Hotas EU-samarbetet av migrationskrisen?

Hotas EU-samarbetet av migrationskrisen?

Den 22 mars 2016 arrangerade Utrikespolitiska institutet (UI) ett seminarium om den gemensamma hanteringen av migrationsfrågan, och effekterna för det europeiska samarbetet.

I takt med att allt fler människor flyr mot Europa har grundläggande beståndsdelar av EU-samarbetet påverkats såsom Schengenavtalet och den fria rörligheten. En del medlemsstater påverkas mer än andra, men frågan är i vilken utsträckning medlemsstaterna kan agera på egen hand, och om ramarna för det europeiska samarbetet därmed förändras.

Talare: 
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef vid EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. 

Ylva Nilsson, frilansjournalist, tidigare Brysselkorrespondent för DI samt SvD.

Seminariet modererades av Björn Fägersten, forskare och chef för UI:s Europaprogram.

Varukorg

Totalt 0