Chile

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/chile/

Chile har världens lättast igenkända blindkarta. Över 400 mil långt och i genomsnitt 20 mil brett sträcker sig landet längs den sydamerikanska västkusten, genom en rad klimatzoner. Redan tidigt på 1900-talet lade Chile grunden till ett modernt välfärdssamhälle och i 40 år, fram till 1973, var landet Sydamerikas enda fungerande demokrati. En brutal militärkupp ledd av generalen Augusto Pinochet kom därefter att i flera decennier prägla omvärldens bild av landet. I dag är Chile åter en stabil demokrati, med en välskött ekonomi främst baserad på gruvnäring.

Chile – Geografi och klimat

Det långsmala Chile sträcker sig längs Sydamerikas västkust. Från norr till söder är landet 420 mil, men dess bredd är i genomsnitt mindre än 20 mil. Omflyttat till Europa skulle Chile löpa från södra Italien ända till Spetsbergen i Ishavet. Den geografiska utbredningen gör att flera klimattyper finns i landet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
756 945 km2 (2022)
Tid
svensk –5 timmar
Angränsande land/länder
Peru, Bolivia, Argentina
Huvudstad med antal invånare
Santiago de Chile 6,8 miljoner (uppskattning 2021)
Övriga större städer
Concepción, Valparaíso, Puente Alto, Viña del Mar, Antofagasta
Högsta berg
Ojos del Salado (6 870 m ö h)
Viktiga floder
Loa
Största sjö
Lago Llanquihue
Medelnederbörd/månad
Santiago 84 mm (juni), 2 mm (feb)
Medeltemperatur/dygn
Santiago 11 °C (juni), 17 °C (feb)

Chile – Befolkning och språk

Större delen av Chiles befolkning lever i de mellersta delarna av landet och en överväldigande majoritet bor i städerna, främst i huvudstaden Santiago med förstäder. Flertalet invånare är av europeiskt ursprung eller av blandad härkomst från både ursprungsfolk och européer. Runt var tionde invånare tillhör urfolken.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av europeiskt och blandat europeiskt och uramerikanskt ursprung, cirka en tiondel urinvånare
Antal invånare
19 603 733 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
26 (2020)
Andel invånare i städerna
88 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
12,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,6 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
79 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
81 år (2021)
Förväntad livslängd för män
76 år (2021)
Språk
spanska är officiellt språk, viss förekomst av mapudungun (mapuche), quechua m fl ursprungsspråk

Chile – Religion

Religionsfrihet råder enligt författningen. En majoritet av chilenarna är kristna, varav flertalet katoliker. Sedan 1970-talet har protestantiska samfund, främst pingstkyrkor, fått många nya medlemmar. En liten del av ursprungsbefolkningen håller fast vid sin traditionella religion.

Chile – Utbildning

Barn i Chile börjar skolan vid sex års ålder och har skolplikt i tolv år. En stor majoritet fullföljer också de tolv åren. Utbildningssystemet som till stor del är privatiserat har varit en het politisk fråga under 2010-talet.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
97,0 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
94,7 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
18 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,6 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
21,2 procent (2019)

Chile – Sociala förhållanden

I jämförelse med övriga Latinamerika är Chile på många sätt ett välmående land men klyftorna är stora. På 1980-talet privatiserades stora delar av socialförsäkringssystemen vilket förblivit en omstridd politisk fråga, med återkommande massprotester med krav på större statligt ansvar.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,1 procent (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
1 479 US dollar (2021)
Andel kvinnor i parlamentet
35 procent (2022)

Chile – Kultur

Chile har alltid betraktats som ett av de kulturellt mest avancerade och utvecklade länderna i Latinamerika. Även under militärdiktaturen var det kulturella livet dynamiskt.

Chile – Seder och bruk

Chilensk etikett är inte särskilt annorlunda än den i väst i allmänhet. Oftast är chilenare mindre formella än andra latinamerikaner men vissa regler finns ändå. Chilenarna är stolta över sitt land och sitt kulturella arv. Därför är det bra om den som ska besöka Chile först försöker lära sig något om landet och dess historia. Chilenare är för det mesta vänliga och artiga även mot främlingar. De är kända för sin bitska humor.

Chile – Äldre historia

Dagens Chile började koloniseras på 1500-talet av spanjorer, som stegvis tog kontroll över större delen av landet trots fortsatt motstånd från ursprungsfolket mapuche. Chile blev självständigt från Spanien 1818 och utvecklades efterhand till en av Sydamerikas mest liberala och demokratiska stater, även om perioder av militärdiktatur förekom.

Chile – Modern historia

Efter andra världskriget var Chile politiskt instabilt, och ineffektiva regeringar i kombination med sociala orättvisor bidrog till att vänsterpartier och fackföreningar växte sig starkare. En kortlivad socialistregering följdes från 1973 av en hård högerdiktatur under en militärledd regering som styrde tills demokratin återföddes 1990.

