Kyrkor sätter agendan när Latinamerika girar åt höger
Tusentals deltog i "Marschen för Jesus" i Rio de Janeiro 2012. Foto: A Paes/Shutterstock

Kyrkor sätter agendan när Latinamerika girar åt höger

Krönika. Brasiliens nyvalde president Jair Bolsonaro har ett starkt stöd från de väckelsekristna protestantiska kyrkorna. I Bolsonaro har de en allierad i kampen mot allt som hotar den traditionella kärnfamiljens dominans. Edir Macedo är grundaren till är en av de mest framgångsrika kyrkorna. Författaren Ana Valdés skriver om hans och de andra väckelsekristna kyrkornas stora framgångar i Latinamerika.

Publicerad: 2019-02-18

Filmen om Edir Macedos liv och gärningar har setts på bio av tiotals miljoner brasilianer. Med fyra miljoner biobiljetter köpta redan före premiären har filmen slagit alla rekord. Det är en långfilm som berättar historien om hur den obskyre och anonyme kassören på Statens lotterier mötte Gud som gav honom uppdraget att skapa en ny kyrka. Nu ska filmen visas i övriga Sydamerika och i USA.

Hans kyrka, Universalkyrkan av Guds rike, har 8 miljoner betalande medlemmar i Brasilien, några miljoner till i andra latinamerikanska länder och enligt egna uppgifter tempel i mer än 192 länder. Macedo byggde för några år sedan i São Paulo en replik av Salomos tempel, en byggnad av sten från Israel på 18 våningar och 70 000 kvadratmeter som ägnas åt böner och mässor. Macedos imperium har gjort honom till Latinamerikas femte rikaste man, enligt Forbes. Macedo äger bland annat Brasiliens näst största TV-nätverk, RecordTV.

lula macedoEdir Macedo och president Lula da Silva inviger nyhetskanalen Record News 2007. Foto: Palácio do Planalto

För några år sedan bestämde sig kyrkan att gå in i partipolitiken och stödde först president Lula da Silvas regeringskoalition, trots stora ideologiska skillnader. Nu ingår företrädare för Universalkyrkan bland president Jair Bolsonaros stödgrupper i parlamentet.

Deras agenda styr många av Bolsonaros dekret och utspel. Till exempel togs alla referenser till hbtq-grupper bort från deklarationen om de mänskliga rättigheter som regeringen har lovat stödja. Den välkända gayaktivisten Jean Wyllys avgick som parlamentsledamot bara några dagar innan han skulle sväras in för ytterligare en period och lämnade landet efter många hotbrev där han också hotades till livet.

Abort kommer att bli en kontroversiell fråga för regeringen. Bolsonaro har motsatt sig allt tal om att liberalisera abortlagstiftningen, som i Brasilien är laglig endast om kvinnans liv är hotat eller graviditeten orsakats av våldtäkt eller incest. Men Edir Macedo är för abort och familjeplanering. Han anser att de fattiga inte har råd att skaffa sig flera barn och att inte alla barn är Guds barn, att det finns barn som kommit till i lust och “synd” och att det då kan vara berättigat med abort. Den tolkningen har givit Macedo många fiender bland övriga evangelikala församlingar.

tempelSalomos tempel i São Paulo, högkvarter för Universalkyrkan av Guds rike. Foto: Alf Ribeiro/Shutterstock

Kampen om människornas kroppar och själar är gammal. När européerna erövrade Syd- och Centralamerika blev urinvånarna tvångsdöpta och deras namn ändrades till kristna namn. De inhemska gudarna och templen föll i glömska och den katolska kyrkan styrde tillsammans med erövrarna. Präster och biskopar kontrollerade livets alla faser.

I alla länder som på 1800-talet blev fria från Spanien och Portugal förblev den katolska kyrkan i praktiken knuten till staten, bara i det sekulariserade Uruguay blev det en tydlig åtskillnad. Människor åkte till Uruguay från hela Sydamerika för att gifta sig enligt uruguayanska lagar och ha rätt att ta ut skilsmässa, något som var förbjudet över hela kontinenten.

De väckelsekristna protestantiska rörelserna började skörda framgångar i Latinamerika i början av 2000-talet, under president George W Bushs tid vid makten i USA. Amerikanska missionärerna skickades till Latinamerika för att predika Guds ord och grundade kyrkor där människorna fick löfte om stora belöningar i paradiset. De kunde av de nya kyrkorna krävas på en tiondel av sina inkomster. De fattiga intalades att tro att den katolska kyrkan hade övergivit dem.

bolsonaroJair Bolsonaro svär presidenteden i parlamentet den 1 januari 2019. Foto: Marcelo Chello/Shutterstock

Den katolska kyrkan i Latinamerika, som traditionellt har stött den politiska makten och varit allierad med militären och stora jordägare, hade redan tidigare utmanats, fast då inifrån. Befrielseteologin som hade skapats bland annat  i Brasilien av teologer som Leonardo Boff och biskopar som Hélder Câmara hade spritt sig som elden över hela Latinamerika.

