Paraguay

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/paraguay/

Det glest befolkade Paraguay ligger i Sydamerikas inland. Diktatorn Alfredo Stroessner styrde landet med järnhand i närmare 35 år innan han drevs i landsflykt efter en kupp 1989. Hans parti, Coloradopartiet, behöll makten till valet 2008 och återtog den fem år senare. Trots ökad demokrati präglas Paraguay fortfarande av svårartad korruption och en stor svart sektor med omfattande smuggling av bland annat narkotika. Landet är mycket fattigt, inkomsten per invånare är bland de lägsta i Latinamerika.

Paraguay – Geografi och klimat

Paraguay ligger i Sydamerikas inland och är till ytan jämnstort med Sverige. Paraguayfloden som rinner rakt genom landet delar det i två delar: i väster ligger det torra och flacka Chaco och i öster Paraneña, med ett böljande landskap och bördiga slätter. Klimatet är tropiskt eller subtropiskt.

 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
406 752 km2 (2022)
Tid
svensk –5 timmar
Angränsande land/länder
Argentina, Bolivia, Brasilien
Huvudstad med antal invånare
Asunción ca 3,4 miljoner (inklusive förstäder, uppskattning 2021)
Övriga större städer
Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, Pedro Juan Caballero
Högsta berg
Cerro Peró (också kallat Tres Kandú, 842 m ö h)
Viktiga floder
Paraná, Paraguay, Pilcomayo
Största sjö
Ypoa
Medelnederbörd/år
1 120 mm i Asunción, 815 mm i väster, 1 525 mm i öster
Medeltemperatur/dygn
27 °C (jan), 17 °C (juli)

Paraguay – Befolkning och språk

Befolkningen är koncentrerad till Paraguays östra del. I Chacoområdet väster om Paraguayfloden bor bara ett par procent av invånarna. Befolkningen är ovanligt enhetlig för att vara i Latinamerika: runt 95 procent har blandat ursprung från främst européer och ursprungsfolk. Ovanligt är också att en majoritet av invånarna talar både spanska och ett ursprungsspråk, guaraní.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ca 95 procent beräknas ha blandat ursprung, små grupper européer, ursprungsfolk etc
Antal invånare
6 780 744 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
18 (2020)
Andel invånare i städerna
63 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
20,1 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,1 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,8 procent (2022)
Förväntad livslängd
70 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
73 år (2021)
Förväntad livslängd för män
67 år (2021)
Språk
spanska och guaraní är officiella språk

Paraguay – Religion

En stor majoritet av paraguayanerna är katoliker. Merparten av övriga invånare tillhör protestantiska samfund, däribland mennonitkyrkan.

Paraguay – Utbildning

Utbildningsnivån är låg i Paraguay. Det finns alltför få skolor, särskilt på landsbygden, och det råder brist på klassrum. Många barn talar bara guaraní och kan inte följa undervisningen som oftast hålls på spanska. 

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
94,5 procent (2020)
Andel barn som börjar grundskolan
87,2 procent (2012)
Antal elever per lärare i grundskolan
24 (2012)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,9 procent (2022)

Paraguay – Sociala förhållanden

Paraguay är ett mycket ojämlikt samhälle med extrema skillnader mellan landets rikaste och fattigaste grupper. En dryg fjärdedel av invånarna lever i fattigdom enligt nationella normer. Värst är situationen på landsbygden och i städernas slumområden. Inkomst- och förmögenhetsklyftorna tenderar dessutom att öka. Bland de fattigaste är urfolken klart överrepresenterade.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
92,7 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
16 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
406 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
18 procent (2022)

Paraguay – Kultur

Förödande krig, liksom perioder av diktatur och isolering från omvärlden, har satt sin prägel på Paraguays kultur. Flera författare som skildrat landets plågsamma historia har orsakat kontroverser och många har drivits i landsflykt. Sökandet efter en nationell identitet har också sysselsatt flera författare och poeter. Den kanske mest kände författaren, Augusto Roa Bastos (1917–2005), skrev sina verk på spanska blandat med ursprungsspråket guaraní.

Paraguay – Seder och bruk

Nästan alla invånare identifierar sig som ”paraguayaner”, även om de därutöver även kan ha andra kulturella identiteter. De kan till exempel tillhöra ursprungsfolken, vara tysktalande mennoniter eller ha påbrå från brasilianska immigranter (brasiguayos). Det viktigaste uttrycket för den nationella identiteten är språket guaraní, vilket nästan alla paraguayaner talar. 

