Trump får svårt driva igenom sina vallöften
Donald Trump måste få med sig kongressen för att hålla mycket av det han lovat i inrikespolitiken. Men det är inte givet att han får Capitolium på sin sida. Foto: Shutterstock

Trump får svårt driva igenom sina vallöften

Analys. Donald Trump har idag den 20 januari tillträtt presidentposten i USA. Han gör det i en situation där hans parti, Republikanerna, har majoritet i kongressens båda kamrar, senaten och representanthuset. Men det innebär inte någon garanti för att Trump får igenom alla sina förslag i kongressen. Tre viktiga faktorer belyser detta, betonar Jan Hallenberg, senior professor i statskunskap och forskningsrådgivare vid Utrikespolitiska institutet.

Publicerad: 2017-01-20

1. Ingen president är allsmäktig
USA:s historia visar att inte ens den president som förefaller allra mäktigast, som Franklin D Roosevelt efter omvalet 1936 eller Richard M Nixon efter omvalet 1972, förmår genomföra ens tillnärmelsevis allt det han föresätter sig. Franklin Roosevelt blev oerhört populär genom att han under perioden 1933–1936 framgångsrikt bekämpade den depression som USA då genomled.

Men när han 1937 försökte tvinga igenom förändringar i Högsta domstolens sammansättning – så att sympatisörer till hans politiska idéer skulle få majoritet – sade kongressen nej, trots att en majoritet av ledamöterna i både senaten och representanthuset tillhörde presidentens eget parti, Demokraterna. En klar majoritet av kongressens båda kamrar ansåg att om presidentens plan genomfördes skulle en av de centrala principerna för maktfördelningssystemet i USA – att kongressen stiftar lagar, presidenten verkställer och domstolsväsendet dömer – rubbas allvarligt till presidentens förmån. Därför sade en majoritet i kongressen nej till Franklin Roosevelts förslag.

Richard Nixon omvaldes 1972 i en av de allra största segrarna i republikens historia. Två år senare fick han avgå eftersom kongressen var på väg att avsätta honom på grund av brott och andra förseelser som han och hans medarbetare begått. Två av USA:s allra mäktigaste presidenter fick alltså en majoritet av kongressen emot sig i oerhört viktiga frågor. 

2. Kongressledamöterna, även från presidentens parti, har egna viljor
Donald Trump verkar utgå ifrån att eftersom hans parti har majoritet i kongressen, och eftersom han själv är president, kan han få igenom i stort sett vad han vill i den lagstiftande församlingen. Genom USA:s historia finns mängder med exempel på att presidenter misslyckats med att få sina förslag godtagna av kongressen, även om presidentens eget parti har majoritet. En sådan fråga där Trump kan få problem gäller hans vilja att få igenom olika typer av tullar genom kongressen i avsikt att straffa handelspartner som Kina eller Mexiko. Om Trump försöker införa tullar lagstiftningsvägen kommer han att finna att en stor andel av de republikanska kongressledamöterna är frihandelsvänner och alltså motsätter sig införandet av tullar. 

3. Väljarna kommer att reagera
Det republikanska partiet, nu med Donald Trump i spetsen, har varit oerhört kritiska mot den stora reform som har givit många amerikaner sjukförsäkring – Obamacare. Trump och republikanerna i kongressen har sagt att de tidigt skall avskaffa Obamacareoch ersätta systemet med ett bättre sjukförsäkringssystem. Oberoende granskare av detta oerhört komplexa politikområde är i princip eniga om att den förändring av Obamacaresom republikanerna redan har inlett med naturnödvändighet kommer att leda till att miljoner amerikaner – kanske rentav över 20 miljoner – som under Obama fått sjukförsäkring, under de närmaste åren kommer att förlora sin sjukförsäkring. Det är omöjligt att tänka sig att dessa människor inte kommer att protestera mot denna utveckling. De kommer att rikta sin vrede mot såväl republikaner i kongressen som mot Donald Trump personligen. Det är oerhört sannolikt att detta agerande kommer att politiskt försvaga Trump på sikt.


Jan Hallenberg
Senior professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och senior forskningsrådgivare vid UI.