Kaliforniens väljare vänder Trumps republikaner ryggen
"Hands Across America", en protest i Laguna Beach mot president Trumps förslag att tillåta ny oljeexploatering utanför kusten. Foto: Steve Bruckman/Shutterstock

Kaliforniens väljare vänder Trumps republikaner ryggen

USA. Ekon av kalla kriget hörs i USA om de spända relationerna mellan president Donald Trump och Kalifornien. Den redan ”blå” demokratiska delstaten blir allt blåare med en politik som skiljer sig i grunden från Trumps på en rad områden, från klimat och miljö till skatter och invandring. Det republikanska partiet är utrotningshotat i delstaten och krafter driver på för en Calexit – eller ett självständigt Kalifornien, skriver journalisten och USA-kännaren Karin Henriksson. Det i så fall skulle bli världens femte största ekonomi.

Publicerad: 2018-09-30

SACRAMENTO

Här följer några nyheter som illustrerar gapet mellan demokratiske guvernören Jerry Browns Kalifornien och republikanske presidenten Donald Trumps USA:

- all el som förbrukas i Kalifornien måste vara förnybar från år 2045.

- inkvotering av minst en kvinna i bolagsstyrelser i Kalifornien.

- höjd åldersgräns i Kalifornien för köp av gevär till 21 år.

- nej till Trumpadministrationens planer på att tillåta ny oljeexploatering utanför Kaliforniens kust.

Det sistnämnda lär, som mycket annat, sluta i domstol. Antingen har Kalifornien stämt amerikanska staten. Eller tvärtom. I domstol lär också många av de andra just nu mest brännande samhällsfrågorna hamna, några är redan där: fristäder för papperslösa invandrare, murbygget mot Mexiko, markanvändning, transpersoner i militären, krav på att människor måste uppge om de är amerikanska medborgare i nästa folkräkning, undantag från lagar av religiösa skäl med mera.

Sherry Bebitch Jeffe, statsvetarprofessor vid University of Southern California, kommenterar:

– Gör lite huvudräkning. Han heter Donald Trump och Kalifornien berövade honom en legitim valseger.

Motkandidaten Hillary Clinton fick knappt tre miljoner fler röster än Trump i presidentvalet 2016 och merparten av dem härrörde från Kalifornien. Därför utgår många, som Bebitch Jeffe, från att det handlar om bestraffning från Trumps sida. Men givetvis föreligger djupa ideologiska skillnader mellan presidenten och Kalifornien, inte minst på grund av den öppna hållningen till invandring i Kalifornien där minoritetsgrupper utgör en majoritet och som har en mer västeuropeisk syn på välfärdsystem, energi och klimatfrågan.

statsvetare
Sherry Bebitch Jeffe. Foto: USC

– Alla här är demokrater, från de två senatorerna, 39 av de 53 ledamöterna i delstatsdelegationen i kongressens representanthus, guvernören och viceguvernören, till majoriteten i delstatsparlamentet och borgmästare i storstäderna, påminner Sherry Bebitch Jeffe.

Till saken hör att den skattereform som Trump fick igenom förra året blir mycket kännbar i Kalifornien som är en enda stor dyrort i känslig natur, knappa vattenresurser och med månader av torka. Avdrag för boräntor och lokala skatter begränsas, något som givetvis också gäller i andra områden där demokraterna är i majoritet som New York, New Jersey och Massachusetts, och som lett till teorier om att Trump vill bestraffa demokratisk politik och demokratiska politiker.

För mer eller mindre desperata miljöorganisationer i USA är Kalifornien det ljusaste hoppet. Guvernör Jerry Brown stod värd för ett uppföljningsmöte om Parisavtalet nyligen samtidigt som Trumps miljövårdsmyndighet EPA gradvis stryker bestämmelser som förre presidenten Barack Obama införde beträffande begränsningar av rökgaser från kraftverk och tillåtna halter av olika ämnen. Kalifornien är på väg att uppnå utsläppsmålen men ett stort antal organisationer och individer tycker inte att Brown gör tillräckligt i miljö- och klimatarbetet och har till och med sjösatt en kampanj som de döpt till Brown’s Last Chance.

brandväg
Bränderna fortsätter i norra Kalifornien. Bilden är tagen den 5 september. Foto: Ben Newburn/USFS

Ett mönster på senare år är en allt längre säsong med explosiva och alltmer utbredda skogsbränder. Efter den rekordstora branden i norra Kalifornien i somras konstaterade bekymrade experter att ”brandsäsongen” kommer att vara hela året i framtiden. Trump tog till Twitter för att skylla bränderna på ”dåliga miljölagar” och påstod att ”vattnet från norr idiotiskt nog spolas ut i Stilla havet”. Nämnda experter var snabba med sin respons. Trump har fel, sa de, både om bekämpning av bränder och hur vattenresurserna fördelas.

Mellanårsvalet den 6 november närmar sig. För att ta över majoriteten i representanthuset i Washington DC måste demokraterna erövra 24 nya stolar utöver nuvarande 194. De flesta bedömare tippar att det kommer att ske, med extra draghjälp av väljarna i Kalifornien. En handfull republikaner sitter oväntat löst till i delstaten, till och med i Orange County strax söder om Los Angeles där Richard Nixon föddes och där flygplatsen är döpt efter filmstjärnan och västernhjälten John Wayne.

