Nya Zeeland

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/nya_zeeland/

Jordbrukslandet Nya Zeeland, beläget i Stilla havet maximalt långt bort från Sverige, började redan vid slutet av 1800-talet skapa en modern välfärdsstat. Trots kraftiga sociala nedskärningar under 1990-talet ligger Nya Zeeland fortfarande bra till i statistik över levnadsförhållanden. Utrikespolitiskt och kulturellt har landet på senare tid gjort en kursändring bort från Storbritannien, varifrån en majoritet av befolkningen härstammar, och knutit närmare band till den omgivande Stillahavsregionen och Asien. Urbefolkningen maorierna är polynesier.

Nya Zeeland – Geografi och klimat

Nya Zeeland ligger i den tempererade zonen av Stilla havet mitt emellan ekvatorn och Sydpolen, ca 160 mil sydöst om Australien. Landet är till ytan något större än Norrland, men lika långt som hela Sverige. Det består i huvudsak av två långsträckta bergiga öar: Nord- och Sydön, som skiljs åt av det tre mil breda Cooks sund.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
270 534 km2 (2022)
Tid
svensk + 11 timmar
Huvudstad med antal invånare
Wellington 213 000 invånare (2022)
Övriga större städer
Auckland 1,7 milj (med förorter), Christchurch 389 000, Hamilton 200 000 (2022)
Högsta berg
Mount Cook (3764 m ö h)
Viktiga floder
Waikato (på Nordön), Clutha (på Sydön)
Medelnederbörd/månad
Auckland 64 mm (jan), 142 mm (aug), Christchurch 84 mm (maj), 46 mm (september)
Medeltemperatur/dygn
Auckland 19 °C (jan), 11 °C (juli), Christchurch 17 °C (jan), 6 °C (juli)

Källor

Nya Zeeland – Befolkning och språk

Tre fjärdedelar av Nya Zeelands invånare bor på Nordön, som dessutom är mindre än Sydön och därmed betydligt mer tätbefolkad. Nära en tredjedel av landets befolkning återfinns i Stor-Auckland, landets största stad och kommersiella centrum. Trots att landet på många sätt präglas av sitt jordbruk bor nästan nio av tio invånare i tätorter.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
Omkring tre fjärdedelar av invånarna har europeiskt ursprung, drygt 15 % identifierar sig som maorier, därutöver finns en större grupper asiater och polynesier
Antal invånare
5 124 100 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
19 (2020)
Andel invånare i städerna
87 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
11,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,4 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,2 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,6 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
82 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
84 år (2021)
Förväntad livslängd för män
81 år (2021)
Språk
engelska och maori är officiella språk

Källor

Nya Zeeland – Religion

Religionsfrihet råder i Nya Zeeland. Kristendomen dominerar, men andelen invånare som identifierar sig som kristna minskar. I en folkräkning 2018 betecknade sig endast 38 procent som kristna, medan ungefär knappt hälften uppgav att de inte hade någon religion alls.

Nya Zeeland – Utbildning

Skolväsendet är utformat efter brittisk förebild och det har varit obligatoriskt att gå i skolan sedan 1877. Idag råder skolplikt för barn mellan sex och 16 år. Nästan alla börjar i skolan redan vid fem års ålder och de flesta går 13 år i skolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,1 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
15 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,4 procent (2020)

Källor

Nya Zeeland – Kultur

Janet Frame (1924–2004) är den nyzeeländska litteraturens främsta namn med en stil som har beskrivits som magisk realism. Hennes mest kända verk är en självbiografisk trilogi ”En ängel vid mitt bord” som 1990 blev till film i regi av Jane Campion.

Nya Zeeland – Äldre historia

Troligen kom maorierna från Polynesien i Stilla havet till Nya Zeeland mellan 800- och 1200-talen. För européerna blev landet känt 1642. På 1800-talet kom valfångare och missionärer, och i ett fördrag 1840 erkände maorierna brittiska kronans överhöghet. Trots löfte om skydd för maoriernas markrätt tog britterna med våld över den bästa marken, och i sjukdomar och strider mer än halverades antalet maorier. 

Nya Zeeland – Modern historia

Nya Zeeland nådde full självständighet från kolonialmakten Storbritannien 1947. Det borgerliga Nationalistpartiet hade därefter makten med några avbrott för kortvariga socialdemokratiska Labourregeringar. Efter en reform av valsystemet stärktes småpartiernas ställning i valet 1996, då högerpopulistiska Nya Zeeland först kom in i parlamentet och regeringen. I början av 2000-talet blev frågan om kompensation för maoriernas forna markförluster en politisk stridsfråga, som kostade Labour stöd bland maorierna.

Nya Zeeland – Demokrati och rättigheter

Nya Zeeland brukar tillsammans med de nordiska länderna ligga i topp i globala utvärderingar av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Medierna och domstolarna har en oberoende ställning och kan verka fritt. 

