Med anledning av debatten om artikeln ”Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case”

11 januari 2017

Med anledning av debatten som förs i media angående den vetenskapliga artikeln "Russia's strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case" publicerad i Journal of Strategic Studies.

Utrikespolitiska instiutets forskare deltar ofta i publika fora liksom i vetenskapliga sammanhang. De är fria att publicera sig och delta i debatt. Utrikespolitiska institutet (UI) intar som institut ingen hållning kring enskilda forskningsrapporter. Samtidigt strävar vi efter hög relevans och kvalitet. Forskare publicerar regelbundet resultatet av sina studier i etablerade internationella facktidskrifter. Artiklarna granskas av tidskrifternas vetenskapliga redaktioner. Författarna är där helt och hållet ansvariga för innehållet.

Den aktuella studien, "Russia's strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case", är en sådan artikel. Den är publicerad av den vetenskapliga tidskriften Journal of Strategic Studies, inte av UI. Författare är docent Martin Kragh, Ryssland- och Eurasienchef på UI och Sebastian Åsberg, som var UI-medarbetare under våren 2016.

UI är ett oberoende institut och en plattform för såväl forskning som diskussion kring utrikespolitiska frågor där olika perspektiv kommer till tals.

Mats Karlsson
Direktör UI

Varukorg

Totalt 0