Guyana

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/guyana/

Guyana ligger vid Atlanten i norra Sydamerika och var fram till 1966 en brittisk koloni. Befolkningen domineras av två folkgrupper som härstammar från Indien respektive Västafrika. Motsättningar dem emellan präglar både politiken och samhällslivet. Fattigdomen är större än i många andra länder i regionen, men nyfunnen olja ger hopp om skjuts i ekonomin.

Geografi och klimat

Republiken Guyana motsvarar till ytan knappt halva Sverige. De flesta invånare bor på den bördiga och halvmilbreda kustslätten vid Atlanten. Söder därom höjer sig inlandet. Bergsområdet Pacaraima i väster är känt för sina vattenfall. Fyra femtedelar av Guyana täcks av regnskog med ett rikt djurliv. Klimatet är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
214 969 km2 (2018)
Tid
svensk –4 timmar
Angränsande land/länder
Venezuela, Brasilien, Surinam
Huvudstad med antal invånare
Georgetown 118 000 (folkräkning 2012)
Övriga större städer
Linden, New Amsterdam
Medelnederbörd/år
2 300 mm (kusten), 1 800 mm (södra inlandet)
Medeltemperatur/dygn
Georgetown 26 °C (jan), 28 °C (sept)

Källor

Befolkning och språk

Två stora folkgrupper dominerar i Guyana: indier (indoguyananer) och svarta (afroguyananer). Landets moderna historia präglas i stor utsträckning av motsättningar dem emellan. En tiondel av invånarna tillhör ursprungsfolken. Guyana är det enda engelsktalande landet i Sydamerika.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
indoguyananer 39,8 procent, afroguyananer 29,2 procent, blandad härkomst 19,9 procent, ursprungsfolk 10,5 procent, övriga 0,6 procent (folkräkning 2012)
Antal invånare
777 859 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
4 (2017)
Andel invånare i städerna
26,5 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
20,6 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,2 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,6 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
67 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2016)
Förväntad livslängd för män
64 år (2016)
Språk
engelska är officiellt språk och talas av de flesta, en form av hindi talas också liksom flera av ursprungsfolkens språk

Källor

Religion

Religionsfrihet råder i Guyana och respekteras väl. Kristendomen dominerar och återfinns i alla folkgrupper, men runt en fjärdedel av befolkningen är hinduer. Störst bland många kristna samfund är pingstkyrkan. 

Utbildning

Flertalet barn i Guyana går i förskola åtminstone något år. Den vanliga skolan börjar när barnen är fem–sex år gamla och skolplikt råder i tio år. Även om det finns ett visst bortfall så fullföljer de flesta barnen skolgången.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
91,5 procent (2012)
Antal elever per lärare i grundskolan
23 (2012)
Läs- och skrivkunnighet
85,6 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
0,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
0,0 procent (2017)

Källor

Kultur

När det gäller kultur, språk och befolkning har Guyana mer gemensamt med den västindiska övärlden och Indien än med övriga Sydamerika. Både curry och calypso konsumeras, men sällan i blandning – indisk kultur existerar snarare sida vid sida med svart/kreolsk kultur.

Arbetsmarknad

Det förs ingen officiell statistik över arbetslösheten i Guyana men runt hälften av alla invånare i arbetsför ålder beräknas vara undersysselsatta. Staten är den största arbetsgivaren. De privata företagen är för få och små för att kunna erbjuda tillräckligt många arbeten.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
12,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
23,0 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Mer än en tredjedel av invånarna lever i fattigdom. Värst är situationen i inlandet. Många guyananer är beroende av pengar som släktingar i utlandet skickar hem. Pensioner för sjuka och gamla finns men landets socialförsäkringssystem har urholkats av inflation. Bristerna är stora inom sjukvården. Andelen hivsmittade är bland de högsta i Latinamerika. Malaria är ett problem i delar av inlandet.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
25 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
1,4 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,4 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,3 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
95,1 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
85,8 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,5 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
192 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
32 procent (2018)

Källor

Äldre historia

Efter att först ha koloniserats av holländare hamnade nuvarande Guyana under brittisk kontroll 1814. Medan holländarna hade importerat slavar från Afrika började britterna ta in arbetskraft från Indien. Motsättningarna mellan ättlingarna till dessa båda folkgrupper kom att prägla det moderna samhälle som växte fram efter andra världskriget, när självständigheten närmade sig.

