Uruguay

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/uruguay/

Uruguay ligger inklämt mellan grannjättarna Brasilien och Argentina på Sydamerikas Atlantkust. Landet var tidigt en modern välfärdsstat och stabil demokrati när regionen i övrigt präglades av auktoritära styren. Militärdiktatur rådde även i Uruguay under ett drygt årtionde från början av 1970-talet, men nu har landet åter rykte om sig att vara en progressiv föregångare inte minst i socialpolitiska frågor. Jordbruket är grunden i ekonomin. Uppfödningen av kor och får bedrivs i huvudsak på stora gårdar, estancias, på slättlandet.

Uruguay – Geografi och klimat

Uruguay ligger vid Sydamerikas Atlantkust, inklämt mellan Brasilien och Argentina. Det är kontinentens näst minsta stat, efter Surinam, och motsvarar till ytan en dryg tredjedel av Sverige. Landskapet består av ett kuperat slättland med några låga bergskedjor som löper i nord-sydlig riktning. Klimatet är subtropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
176 215 km2 (2022)
Tid
svensk –4 timmar
Angränsande land/länder
Argentina, Brasilien
Huvudstad med antal invånare
Montevideo 1,4 miljoner (uppskattning 2018)
Övriga större städer
Salto 104 000, Paysandú 76 000, Las Piedras 71 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Cerro Catedral (513 m ö h)
Viktiga floder
Río Negro, Río Uruguay
Största sjö
Embalse del Río Negro (konstgjord)
Medelnederbörd/år
ca 1 000 mm
Medeltemperatur/dygn
22 °C (feb), 10 °C (juli)

Uruguay – Befolkning och språk

Uruguay har tillsammans med grannlandet Argentina den mest enhetligt vita befolkningen i Sydamerika. Befolkningstillväxten är låg och landet har en förhållandevis hög andel äldre.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
stor majoritet med europeiskt ursprung, små grupper med härstamning från afrikaner eller ursprungsfolk
Antal invånare
3 422 794 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
20 (2020)
Andel invånare i städerna
96 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
13,6 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
9,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
-0,1 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
51,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
75 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2021)
Förväntad livslängd för män
72 år (2021)
Språk
spanska är officiellt språk

Uruguay – Religion

Staten och kyrkan är åtskilda i Uruguay och religionsfrihet råder. Drygt hälften av invånarna identifierar sig som kristna, varav flertalet katoliker, men många utöver inte aktivt sin tro. Andelen som betecknar sig som icke-troende är högst i Latinamerika.

Uruguay – Utbildning

Den allmänna bildningsnivån i Uruguay hör till de högsta i Latinamerika. Skolplikt råder från fyra års ålder och omfattar 14 år, varav två i förskola.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
98,8 procent (2019)
Andel barn som börjar grundskolan
99,4 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
11 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,4 procent (2022)

Uruguay – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Uruguay är högre än i många andra latinamerikanska länder och andelen fattiga är låg. Landet har länge haft ett väl utbyggt välfärdssystem.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
99 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
98,1 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
5 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
1 430 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
25 procent (2022)

Uruguay – Kultur

Kulturlivet har mycket gemensamt med det i Argentina och präglas av europeiska traditioner. Av ursprungskulturerna finns ytterst lite bevarat.

Uruguay – Seder och bruk

Uruguay har starka sociala och kulturella rötter i Europa, även om det liksom i grannländerna finns ett kulturarv med även afrikanska influenser. Tangon har en central plats, liksom de långa karnivalfestligheterna som pågår i 40 dagar. Fotboll är nationalsport och något av en nationell besatthet.

Uruguay – Äldre historia

Dagens Uruguay var glest befolkat före spanjorernas ankomst på 1500-talet. Efter frigörelsen från Spanien var det tillfälligt införlivat med Brasilien innan självständighet utropades 1825. De första årtiondena var oroliga men mot slutet av 1800-talet ökade stabiliteten. Invandringen från Spanien och Italien sköt fart och export av jordbruksprodukter gjorde att ekonomin växte.

