EU måste hjälpa Syriens kvinnor att skapa fred
Syriska kvinnor har en övertygande syn på hur hur fred kan skapas i Syrien, skriver utrikesminister Margot Wallström tillsammans med Hind Kabawat från den syriska oppositionens förhandlingskommitté. Foto: Julia C. Reinhart/Shutterstock

EU måste hjälpa Syriens kvinnor att skapa fred

Krönika. Europa måste visa vägen och se till att förutsättningar för fred skapas i Syrien. Syriska kvinnors krav måste tillgodoses – genom att våldet stoppas, belägringarna hävs, fångarna friges och ansvar utkrävs för krigsförbrytelser. Det skriver utrikesminister Margot Wallström tillsammans med Hind Kabawat, företrädare för den syriska oppositionens förhandlingskommitté.

Publicerad: 2016-07-29

Våld i konflikter diskriminerar inte. Män, kvinnor och barn drabbas i lika grad av svält, bombningar, tvångsförsvinnanden och tortyr. De upplever samma traumatiska förlust när de drivs bort från sina hem. Detta är fallet i Syrien, där män, kvinnor och deras familjer tillsammans ställs inför krigets ödesdigra konsekvenser, såsom är tydligt i Darayya, Aleppo och i hela Syrien.

Likväl är det män som klart dominerar förhandlingarna om Syriens framtid. Det finns långt fler män än kvinnor i den internationella stödgruppen för Syrien. De syriska förhandlingsparterna består av fler män än kvinnor. Om kvinnor inte tillåts medverka i fredsprocessen kommer det att få allvarliga konsekvenser såväl för Syrien som för Europas framtid. För att få till stånd varaktig fred måste Europa aktivt verka för att kvinnornas marginalisering ska upphöra samt se till att de har en aktiv roll i fredsprocessen.

Kvinnornas delaktighet i en fredsprocess är avgörande för att en lösning ska bli bestående. Detta vet vi av erfarenhet. I tidigare konflikter, som i El Salvador på 1990-talet, Nordirland 1997 samt Somalia och Burundi år 2000, såg vi att sannolikheten för hållbar fred ökade ju mer kvinnorna var delaktiga i fredsprocessen. Kvinnornas deltagande ökar förståelsen av konfliktens bakomliggande faktorer och bidrar till att skapa mer hållbara, övergripande fredsavtal som samlar bredare stöd. Kvinnorna är inte bara viktiga partner i en fredsprocess – de är oumbärliga för varaktig fred.

De syriska kvinnorna är oumbärliga för att få fram meningsfulla och effektiva lösningar. Under förberedelserna inför de FN-ledda samtalen i Genève tidigare i år inrättade en grupp syriska kvinnor, som representerar mosaiken av Syriens olika bakgrunder, oppositionens rådgivande kvinnokommitté (WCC). Sverige, med sin feministiska utrikespolitik, erbjöd snabbt sitt stöd till kvinnorna. Med landets hjälp var denna grupp syriska kvinnor aktiv i alla oppositionens ansträngningar under förhandlingarna. De erbjöd fredsprocessen en tydlig och övertygande syn på hur syrier arbetar för att nå den politiska lösning som syrierna behöver. Dessa kvinnor lade fram nytänkande och detaljerade planer för hur befintlig civil statlig infrastruktur skulle kunna reformeras och integreras i ett framtida demokratiskt Syrien som arbetar i samverkan med det syriska civilsamhället. Vidare lyckades de syriska kvinnorna få oppositionen att utfästa sig att andelen kvinnor i varje framtida syrisk regering ska vara minst 30 procent.

I förra månaden reste fyra starka syriska kvinnor från gruppen – flera av dem medlemmar av den syriska oppositionens höga förhandlingskommitté (HNC) – till Bryssel för att inför europeiska politiker och högre tjänstemän redogöra för sin vision för Syrien. Bland dem fanns Bassma Kodmani, Alise Mofrej och Fadwa Mahmoud. Dessa kvinnor har olika bakgrund och erfarenheter. Likväl riktade de en gemensam vädjan till de europeiska ledarna: stoppa våldet, bryt belägringarna, frige fångarna och garantera att ansvar utkrävs.

Kvinnorna i Syrien vill ha en politisk lösning. Men en hållbar lösning kan inte nås samtidigt som deras söner och döttrar svälter i belägrade städer, torteras i Assads fängelser, systematiskt utsätts för våldtäkt och andra former av sexuellt våld eller dör när skolor och sjukhus bombas. De syriska kvinnorna uppmanar Europa att skydda civilbefolkningen, eftersom de vet att detta är det första steget mot en hållbar lösning.

EU och dess medlemsstater har gett mer humanitärt bistånd till det syriska folket än någon annan givare. Trots detta slags insatser lever fortfarande en miljon syrier belägrade under omänskliga förhållanden. Som humanitär ledare måste Europa kräva att alla belägringar hävs och att tillträde beviljas inte bara för enstaka hjälpsändningar – för att minska de internationella påtryckningarna – utan kontinuerligt.

Att ansvar utkrävs är också avgörande. Sverige, ett av de länder i Europa som har tagit emot flest flyktingar från Syrien, kommer inte att vara en säker tillflyktsort för krigsförbrytare. I avsaknad av internationell rättvisa har svenska domstolar börjat lagföra krigsförbrytelser som begåtts i Syrien, och flera mål väntar på prövning. Andra europeiska länder bör följa Sveriges exempel.

EU bör stödja insatser för att se till att fångar friges, bland annat genom att kräva att internationella observatörer får fullt och obehindrat tillträde till samtliga interneringsanläggningar, inklusive militärfängelser. Detta skulle inte bara förbättra förhållandena i Assads fängelser, utan även bidra till att låsa upp den politiska processen i Genève.

De europeiska beslutsfattarna har länge sagt att de syriska kvinnorna måste ges inflytande i fredsprocessen. De syriska kvinnorna är redo att axla detta ansvar. Men de välgrundade planer som kvinnorna lägger fram kan inte omsättas i handling om inte Europa och världen skapar de förutsättningar som krävs för att nå fred i Syrien. Europa måste stärka de syriska kvinnornas ställning genom att tillgodose deras befogade krav på att stoppa våldet, bryta belägringarna, frige fångarna och garantera att ansvar utkrävs. Det är nu dags för Europa att visa vägen i Syrienfrågan och skapa förutsättningar för fred.


Margot Wallström

Sveriges utrikesminister

Hind Kabawat

Syriska oppositionens förhandlingskommitté (HNC)