Chile

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/chile/

Chile har världens lättast igenkända blindkarta. Över 400 mil långt och i genomsnitt 20 mil brett sträcker sig landet längs den sydamerikanska västkusten, genom en rad klimatzoner. Redan tidigt på 1900-talet lade Chile grunden till ett modernt välfärdssamhälle och i 40 år, fram till 1973, var landet Sydamerikas enda fungerande demokrati. En brutal militärkupp ledd av generalen Augusto Pinochet kom därefter att i flera decennier prägla omvärldens bild av landet. Idag är Chile åter en stabil demokrati, med en välskött ekonomi främst baserad på gruvnäring.

Geografi och klimat

Det långsmala Chile sträcker sig längs Sydamerikas västkust. Från norr till söder är landet 420 mil, men dess bredd är i genomsnitt mindre än 20 mil. Omflyttat till Europa skulle Chile löpa från södra Italien ända till Spetsbergen i Ishavet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
756 945 km2 (2018)
Tid
svensk –5 timmar
Angränsande land/länder
Peru, Bolivia, Argentina
Huvudstad med antal invånare
Santiago de Chile 6,2 miljoner (uppskattning 2017)
Övriga större städer
Concepción (901 000 inv), Valparaíso (723 000) (uppskattning 2017)
Högsta berg
Ojos del Salado (6 870 m ö h)
Viktiga floder
Loa
Största sjö
Lago Llanquihue
Medelnederbörd/månad
Santiago 84 mm (juni), 2 mm (feb)
Medeltemperatur/dygn
Santiago 11 °C (juni), 17 °C (feb)

Källor

Befolkning och språk

Större delen av Chiles befolkning lever i de mellersta delarna av landet och en överväldigande majoritet bor i städerna, främst i huvudstaden Santiago med förstäder. Flertalet invånare är av europeiskt ursprung eller av blandad härkomst från både ursprungsfolk och européer. Runt var tionde invånare tillhör urfolken.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av europeiskt och blandat europeiskt och indianskt ursprung, cirka en tiondel urinvånare
Antal invånare
18 054 726 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
24 (2017)
Andel invånare i städerna
87,5 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
13,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,8 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,8 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
80 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
82 år (2016)
Förväntad livslängd för män
77 år (2016)
Språk
spanska 1
1. mapudungun (mapuche), quechua m fl indianspråk

Källor

Religion

Uppemot två tredjedelar av chilenarna är katoliker. Sedan början av 1970-talet har protestantiska samfund, främst pingstkyrkor, fått många nya medlemmar. En mindre del av ursprungsbefolkningen har motstått all form av kristen mission och håller fast vid sin traditionella religion, som liknar schamanism, tron att naturen är besjälad.

Utbildning

Barnen börjar den åttaåriga obligatoriska grundskolan vid sex års ålder. Därefter följer ett fyraårigt obligatoriskt gymnasium. En del avhopp sker från gymnasiet, men en stor majoritet av eleverna fullföljer alla tolv åren i skolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
94,8 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
18 (2015)
Läs- och skrivkunnighet
96,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
21,2 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
21,2 procent (2016)

Källor

Kultur

Chile har alltid betraktats som ett av de kulturellt mest avancerade och utvecklade länderna i Latinamerika. Även under militärdiktaturen var det kulturella livet dynamiskt.

Arbetsmarknad

Snabb ekonomisk tillväxt, i kombination med statliga program för att skapa nya jobb, pressade ned arbetslösheten från en topp nära 10 procent 2009 till strax över 6 procent 2013, den lägsta siffran på 15 år. Därefter har den stigit något igen. Ungdomsarbetslösheten är betydligt högre.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
7,4 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
19,2 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Socialförsäkringssystemet omfattar bland annat arbetarskydd, arbetslöshetsunderstöd, moderskapspenning och familjebidrag. Pensionssystemet har förändrats flera gånger sedan 1980-talet och fortsätter att vara en omstridd politisk fråga i Chile.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,5 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,2 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 191 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
23 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Chilensk etikett är inte särskilt annorlunda än den i väst i allmänhet. Oftast är chilenare mindre formella än andra latinamerikaner men vissa regler finns ändå. Chilenarna är stolta över sitt land och sitt kulturella arv. Därför är det bra om den som ska besöka Chile först försöker lära sig något om landet och dess historia. Chilenare är för det mesta vänliga och artiga även mot främlingar. De är kända för sin bitska humor.

