Urban säkerhet – staden som arena och aktör

Urban säkerhet – staden som arena och aktör

Seminarium om urban säkerhet från olika perspektiv.

Globalisering, demografiska förändringar och sociala och ekonomiska osäkerheter har gjort att städer hamnat i fokus för olika typer av säkerhetshot. Staden utgör en arena för säkerhetshot som terrorism och extremism, samtidigt utformar staden sina egna säkerhetsstrategier. Frågan är vad som ryms i begreppet urban säkerhet. Seminariet diskuterar urban säkerhet från olika perspektiv. Hur är urban säkerhet kopplat till global och nationell säkerhet? Hur arbetar städer konkret med olika säkerhetshot? På vilket sätt är extremism en urban säkerhetsfråga? 

Talare:
Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, Fil. dr, ledamot av Utrikespolitiska samfundet samt tidigare ordförande för Svenska Röda Korset. 
Kristin Ljungkvist, forskare vid Statsvetenskapliga Institutionen, Uppsala universitet

Moderator:
Gunilla Reischl, seniorforskare och programchef UI:s program Global politik och säkerhet


Detta seminarium genomfördes med finansiellt stöd av SIDA genom Forum Syd.

Varukorg

Totalt 0