UI:s publikationer

På denna sida hittar du publikationer i UI:s egna serier: UI Paper, UI Brief och UI Report.

UI:s forskare publicerar sig även ofta i skrifter som ges ut av andra än UI. En fullständig lista över forskarnas publikationer hittar du här.

UI Papers är arbetsdokument och liknande manuskript som innehåller forskningsresultat eller djupgående policyanalyser. De skrivs av UI-forskare, gästforskare eller andra forskare som bjudits in att skriva. Varje publikation genomgår en intern godkännandeprocess. De åsikter som återspeglas är enbart författarnas.

UI Briefs är korta kommentarer om internationella frågor, händelser eller trender. De skrivs av UI-medarbetare, gästforskare eller andra experter associerade till UI. Varje publikation genomgår en intern godkännandeprocess. De åsikter som återspeglas är enbart författarnas.

UI Reports är rapporter av icke-akademisk sort. De skrivs av experter inom UI:s fokusområden och den analys som presenteras behandlar ofta aspekter som inte täcks av andra UI-publikationer. Konferensrapporter av hög kvalitet kan också publiceras inom serien UI Reports.

Om du inte hittar det du söker är du alltid välkommen att kontakta UI:s kundtjänst. Du kan också hitta forskarnas publikationer via Libris och universitetsbiblioteken runt om i landet.

UI Paper

Alla UI Paper

UI Brief

Alla UI Brief

UI Report

Alla UI Report

Varukorg

Totalt 0