Förändringen hade börjat 1967 när det Andra Vatikankonciliet började att ifrågasätta kyrkans roll i världen. Kyrkan skulle verka i Jesus anda och ta ställning för de fattiga.

Många präster, munkar och nunnor sålde sina egendomar och flyttade till arbetarkvarter, några blev medlemmar i olika väpnade grupper och dödades, som Camilo Torres i Colombia och Indalecio Olivera i Uruguay. Den spanske jesuiten Jon Sobrino, en av befrielseteologins stora teologer, undslapp döden tack vare att han var bortrest när hela hans jesuit-kongregation mördades av dödsskvadroner 1989 i El Salvador. Redan 1980 hade ärkebiskopen Óscar Arnulfo Romero, nu helgonförklarad av påven, mördats i sin egen domkyrka i huvudstaden San Salvador.

Påven Johannes Paulus II var mycket kritisk mot befrielseteologin som han ansåg ligga för nära kommunismen och han förbjöd både Leonardo Boff och Ernesto Cardenal, präst och minister i sandinisternas Nicaragua, att uttala sig.

De väckelsekristna rörelserna såg här ett gyllene tillfälle att ta över ett utrymme där den katolska kyrkan hade abdikerat. De predikade mot lyxen Vatikanen omgav sig med men också mot kommunistiska präster som delade bröd och tak med de fattigaste.

Macedos kyrka och andra liknande rörelser predikar något som kallas för framgångsteologi. Det är en tolkning av Bibeln som hävdar att Gud har gjort ett avtal med mänskligheten och garanterar hälsa, ekonomisk framgång och lycka till alla som tror på honom. Alla sjukdomar och ekonomiska bakslag är förbannelser som måste bekämpas med böner och pekuniära gåvor. De skiljer sig starkt från andra protestantiska kyrkor genom sin inställning till pengar och frälsning. Det var inte bönernas kraft som garanterade frälsning utan hur stora penninggåvor man gav till kyrkan.

predikare2Guds ord förklaras i São Paulo. Foto: Alf Ribeiro/Shutterstock

Jag träffar Romina och Jorge i Uruguays huvudstad Montevideo. De går varje söndag till Macedos kyrka i staden och hon har funderat på att utbilda sig till pastor och bygga sin egen församling. Macedos framgång är baserad, enligt många experter, på hans franchising-idé. Macedos kyrka växer på grund av att människorna startar egna grupper. Visst måste de vara godkända av Macedo, men på ganska lösa villkor. Det enda viktiga är att de skickar pengar till huvudkyrkan.

Den katolska kyrkan har känt sig utkonkurrerad och har fördömt väckelsekristna grupper. De fattiga tröstas emellertid av de väckelsekristna pastorernas predikningar. De blir lovade ekonomisk framgång och hälsa. De känner att den katolska kyrkan har övergivit dem. Katolikerna predikar resignation, de fattiga ska belönas i nästa liv. Men Macedo och liknande grupper lovar framgång i detta liv.

Jag besöker Montevideos ärkebiskop Daniel Sturla, som 2015 utnämndes till kardinal av påven Franciscus, en av de yngsta i Sydamerika, och frågar honom om hans åsikter om alla dessa grupper som hotar den katolska kyrkans överhet och makt i Latinamerika.

–I Uruguay har den katolska kyrkan aldrig varit särskilt mäktig och under diktaturen tog kyrkan definitivt avstånd från militärerna. Flera präster och nunnor var politiska fångar och en biskop levde i exil i Vatikanen för att slippa fängelse, säger Daniel Sturla och skrattar.

– Men det är idag svårt att konkurrera med grupper som predikar individuell frälsning och som anser att vägen till paradiset går genom hårt arbete och stora penninggåvor, och inte så mycket genom böner och sakrament, fortsätter Sturla.

– Vi katoliker försöker att vara transparenta och att visa att vårt budskap är helt annat. Vi har länge haft ett ekumeniskt samarbete med protestantiska kyrkor, här finns metodister, anglikaner och evangeliker. Men den här typen av sekter är en nyhet i vårt land, säger Daniel Sturla.

De väckelsekristna rörelserna har idag stora politiska ambitioner och deras agenda är klar: nej till allting som hotar den heterosexuella kärnfamiljens dominans. I Brasilien har den nya familjeministern Damares Alves, själv en evangelikal pastor, sagt: "I den nya Brasilien klär sig pojkar i blått och flickor i rosa. Den som är inte är nöjd med det får söka sig till ett annat land."


Ana Valdés
Svensk-uruguayansk författare och översättare, bosatt i Montevideo.