Chile – Politiskt system

Chile är en demokratisk republik där presidenten är både stats- och regeringschef. Lagarna stiftas av nationalkongressen. Politiken har dominerats av två stora partiallianser, en till höger och en till vänster, men den dominansen har nu luckrats upp. Författningen är i grunden från 1980 men har ändrats flera gånger eftersom den ses som en kvarleva från militärdiktaturen 1973–1990. Två förslag på en helt ny grundlag har röstats ned i folkomröstningar, 2022 och 2023.

Chile – Demokrati och rättigheter

Chile hör till de länder som rankas högst i Latinamerika i fråga om demokrati och rättsstatens principer. Sedan demokratin återupprättades i Chile 1990 har de politiska och medborgerliga rättigheterna stärkts undan för undan. Pressfrihet råder även om stark ägarkoncentration inom medierna begränsar mångfalden.

Chile – Aktuell politik

Chile är en demokratisk republik där presidenten är både stats- och regeringschef. Politiken har dominerats av två stora partiallianser sedan demokratin återinfördes 1990, men Gabriel Boric som är president sedan 2022 röstades fram med stöd av en ny, mer vänsterpräglad allians. Kort efter sitt tillträde led han ett nederlag när väljarna ratade en ny grundlag som skulle ha stärkt välfärdsstaten. Därpå sade väljarna nej också till ett betydligt mer konservativt författningsförslag.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Chile/ Republiken Chile
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Gabriel Boric (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationell förnyelse (RN) 25/5, Oberoende demokratiska unionen (UDI) 23/5, Republikanska partiet (PLR) 14/1, Socialistpartiet (PS) 13/4, Chiles kommunistparti (PCCH) 12/2, Social konvergens (CS) 9/0, Demokratisk revolution (RD) 8/0, Kristdemokratiska partiet (PDC) 8/2, Partiet för demokrati (PPD) 7/2, övriga 36/6 (2021) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationell förnyelse (RN) 36/6, Oberoende demokratiska unionen (UDI) 31/4, Socialistpartiet (PS) 19/3, Kristdemokratiska partiet (PDC) 13/3, Partiet för demokrati (PPD) 8/4, Demokratisk revolution (RD) 10/1, Radikala socialdemokratiska partiet (PRSD) 8/0, Chiles kommunistparti (PCCH) 8/0, övriga 22/2 (2017) 2
Valdeltagande
ca 47,3 procent i parlamentsvalet och 1:a omg av presidentvalet 2021, ca 55,6 procent i 2:a omg av presidentvalet 2021
Kommande val
president- och parlamentsval 2025
1. avser alla mandat i deputeradekammaren och cirka hälften i senaten (där mandatperioden är åtta år)
2. se ovan

Chile – Utrikespolitik och försvar

Chile har historiskt haft viktiga relationer med Europa, men sedan andra världskriget har förhållandet till USA haft större betydelse. Relationerna till grannländerna har periodvis varit konfliktfyllda, även om handelsförbindelser under senare år bidragit till tätare samarbete.

Fakta – försvar

Armén
37 650 man (2022)
Flygvapnet
11 050 man (2022)
Flottan
19 800 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,96 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
5,9 procent (2021)

Chile – Ekonomisk översikt

Chile ses som det ekonomiskt mest framgångsrika landet i Sydamerika, med stadig tillväxt, höga investeringar och låg utlandsskuld. Ekonomin är avreglerad och frihandelsinriktad. Gruvnäringen är central och koppar står ensamt för upp till hälften av exportintäkterna.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
15 356 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,4 procent (2022)
Total BNP
301 025 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
3,5 procent (2022)
Industrins andel av BNP
32,0 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
54,3 procent (2022)
Inflation
11,6 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
38,0 procent (2022)
Valuta
peso
Varuexport
97 492 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
104 407 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-2,3 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
67 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
koppar, frukt, viner, grönsaker, fiskmjöl, lax, trä, papper, pappersmassa, frusna jordbruksprodukter, läskedrycker, elutrustning
Största handelspartner
USA, Argentina, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea
Mottaget bistånd per invånare
4 US dollar (2017)

Chile – Naturtillgångar, energi och miljö

Chile är rikt på naturtillgångar. Landet förfogar över omkring en tredjedel av världens kopparförekomster och har de tredje största litiumtillgångarna. Längst i söder finns mindre olje- och fossilgasreserver. För sin energiförsörjning är Chile i huvudsak beroende av fossila bränslen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
2 008 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per invånare
3 879 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
106,72 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
5,58 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
84 828 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,4 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
11 796 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Chile – Jordbruk och fiske

Jordbruket, som var den huvudsakliga stöttepelaren i Chiles koloniala ekonomi, är fortfarande viktigt för sysselsättning och export. Nästan var tionde löneanställd invånare arbetar med jordbruk, fiske, jakt eller skogsbruk.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
3,5 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
21,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
24,5 procent (2020)
Industrins andel av BNP
32,0 procent (2022)

Chile – Industri

Industrin är en viktig del av Chiles ekonomi, men dess relativa bidrag till BNP minskar. Tillverkning, gruvbrytning och byggverksamhet svarar för en knapp tredjedel av BNP, runt 10 procentenheter mindre än ett decennium tidigare. Järn- och stålindustrin är viktig liksom livsmedelsförädling.