Modern historia

Guyana hade länge nära band till Sovjetunionen och andra socialistiska stater. När statligt företagsägande och planhushållning höll på att leda landet mot ekonomiskt sammanbrott gjordes mot slutet av 1980-talet en snabb kursändring mot marknadsekonomi. Parallellt blev det politiska klimatet friare, men motsättningarna mellan indier och svarta bestod.

Politiskt system

Guyana är en republik vars president är stats- och regeringschef. Presidenten delar makten med den lagstiftande nationalförsamlingen. Starka motsättningar mellan landets indisk- respektive afrikanskättade folkgrupper präglar partiväsendet.

Demokrati och rättigheter

Guyana är en demokrati där rättvisa val regelbundet hålls och resultaten respekteras. Våldsbrottslighet och diskriminering av ursprungsfolk utgör problem. Press- och yttrandefriheten garanteras i författningen men respekteras inte alltid fullt ut.

Aktuell politik

Det indiskdominerade partiet PPP-C styrde Guyana i över två årtionden efter det att demokratin fått fäste. Mellan 2015 och 2020 satt en allians dominerad av afroguyananer vid makten, men därefter återkom PPP-C i regeringsställning och Irfaan Ali blev president. Valresultatet har dock ifrågasatts.

Fakta – politik

Officiellt namn
Cooperative Republic of Guyana/Kooperativa republiken Guyana
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Irfaan Ali (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets framstegsparti-Civic (PPP-C) 33, Ett partnerskap för nationell enighet-Alliansen för förändring (Apnu-AFC) 31, övriga 1 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Ett partnerskap för nationell enighet-Alliansen för förändring (Apnu-AFC) 33, Folkets framstegsparti-Civic (PPP-C) 32 (2015)
Valdeltagande
72 % i parlamentsvalet 2020
Kommande val
president- och parlamentsval 2025

Källor

Utrikespolitik och försvar

Det engelskspråkiga Guyana står på många sätt närmare Karibien än Sydamerika och har nära kontakter med andra länder inom Samväldet. Guyana har ett ansträngt förhållande till två av sina grannar: Venezuela och Surinam.

Fakta – försvar

Armén
3 000 man (2017)
Flygvapnet
200 man (2017)
Flottan
200 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,4 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,6 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Trots rika naturtillgångar är Guyana ett av västra halvklotets fattigaste och mest skuldsatta länder. Nyfunna oljerikedomar väntas dock innebära ett snabbt ekonomiskt uppsving med början 2020.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
4 635 US dollar (2018)
Total BNP
3 610 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,4 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
15,4 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
3,1 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
42,0 procent (2017)
Inflation
2,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
52,9 procent (2018)
Utlandsskuld
1 589 miljoner US dollar (2017)
Valuta
guyansk dollar
Varuexport
1 434 miljoner US dollar (2016)
Varuimport
1 341 miljoner US dollar (2016)
Bytesbalans
128 miljoner US dollar (2016)
Varuhandelns andel av BNP
88 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
guld, bauxit, ris, räkor och fisk, socker
Största handelspartner
USA, Trinidad och Tobago, Kanada, Kina, Storbritannien

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Stora mängder olja och naturgas har på senare år hittats utanför Guyanas kust och den första kommersiella oljan pumpades upp i december 2019. Guyana är också rikt på guld, bauxit, diamanter och andra mineraler. Gruvdriften orsakar allvarliga miljöproblem.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
671 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 010 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,6 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
25,3 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Guyana är självförsörjande på livsmedel och jordbruket stod länge för mer än halva exporten. Odlingsmarkerna finns i huvudsak vid kusten. Socker och ris är de stora exportgrödorna. Fisket blir allt viktigare. Räkor, som i huvudsak fångas med trål, har blivit en stor exportvara.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
15,4 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
8,6 procent (2016)

Källor

Industri

De flesta av Guyanas industrier, bortsett från gruvdriften, är nära knutna till jordbruket. I fabrikerna förädlas framför allt sockerrör, ris, tobak och kokosnötter. Tillverkningen av öl, läsk och rom är framgångsrik.