Nya Zeeland

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/nya_zeeland/

Jordbrukslandet Nya Zeeland, beläget i Stilla havet maximalt långt bort från Sverige, började redan vid slutet av 1800-talet skapa en modern välfärdsstat. Trots kraftiga sociala nedskärningar under 1990-talet ligger Nya Zeeland fortfarande bra till i statistik över levnadsförhållanden. Utrikespolitiskt och kulturellt har landet på senare tid gjort en kursändring bort från Storbritannien, varifrån en majoritet av befolkningen härstammar, och knutit närmare band till den omgivande Stillahavsregionen och Asien. Urbefolkningen maorierna är polynesier.

Nya Zeeland – Geografi och klimat

Nya Zeeland ligger i den tempererade zonen av Stilla havet mitt emellan ekvatorn och Sydpolen, ca 160 mil sydöst om Australien. Landet är till ytan något större än Norrland, men lika långt som hela Sverige. Det består i huvudsak av två långsträckta bergiga öar: Nord- och Sydön, som skiljs åt av det tre mil breda Cooks sund.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
270 534 km2 (2022)
Tid
svensk + 11 timmar
Huvudstad med antal invånare
Wellington 213 000 invånare (2022)
Övriga större städer
Auckland 1,7 milj (med förorter), Christchurch 389 000, Hamilton 200 000 (2022)
Högsta berg
Mount Cook (3764 m ö h)
Viktiga floder
Waikato (på Nordön), Clutha (på Sydön)
Medelnederbörd/månad
Auckland 64 mm (jan), 142 mm (aug), Christchurch 84 mm (maj), 46 mm (september)
Medeltemperatur/dygn
Auckland 19 °C (jan), 11 °C (juli), Christchurch 17 °C (jan), 6 °C (juli)

Nya Zeeland – Befolkning och språk

Tre fjärdedelar av Nya Zeelands invånare bor på Nordön, som dessutom är mindre än Sydön och därmed betydligt mer tätbefolkad. Trots att landet på många sätt präglas av sitt jordbruk bor nästan nio av tio invånare i tätorter. Nära en tredjedel av landets befolkning återfinns i Stor-Auckland, landets största stad och kommersiella centrum. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
Omkring tre fjärdedelar av invånarna har europeiskt ursprung, drygt 15 % identifierar sig som maorier, därutöver finns en större grupper asiater och polynesier
Antal invånare
5 124 100 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
19 (2020)
Andel invånare i städerna
87 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
11,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,4 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,2 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,6 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
82 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
84 år (2021)
Förväntad livslängd för män
81 år (2021)
Språk
engelska och maori är officiella språk

Nya Zeeland – Religion

Religionsfrihet råder i Nya Zeeland. Kristendomen dominerar, men andelen invånare som identifierar sig som kristna minskar. I en folkräkning 2018 betecknade sig endast 38 procent som kristna, medan ungefär knappt hälften uppgav att de inte hade någon religion alls.

Nya Zeeland – Utbildning

Skolväsendet är utformat efter brittisk förebild och det har varit obligatoriskt att gå i skolan sedan 1877. Idag råder skolplikt för barn mellan sex och 16 år. Nästan alla börjar i skolan redan vid fem års ålder och de flesta går 13 år i skolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,1 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
15 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,4 procent (2020)

Nya Zeeland – Sociala förhållanden

Den traditionella nyzeeländska välfärdsstaten har genomgått stora förändringar under senare decennier. I början av 1990-talet sänktes bidragen och medborgarna förväntades ta större eget ansvar för sin sociala trygghet.  Labour stärkte dock de sociala förmånerna i början av 2000-talet och sedan på nytt i slutet av 2010-talet.      

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
4 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
10,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
4 202 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
50 procent (2022)

Nya Zeeland – Kultur

Janet Frame (1924–2004) är den nyzeeländska litteraturens främsta namn med en stil som har beskrivits som magisk realism. Hennes mest kända verk är en självbiografisk trilogi ”En ängel vid mitt bord” som 1990 blev till film i regi av Jane Campion.

Nya Zeeland – Seder och bruk

Nyzeeländare brukar kallas för kiwis, och deras traditioner har sina rötter både i maorisk och europeisk kultur. Befolkningen är en blandning mellan pakeha, nyzeeländare av europeisk härkomst, och maorier, landets ursprungsbefolkning (se Befolkning och språk).