Nya Zeeland – Inrikespolitik och författning

Nya Zeeland ingår i Samväldet och har den brittiska monarken som statschef. Det socialdemokratiska partiet Labour fick efter valet 2020 egen majoritet i parlamentet och kunde ensamt bilda regering. Det starka väljarstödet berodde mycket på dåvarande premiärminister Jacinda Arderns framgångsrika hantering av coronapandemin.  

Fakta – politik

Officiellt namn
New Zealand/Nya Zeeland
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
Storbritanniens kung Charles III (2022–)
Regeringschef
premiärminister Chris Hipkins (2023)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Labourpartiet 64, Nationalistpartiet 35, Gröna partiet 10, ACT Nya Zeeland 10, Maoripartiet 1 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationalistpartiet 56, Labourpartiet 46, Gröna partiet 8, Nya Zeeland först 9, ACT Nya Zeeland 1 (2017)
Valdeltagande
ca 82 procent i parlamentsvalet i september 2020
Kommande val
parlamentsval måste hållas senast 2023

Källor

Nya Zeeland – Utrikespolitik och försvar

Nya Zeelands tidigare starka band till Storbritannien har efter hand ersatts av en allt tydligare orientering mot Stillahavsregionen och länder i Asien. Särskilt nära står Australien, både ekonomiskt och politiskt.

Fakta – försvar

Armén
4 650 man (2020)
Flygvapnet
2 450 man (2018)
Flottan
2 050 man (2017)
Militärutgifter i andel av BNP
1,37 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
3,1 procent (2021)

Källor

Nya Zeeland – Ekonomisk översikt

Det exportberoende Nya Zeeland är fortfarande ett utpräglat jordbruksland. Produktionen av mejerivaror, kött och ull byggdes upp på 1800-talet för den brittiska marknaden men har stor betydelse för den nyzeeländska ekonomin även på 2000-talet. Fiske och skogsbruk ger också viktiga inkomster.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
48 249 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,4 procent (2022)
Total BNP
247 234 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
5,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
19,7 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
66,7 procent (2020)
Inflation
6,3 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
52,8 procent (2022)
Valuta
nyzeeländsk dollar
Varuexport
45 652 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
54 256 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-14,8 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
40 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
mejeriprodukter, kött (lamm, får, nöt), trä och papper, frukt och nötter
Största handelspartner
USA, Australien, Japan, Kina, Storbritannien, andra EU-länder

Källor

Nya Zeeland – Naturtillgångar, energi och miljö

Nya Zeeland har en del olja och naturgas men är annars relativt fattigt på mineraler. Endast fosfat, kol, kalksten, dolomit och järnsand förekommer i större mängd. Viss utvinning av guld och silver sker dock. Landets stora naturtillgång är den bördiga jordbruksmarken. Nya Zeeland är till nära fyra femtedelar självförsörjande på energi. 

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
4 445 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
9026 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen som har tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen som har tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av koldioxid totalt
31 360 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,2 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
32 242 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)
Andel energi från förnybara källor
28,6 procent (2020)

Källor

Nya Zeeland – Jordbruk och fiske

Nya Zeeland är ett framstående jordbruksland. Jorden är bördig, klimatet är gynnsamt och tekniken och brukningsmetoderna avancerade. Drygt 40 procent av landytan är jordbruksmark och används främst för uppfödning av boskap, som ger mejeriprodukter men också kött och ull. Exporten av frukt, grönsaker och vin har blivit allt viktigare.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
5,7 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
39,8 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
37,6 procent (2020)
Industrins andel av BNP
19,7 procent (2020)

Källor

Nya Zeeland – Industri

Tillverkningsindustrin svarar för nära hälften av Nya Zeelands export och sysselsätter en tiondel av arbetskraften. Livsmedelsproduktion dominerar, men viktiga sektorer är också trä- och massaindustri, maskintillverkning och metallbearbetning samt oljeraffinering.

Nya Zeeland – Sociala förhållanden

Den traditionella nyzeeländska välfärdsstaten har genomgått stora förändringar under senare decennier. I början av 1990-talet sänktes bidrag och ersättningar och medborgarna förväntades ta större eget ansvar för sin sociala trygghet. Labourregeringen stärkte de sociala förmånerna till en del i början av 00-talet. I slutet av 2010-talet fortsatte den Labourledda koalitionsregeringen på samma spår.     

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
4 per 1000 födslar (2021)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen som har tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av befolkningen som har tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
10,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
4 202 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
50 procent (2022)

Källor

Nya Zeeland – Seder och bruk

Nyzeeländare brukar kallas för kiwis, och deras traditioner har sina rötter både i maorisk och europeisk kultur. Befolkningen är en blandning mellan pakeha, nyzeeländare av europeisk härkomst, och maorier, landets ursprungsbefolkning (se Befolkning och språk).