Uruguay – Modern historia

Uruguay utvecklades under början av 1900-talet till en stabil demokrati och välfärdsstat. Efter seklets mitt ledde ekonomisk nedgång ledde till ökade motsättningar och social oro. Landet var en militärdiktatur 1973–1985. Sedan civilt styre återinförts avlöste Coloradopartiet och Blancopartiet varandra vid makten som tidigare. Mönstret bröts 2004 då vänsteralliansen Breda fronten vann presidentvalet och fick en majoritet i kongressen.

Uruguay – Demokrati och rättigheter

Uruguay är ett av Latinamerikas mest demokratiska länder. De politiska institutionerna är stabila och de medborgerliga rättigheterna respekteras väl.

Uruguay – Inrikespolitik och författning

Uruguay är en republik där presidenten har stor makt. Landet har länge setts som en demokratisk förebild i Latinamerika. Två högerpartier har historiskt dominerat politiken, men en vänsterallians satt vid makten i 15 år fram till 2020. Sedan dess styrs landet av Blancopartiet, ett av de traditionella maktpartierna, med Luis Lacalle Pou som president.

Fakta – politik

Officiellt namn
República Oriental del Uruguay/ Republiken Uruguay
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Luis Lacalle Pou (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Breda fronten (FA) 42/13, Blancopartiet 30/10, Coloradopartiet 13/4, Cabildo Abierto 11/3, övriga 3/0 (2019) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Breda fronten (FA) 50/15, Blancopartiet 32/9, Coloradopartiet 13/4, Oberoende partiet 3/1, Folklig enighet (UP) 1/0 (2014) 2
Valdeltagande
90,1 procent i president- och parlamentsvalet 2019
Kommande val
president- och parlamentsval 2024
1. avser mandat i representantkammaren/senaten
2. se ovan

Uruguay – Utrikespolitik och försvar

Uruguays läge som buffertstat mellan Sydamerikas två stormakter, Argentina och Brasilien, präglar utrikespolitiken. Omfattande handel bedrivs med grannländerna och det finns en ambition att stärka det regionala samarbetet på kontinenten.

Fakta – försvar

Armén
13 500 man (2022)
Flygvapnet
2 600 man (2022)
Flottan
5 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,26 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
6,6 procent (2021)

Uruguay – Ekonomisk översikt

Uruguays ekonomi präglas av en exportorienterad jordbrukssektor där soja numera är ett betydande inslag vid sidan av den traditionella boskapshållningen. Dessutom är Montevideo ett viktigt finanscentrum och turismen är också viktig för ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
20 795 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,9 procent (2022)
Total BNP
71 177 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
7,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
17,6 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
63,2 procent (2022)
Inflation
9,1 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
61,0 procent (2022)
Valuta
uruguayansk peso
Varuexport
11 237 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
12 973 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,6 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
34 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
nötkött, cellulosa, sojabönor, mjölkprodukter
Största handelspartner
Kina, Brasilien, Argentina, USA
Mottaget bistånd per invånare
12 US dollar (2017)

Uruguay – Naturtillgångar och energi

Uruguays viktigaste naturtillgångar är de stora betesmarkerna och den bördiga jorden. De enda mineralfyndigheter som är värda att utvinna är järnmalm och lite guld. Energibehovet täcks i huvudsak av importerad råolja och vattenkraft.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
1 378 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
3 068 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
35,99 miljoner ton CO2ekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
10,36 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
6 514 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,9 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
20 394 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Uruguay – Jordbruk och fiske

Uppfödning av framför allt kor men även får har alltid utgjort ryggraden i Uruguays ekonomi. Exporten av kött, ull och skinn har lagt grunden till landets välstånd. En mindre del av jordbruksmarken är uppodlad, men sojabönor som på kort tid har blivit den vanligaste grödan konkurrerar nu med nötkött om att vara den viktigaste exportvaran.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
7,3 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
80,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
11,6 procent (2020)
Industrins andel av BNP
17,6 procent (2022)

Uruguay – Industri

Industriverksamheten i Uruguay baseras till stor del på förädling av råvaror från boskapsnäringen, som ger bland annat livsmedel, textilier och lädervaror. Sedan en första pappersmassefabrik blev klar 2007 har även cellulosa blivit en viktig del av landets industribas.