller delvis finansierat av Forum Syd. Forum Syd delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande den enskilde talarens.

Varukorg

Totalt 0