Låt terroristerna skörda motsatsen till sin egen sådd
Ett blomsterhav för att hedra offren och räddningsinsatserna efter terrordådet på Drottninggatan. Foto: Mikael Damkier/Shutterstock

Låt terroristerna skörda motsatsen till sin egen sådd

Krönika. Terroristernas första mål är att uppamma rädsla. De kommer bara att lyckas i sitt uppsåt om vi tillåter dem. Terrorister kan mycket väl skörda motsatsen till sin egen sådd, skriver UI:s direktör Mats Karlsson efter fredagens terrordåd på Drottninggatan i Stockholm.

Publicerad: 2017-04-12

Stockholm kommer att bli sig likt igen. Ingen som var nära dådet den 7 april glömmer. Men vi kan fortsätta att leva som vi gör med den tillit som bär upp vårt starka samhälle. Attacken den 7 april utgör förvisso ett outplånligt brott i vår samtid och i generationers kommande minne. Men den demokratiska staten, samhällsinstitutionerna och den tillit som hör vårt land till kommer om något att förstärkas. Säkerhetspolis, polis och räddningstjänst, liksom andra samhällsinstitutioner, har säkert en del att lära, men den grundläggande hållningen i stat och samhälle tror jag består.

Låt det sägas igen: Terroristernas första mål är att uppamma rädsla. Det kommer bara att lyckas om vi tillåter dem. Terrorister kan mycket väl skörda motsatsen till sin egen sådd. Stockholmare kände givetvis rädsla och vrede, men deras svar var också lugnare, till och med målmedvetet. Det fanns en brottsplats, hemsk som den var, och länkad som den är till terrorns nätverk. En misstänkt anhålls. Alla känner med offren och de närstående. Och det bästa civila motståndet är att göra vad man tänkt göra ändå. Många kommer nu att bli än mer medvetna om värdet av en demokratisk stat och ett samhälle där tillit är kärnan. I Stockholm skapades omedelbart sociala medienätverk till stöd för de strandsatta. Offentliga liksom privata tjänster återupptogs inom kort. På söndagen på Sergels Torg gav tiotusentals sin röst till ett öppet samhälle, till och med byggt på ”kärlek”.

Det är våra svar på terrorism som bestämmer vad som kommer att ske, inte terrorhandlingen själv. Det mest ödesdigra svaret var invasionen av Irak 2003. Från den invasionen kom en serie följdverkningar, några förutsägbara, andra inte, som i en motsägelsefull värld öppnade nytt spelrum för terrorister och deras störda efterföljare. Vi upplever nu konsekvenserna i våra europeiska städer. Den terrorism som sliter sönder Syrien och Mellanöstern – liksom den som dagen efter Stockholm dödade ett femtiotal i en koptisk kyrka i Kairo – är djupt värre. Den geopolitiska motsättning som nu konfronterar USA, Ryssland och även Kina utmanar vårt strategiska tänkande. Minnena av hur Europa förföll i brand måste bestämma våra europeiska val.

I Sverige kommer vi säkert att ha en känd och nyttig debatt om huruvida våra lagar, beredskap, handlingar och medvetenhet är tillräckliga. Vi kommer säkert också att se en förutsägbar attack från dem som vill gå slutenhetens och inskränkthetens ärenden, helt bortsett från terrorhandlingen i sig. Ansvariga politiker måste ge röst till genomtänkta svar, visare nu av en erfarenhet som är vår.

Terroristerna formar inte våra liv. Bara vi själva gör det.


Mats Karlsson
Direktör vid Utrikespolitiska institutet