Ryssland och Östersjöregionen: Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge?

Ryssland och Östersjöregionen: Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge?

Den 17 mars 2016 bjöd Utrikespolitiska institutet in till ett seminarium om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ryssland och Östersjöregionen.

Är Östersjöregionen på väg att förvandlas till ett nytt högspänningsområde? I ett område som under mer än två årtionden präglats av handel, samarbete och integration, sker nu en utveckling mot ökad militär närvaro i kombination med en förändrad hotbild. Rysslands militära upprustning, och annekteringen av Krim 2014, oroar länderna kring Östersjön. Hur kan vi förstå denna utveckling och dess konsekvenser?

Talare: 
Carolina Vendil Pallin, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 
Jan Leijonhielm, före detta chef för Rysslandsstudierna vid FOI.

Martin Kragh, chef för UI:s Rysslandsprogram, modererade seminariet.

Varukorg

Totalt 0