Paraguay – Äldre historia

När spanska kolonisatörer i början av 1500-talet kom till det som i dag är Paraguay beboddes området av närmare en miljon guaraní och flera mindre folkgrupper. En djupt rotad blandkultur uppstod. Efter 300 år av spanskt styre blev Paraguay självständigt 1811. Men det lilla landet, instängt mellan stora och hotfulla grannländer, styrdes diktatoriskt och halkade efter i utvecklingen.

Paraguay – Modern historia

Mellan 1954 och 1989 styrdes Paraguay av Sydamerikas mest seglivade diktator, Alfredo Stroessner. Landet fick rykte om sig som ett säkert gömställe för gamla nazister. Sedan Stroessner störtats har landet demokratiserats och öppnat sig mot omvärlden, men en konservativ elit bestående av militärer och godsägare har i stort sett behållit greppet om makten. Det konservativa Coloradopartiet har fortsatt att styra landet med undantag för en mandatperiod 2008–2013.

Paraguay – Demokrati och rättigheter

Trots en modern och demokratisk författning har Paraguay inte lyckats frigöra sig från många decenniers diktatur. Såväl politiken som rättsväsendet präglas av djup korruption.

Paraguay – Inrikespolitik och författning

Presidentmakten är stark i republiken Paraguay, som länge var en enpartistat. Det konservativa Coloradopartiet styrde under diktaturen fram till 1989 och har fortsatt att styra landet med undantag för en femårsperiod. President är Santiago Peña som vann valet 2023 med bred marginal. Coloradopartiet har majoritet i kongressens båda kamrar.

Fakta – politik

Officiellt namn
República del Paraguay/ Republiken Paraguay
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Santiago Peña (2023–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Coloradopartiet (ANR-PC) 49/23, Concertación 23/13, Nationella korstågspartiet 5/4, övriga 3/5 (2023) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Coloradopartiet (ANR-PC) 42/17, Det sant liberala radikala partiet (PLRA) 29/13, Guasúfronten (FG) 0/6, Älskade fosterland (PPQ) 3/3, övriga 6/6 (2018) 2
Valdeltagande
cirka 63 procent i president- och kongressvalet 2023
Kommande val
president- och kongressval 2028
1. siffrorna avser deputeradekammaren/senaten
2. se ovan

Paraguay – Utrikespolitik och försvar

Paraguay har under många decennier haft USA som främsta bundsförvant, länge som belöning för sin starkt antikommunistiska profil. Av ekonomiska skäl har landet oftast också månat om relationerna till Brasilien och Argentina.

Fakta – försvar

Armén
7 400 man (2022)
Flygvapnet
2 750 man (2022)
Flottan
3 800 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,97 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,2 procent (2021)

Paraguay – Ekonomisk översikt

Ekonomin i Paraguay vilar på en stark jordbrukssektor där odling av sojabönor i industriell skala har blivit den dominerande verksamheten. Landet är också en av världens största exportörer av el. Korruption och dålig gränskontroll bidrar till att det också är ett smugglarparadis. Den svarta ekonomin är ungefär lika stor som den officiella, lagliga.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
6 153 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
0,2 procent (2022)
Total BNP
41 722 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
11,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
33,2 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
48,3 procent (2022)
Inflation
9,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
40,9 procent (2022)
Utlandsskuld
21 353 miljoner US dollar (2021)
Valuta
guaraní
Varuexport
9 957 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
15 853 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,3 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
62 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
sojabönor och sojaprodukter, kött, elektricitet (2021)
Största handelspartner
Brasilien, Argentina, Kina, Chile, Ryssland, USA (2021)
Mottaget bistånd per invånare
26 US dollar (2021)

Paraguay – Naturtillgångar, energi och miljö

Paraguays viktigaste naturtillgångar är floderna, skogen och den bördiga jorden. Landet har endast begränsade mineraltillgångar. Vid gränsfloden Paraná finns vattenkraftverk som täcker hela elbehovet och dessutom ger stora exportintäkter.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
789 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
1 564 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
50,78 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
7,12 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
7 576 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
30 107 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Paraguay – Jordbruk och industri

Paraguay är ett utpräglat jordbruksland, sektorn sysselsätter var femte person som arbetar i landet. Odling av sojabönor har tagit över från boskapsskötsel som dominerande verksamhet. Den industri som finns är småskalig. 

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
11,3 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
54,9 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
40,5 procent (2020)
Industrins andel av BNP
33,2 procent (2022)