Försvar i en osäker tid

Försvar i en osäker tid

Den 7 november 2014 bjöd Utrikespolitiska institutet (UI) in till en diskussion med överbefälhavare Sverker Göranson om Sveriges försvarspolitiska framtidsutsikter och internationell samverkan mot dagens och framtidens säkerhetspolitiska hot.

I årets rapport från Försvarsberedningen, Försvaret av Sverige, konstateras att förändrade realpolitiska förhållanden, ett ökat flödesberoende och sociala förändringar till följd av globaliseringen stärker behovet av att bygga säkerhet tillsammans med andra. Den operativa förmågan i krigsförbanden konstateras vara den viktigaste frågan för försvaret, som står inför en situation med ökad osäkerhet kring det internationella systemet, och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge.

Vad innebär utvecklingen i närområdet för svensk försvarspolitik på längre sikt? Hur bemöter försvarsmakten den ökande osäkerheten i det internationella systemet? Hur bygger Sverige säkerhet tillsammans med andra?

Talare:
Sverker Göranson, överbefälhavare.

Kommentatorer:
Malena Britz är universitetslektor i Statsvetenskap vid FHS och forskar om Europeisk säkerhetspolitik samt nordisk säkerhets- och försvarspolitik. 
Krister Andrén, försvarsanalytiker, f.d. rådgivare till överbefälhavaren och till ordföranden i EU:s militärkommitté, författare till FOI-studien Krigsavhållande tröskelförmåga - det svenska försvarets glömda huvuduppgift? (febr 2014).

Seminariet modererades av Anna Wieslander, stf. direktör på UI.

Varukorg

Totalt 0