Detta traditionellt konservativa fäste har förändrats i och med en inflyttning av mindre bemedlade latinos med rötter i Mexiko och Centralamerika och en ökande andel collegeutbildade förortsbor som ofta är kritiska mot Trump. Republikanernas övervikt i den lokala väljarkåren har krympt dramatiskt och mångårige lokale kongressmannen Dana Rohrabacher är inte garanterad återval.

demokrathögkvarter
Demokratiska partiets högkvarter i Sacramento. Foto: Karin Henriksson

Republikanska partiet, GOP, förvandlades officiellt till tredje största politiska gruppering i Kalifornien efter en granskning av partisympatierna. Demokraterna är störst med 44 procent av de registrerade väljarna, oberoende, ”independents”, näst störst med 25,5 procent och sist hamnar GOP med 25,1 procent. Sedan 2010 har ingen republikan valts till delstatens högsta politiska ämbeten.

– Vi har förvisso våra problem och mycket arbete framför oss, medger Matt Fleming som är talesman för det republikanska partiet i Kalifornien.

Men han försöker hålla humöret uppe:

– De hade bespetsat sig på att kröna Hillary Clinton men istället fick vi president Trump och en republikansk kongressmajoritet, säger Matt Fleming och radar upp argument som ska användas i valkampanjen mot demokraterna om chockhöjda skatter, ökad kriminalitet och skolor som domineras av liberala eliter utan kontakt med verkligheten.

trumpanhängare
Deltagare i Make America Great Again-marschen i mars 2017 till stöd för president Trump i Huntington Beach. Foto: Shutterstock

Theo Slater för sin del gläder sig åt den ökande andelen oberoende som kan stötta hans California National Party, CNP, med självständighet på programmet. I ett självständigt Kalifornien skulle alla vänsterdemokratiska mål om allmän sjukvård, gratis utbildning och utbyggd infrastruktur uppfyllas.

– GOP har kollapsat och oberoende tenderar att vara mer positiva till självständighet. Dessutom är de värden vi sätter högt i Kalifornien helt andra än dem i Washington, säger Theo Slater, som är ordförande i partiet.

CNP vill ha folkomröstning om utträde ur USA, medan ett par affärsmän förnyat försöken att få till stånd en uppdelning av Kalifornien i dels de demokratiskt dominerade storstadsområdena längs kusterna, dels i en ny 51:a delstat, New California, i det mer konservativa inlandet med andra åsikter om vapenlagar, utsläpp, skatter, konstbevattning, hotade arter och råvaruexploatering på federalt skyddad mark.

Ingetdera lär lyckas. Ett bättre alternativ än Calexit och New California vore att bromsa Trumpinitiativ som ogillas i Kalifornien, menar Sherry Bebitch Jeffe. Och Matt Fleming viftar bort hela frågan med att han tror att de flesta, liksom han själv, vill förbli amerikanska medborgare.

kalifonienflagga
Kaliforniens flagga. Foto: Shutterstock

Kalifornien blev, inte oväntat, en av de delstater där Barack Obama gjorde comeback i partipolitiken efter att han lämnat presidentposten. Med rätta kan hävdas att Donald Trump först bröt mot budordet ”Presidenter och expresidenter kritiserar inte varandra” men det var ändå förvånande att Obama nämnde honom vid namn under sitt första inhopp som demokratiskt vallokomotiv inför kongressvalet. Andra stoppet var Orange County och där manade Obama de sex kandidaterna som samlades på scenen att försöka nå ut till både demokrater och oberoende.

– Det finns slitningar bland demokraterna mellan den progressiva flygeln med ”Berniecrats” och etablissemangsflygeln och de märks tydligast i valet till en av de två platserna i senaten i Washington, säger Sherry Bebitch Jeffe om de interna motsättningar som avspeglats i flera val i år i andra delstater där förre presidentkandidaten Bernie Sanders idéer slagit igenom.

Men den nyvalda senatorn kommer att vara demokrat och Kalifornien kommer att väga ännu tyngre när kongressen samlas till nytt arbetsår i början av 2019. I den delegationen ingår några som Trump pekat ut i tweetar och om det blir demokratisk majoritet lär de inte dröja länge med hoten om riksrätt.

san diego hamn
Flottbasen i San Diego. Foto: Shutterstock

Ironiskt nog är Kalifornien – med IT, AI, hamnar, industri och ett stort jordbruk – inte bara viktigt för USA:s ekonomi, utan indirekt för Trumps framtid. Han väntas gå till val på den goda ekonomin 2020 och en nedgång här skulle bli kännbar i hela landet. Och trots Trumps motvilja mot Kalifornien förmodas det dessutom bli just den delstaten som skulle gynnas av hans utspel om ett femte vapenslag inom den amerikanska försvarsmakten, rymdstyrkan ”space force”. Mycket av kunnandet återfinns i klustren kring militärbaser, försvarsföretag, universitet och de privata rymdbolagen runt Los Angeles.


Karin Henriksson
Journalist och författare, baserad i Washington. Har skrivit flera böcker om USA och amerikansk politik, bland annat Trump. Miljarderna, medierna och makten. Den senaste är Vänstern i USA (Lind&Co).