Taiwan, Sverige och synen på 'ett-Kina-politiken'

Denna studie beskriver hur Taiwans internationella status blev en världspolitisk fråga. Den redogör för Taiwans historia, förklarar centrala begrepp som ”ett-Kina-politiken”, och beskriver hur omvärldens tolkningar och förhållningssätt i frågor kopplade till Taiwan ser ut idag. Utöver detta redogörs för hur relationen mellan Sverige och Taiwan har utvecklats under de senaste årtiondena, vilket hittills inte tycks ha gjorts i någon allmänt tillgänglig text. Slutligen diskuteras vad den svenska regeringens position innebär för universitet, företag och andra som hanterar frågor kopplade till Taiwan och Kina.

Varukorg

Totalt 0