Hotade från alla håll
Foto: Ron Zmiri/shutterstock.com

Hotade från alla håll

Analys. Sexuellt våld vapen mot kvinnor i Syrien och Irak.

Publicerad: 2015-05-25

Sexuellt våld mot kvinnor har länge varit ett effektivt vapen som bryter ned samhälls­väven och trasar sönder familjer. Det märks i Syrien där kriget fortsätter på sitt femte år.

I Irak har våldsnivån ökat de senaste åren. Islamiska statens (IS) utstuderade mord, tortyr och våldtäkter mot kvinnor, barn och även män i delar av Syrien och norra Irak är i mediernas fokus.

Dessa brott får inte skymma regimens sedan åratal omfattande sexuella våld mot kvinnor i Syrien. Bara hotet om stigmatiserande sexuella övergrepp har drivit kvinnor och män på flykt. Sedan resningen 2011 i Syrien har tusentals kvinnor dödats, torterats, bortförts och våldtagits. Rapporter från bland andra International Rescue Committee, IRC, FN:s oberoende undersökningskomission i Syrien, CoI, och Human Rights Watch, HRW, har dokumenterat systematiska våldtäkter på unga flickor och kvinnor begångna av  regimen samt hot om övergrepp särskilt i fängelser i Damaskus från olika grenar av regimens militär- och säkerhetstjänst och även under räder mot regim­fientliga områden.

Män och pojkar är också offer för sexuellt våld.

Enligt HRW och FN-organ som CoI utgör syriska regimtrogna styrkors sexuella övergrepp grova, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och möjligen krigsförbrytelser. Regimens brutalitet kan inte urskulda de grova övergrepp mot civila, särskilt minoriteter, som begås även av andra icke-statliga väpnade grupper som Nusrafronten, Islamiska fronten och Fria syriska armén, brott som granskats och fördömts av bland andra HRW.

Oro för "hedersmord"
Efter FN:s säkerhetsråds uppgifter om sexuellt våld utfört av Assad-regimen och dess shabiha-miliser mot kvinnor och hot om våldtäkter mot anhöriga för att framtvinga bekännelser har FN:s generalsekreterares särskilda representant mot sexuellt våld, Zainab Hawa Bangura som verkar på grundval av FN:s resolution 1325 och som i maj kom med en rapport om våldtäkter och sexuellt slaveri som terrortaktik, utryckt oro för att våldtäktsoffren dessutom riskerar att ”hedersmördas” av anhöriga.

I en patriarkalisk ”hederskultur” där kvinnor är underordnade män värderas kvinnors ”oskuld” högt, särskilt i klanpräglade traditionella samhällen i regionen, men är mindre märkbar i urbana miljöer till exempel i Syrien. Ofta betraktas sexualbrott som en djupt stigmatiserande kränkning av familjens heder, inte av kvinnan som individ.

Skammen får ofta kvinnor att tiga även för att inte undanröjas av fäder och bröder. Mörkertalen för sexuellt våld generellt är troligen mycket stora oavsett förövarnas identitet. Förövare kan straffas lindrigt och våldtagna kvinnor kan tvingas gifta sig med för­övaren för att rädda hedern.

Sålda på auktion
FN:s oberoende undersökningskommission i Syrien, CoI, och Unami i Irak har, liksom Amnesty Internationals ”Escape from Hell” i december 2014, och HRW 2015 beskrivit IS terror, våld och etniska rensning särskilt mot religiösa och etniska minoritetsgrupper i norra Irak, i synnerhet yazidier och speciellt i Sinjar. Yazidiska kvinnor har av IS utsatts för tortyr och våldtäkter. Tusentals förmodas ha förts bort till bland annat al-Raqqa i norra Syrien där unga kvinnor har sålts på auktioner som sexslavar och delats ut som krigsbyte bland jihadister. En del kvinnor såg självmord som enda utväg. 

Förövarna uppges vara främst irakiska och syriska IS-anhängare. Om yazidiskor efter våldtäkterna föder barn tillhör dessa mannen för att förhindra nya generationer av yazidier. Enligt Amnesty och CoI kan dessa brott mot yazidiska kvinnor och andra minoriteter betraktas som etnisk rensning och möjligen brott mot mänskligheten genom försöken att utplåna den yazidiska kulturen och religionen, som IS anser vara hednisk.

Amnestys rapport beskriver hur unga våldtagna yazidiska kvinnor i hopp om medicinsk vård lockats till en plats men i stället mötts av journalister som pressat dem att vittna inför tv-team.  Det är mycket viktigt att internationella organisationer dokumenterar brott för att utkräva ansvar senare. Men enligt aktörer i fält måste skändade kvinnor först få medicinsk vård och psykosocial trauma-behandling – som är sällsynt – innan de uppmanas berätta om övergreppen.

Grova kränkningar

Under IS styre, speciellt i al-Raqqa, kan kvinnor som rör sig utomhus utan en manlig släkting eller utan IS påbjudna heltäckande klädesdräkt piskas, stenas eller få lemmar avhuggna för påstådda sedlighetsbrott. Offren kan få stiga ned i sin egen grav och krossas av stenar.

IS publicerar offentligt avrättningar med avhuggna huvuden och stympade kroppar för att skapa skräck. FN-källor uppger att IS utsatt även pojkar och män för sexuellt våld. Rapporter beskriver hur en del föräldrar gifter bort sina döttrar för att de inte ska tvingas gifta sig med IS-krigare, medan andra tvingar döttrarna till sådana giftermål för att själva undkomma fängelse och straff. Enligt CoI och Amnesty utgör IS våldtäkter grova, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och krigsförbrytelser.

Den här texten publicerades ursprungligen i UI:s tidskrift Internationella Studier nr 2 2015.


Agneta Bohman
Tidigare ambassadör på UD, senast på Mellan­östern/Nordafrikaavdelningen.