Nya Zeeland – Äldre historia

Troligen kom maorierna från Polynesien i Stilla havet till Nya Zeeland mellan 800- och 1200-talen. För européerna blev landet känt 1642. På 1800-talet kom valfångare och missionärer, och i ett fördrag 1840 erkände maorierna brittiska kronans överhöghet. Trots löfte om skydd för maoriernas markrätt tog britterna med våld över den bästa marken, och i sjukdomar och strider mer än halverades antalet maorier. 

Nya Zeeland – Modern historia

Nya Zeeland nådde full självständighet från kolonialmakten Storbritannien 1947. Det borgerliga Nationalistpartiet hade därefter makten med några avbrott för kortvariga socialdemokratiska Labourregeringar. Efter en reform av valsystemet stärktes småpartiernas ställning i valet 1996. I början av 2000-talet blev frågan om kompensation för maoriernas forna markförluster en politisk stridsfråga, som kostade Labour stöd bland maorierna.

Nya Zeeland – Demokrati och rättigheter

Nya Zeeland brukar tillsammans med de nordiska länderna ligga i topp i globala utvärderingar av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Medierna och domstolarna har en oberoende ställning och kan verka fritt. 

Nya Zeeland – Inrikespolitik och författning

Nya Zeeland ingår i Samväldet och har den brittiska monarken som statschef. Efter sex års Labourstyre bidrog höjda levnadsomkostnader till att en majoritet av nyzeeländarna i valet 2023 röstade för ett maktskifte.  Nationalistpartiet bildade en regeringskoalition med det lilla högerinriktade ACT och populistiska NZF.

Fakta – politik

Officiellt namn
New Zealand/Nya Zeeland
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
Storbritanniens kung Charles III (2022–)
Regeringschef
premiärminister Christopher Luxon (2023)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationalistpartiet 48, Labourpartiet 34, Gröna partiet 15, ACT Nya Zeeland 11, Nya Zeeland först 8, Maoripartiet 6 (2023)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Labourpartiet 64, Nationalistpartiet 35, Gröna partiet 10, ACT Nya Zeeland 10, Maoripartiet 1 (2020)
Valdeltagande
ca 78 procent i parlamentsvalet 2023
Kommande val
parlamentsval måste hållas senast 2026

Nya Zeeland – Utrikespolitik och försvar

Nya Zeelands tidigare starka band till Storbritannien har efter hand ersatts av en allt tydligare orientering mot Stillahavsregionen och länder i Asien. Särskilt nära står Australien, inte bara ekonomiskt utan även politiskt och säkerhetsmässigt. På senare tid har även samarbetet med USA blivit allt viktigare.

Fakta – försvar

Armén
4 500 man (2022)
Flygvapnet
2 500 man (2022)
Flottan
2 200 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,37 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
3,1 procent (2021)

Nya Zeeland – Ekonomisk översikt

Det exportberoende Nya Zeeland är fortfarande ett jordbruksland och produktionen av mejerivaror, kött och ull har stor betydelse för ekonomin. Turismen är en annan viktig inkomstkälla medan servicesektorn totalt svarar för över två tredjedelar av BNP.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
48 249 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,4 procent (2022)
Total BNP
247 234 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
5,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
19,7 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
66,7 procent (2020)
Inflation
6,3 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
52,8 procent (2022)
Valuta
nyzeeländsk dollar
Varuexport
45 652 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
54 256 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-14,8 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
40 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
mejeriprodukter, kött (lamm, får, nöt), trä och papper, frukt och nötter
Största handelspartner
USA, Australien, Japan, Kina, Storbritannien, andra EU-länder

Nya Zeeland – Naturtillgångar, energi och miljö

Nya Zeeland har fyndigheter av olja och naturgas men dess största naturtillgång är den bördiga odlingsmarken. Samtidigt står jordbruket för en stor del av landets klimatutsläpp. Elförsörjningen är i hög grad baserad på förnybara energikällor. 

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av växthusgaser totalt
80,16 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
15,75 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
31 360 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,2 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
32 242 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Nya Zeeland – Jordbruk och industri

Nya Zeeland är ett framstående jordbruksland. Jorden är bördig, klimatet är gynnsamt och tekniken och brukningsmetoderna avancerade. Förädling av jordbruksprodukter är den största industrisektorn, både mätt i omsättning och antal anställda.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
5,7 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
39,8 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
37,6 procent (2020)
Industrins andel av BNP
19,7 procent (2020)