Torsdagen den 22 augusti kommer UI att uppdatera sina IT-tjänster

Under uppdateringen kommer vi tyvärr inte kunna svara på mail. Vid brådskande ärenden hänvisar vi till kundtjänst på telefonummer 08-511 768 05, kl. 10.00-11.30 samt 13.00-15.00.

Pakistans ekonomi går bra men den politiska krisen djupnar

Den politiska utvecklingen i Pakistan går stick i stäv med landets ekonomiska utveckling.

Medan ekonomin uppvisar god tillväxt kringskärs och urholkas den politiska makten av såväl extrema samhällsgrupper som militären. En kraftigt försvagad regering gör nu eftergifter mot radikala islamistiska grupper, trots omvärldens krav på motsatsen. Frågan för framtiden är hur Kinas ökade inflytande påverkar Pakistans allt svagare politiska institutioner. 

Chetan Aspengren, Henrik (2017) Pakistans ekonomi går bra men den politiska krisen djupnar. UI Brief no. 12, December 2017.

Relaterade produkter

Varukorg

Totalt 0