Äldre historia

Dagens Chile började koloniseras på 1500-talet av spanjorer, som stegvis tog kontroll över större delen av landet trots fortsatt motstånd från ursprungsfolket mapuche. Chile blev självständigt från Spanien 1818 och utvecklades efterhand till en av Sydamerikas mest liberala och demokratiska stater, även om perioder av militärdiktatur förekom.

Modern historia

Även om Chile formellt var neutralt i andra världskriget stod landet USA nära, både politiskt och ekonomiskt. Men politisk instabilitet, ineffektiva regeringar och sociala orättvisor gjorde att vänsterpartier och fackföreningar växte sig starkare. En kortlivad socialistregering följdes från 1973 av en hård högerdiktatur under en militärledd regering, innan demokratin kunde återfödas 1990.

Politiskt system

Chile är en demokratisk republik där presidenten är både stats- och regeringschef. Lagarna stiftas av nationalkongressen. Politiken domineras av två stora partiallianser, en till höger och en till vänster. Författningen är i grunden från 1981 men har ändrats flera gånger eftersom den ses som en kvarleva från militärdiktaturen 1973–1990.

Demokrati och rättigheter

Chile hör till de länder som rankas högst i Latinamerika i fråga om demokrati och rättsstatens principer. Sedan demokratin återupprättades i Chile 1990 har de politiska och medborgerliga rättigheterna stärkts undan för undan. Pressfrihet råder även om stark ägarkoncentration inom medierna begränsar mångfalden.

Aktuell politik

Sebastián Piñera återkom i mars 2018 som stats- och regeringschef i Chile, efter fyra år i opposition. Piñera och högerblocket tog därmed för andra gången i rad över efter Michelet Bachelet och vänsterblocket. I oktober 2019 bröt plötsligt massprotester ut som halvt lamslagit land. Demonstranterna kräver social och ekonomisk rättvisa.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Chile/ Republiken Chile
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Sebastián Piñera (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationell förnyelse (RN) 36/6, Oberoende demokratiska unionen (UDI) 31/4, Socialistpartiet (PS) 19/3, Kristdemokratiska partiet (PDC) 13/3, Partiet för demokrati (PPD) 8/4, Demokratisk revolution (RD) 10/1, Radikala socialdemokratiska partiet (PRSD) 8/0, Chiles kommunistparti (PC) 8/0, övriga 22/2 (2017) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Oberoende demokratiska unionen (UDI) 29/8, Kristdemokratiska partiet (PDC) 21/6, Nationell förnyelse (RN) 19/8, Partiet för demokrati (PPD) 15/6, Socialistpartiet (PS) 15/6, Radikala socialdemokratiska partiet (PRSD) 6/0, Chiles kommunistparti (PCCH) 6/0, Breda sociala rörelsen (Mas) 0/1, oberoende 9/3 (2013) 2
Valdeltagande
47 % i kongressvalet och 1:a omg av presidentvalet 2017, 48,5 % i 2:a omg av presidentvalet 2017
Kommande val
president- och kongressval 2021
1. avser alla mandat i deputeradekammaren och cirka hälften i senaten där mandatperioden är åtta år
2. se ovan

Källor

Utrikespolitik och försvar

Chile har historiskt haft viktiga relationer med Europa, men sedan andra världskriget har förhållandet till USA haft större betydelse. Relationerna till grannländerna har periodvis varit konfliktfyllda, även om handelsförbindelser under senare år bidragit till tätare samarbete.

Fakta – försvar

Armén
46 350 man (2017)
Flygvapnet
11 050 man (2017)
Flottan
19 800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,9 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
7,2 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Chile ses som det ekonomiskt mest framgångsrika landet i Sydamerika, med stadig tillväxt, höga investeringar och låg utlandsskuld. Ekonomin är avreglerad och frihandelsinriktad. Gruvnäringen är central och koppar står ensamt för hälften av exportintäkterna.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
15 923 US dollar (2018)
Total BNP
298 231 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
4,0 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
3,6 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
10,6 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
57,9 procent (2018)
Inflation
2,2 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
25,6 procent (2018)
Valuta
peso
Varuexport
75 452 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
70 783 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 9 157 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
50 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
koppar, frukt, viner, grönsaker, fiskmjöl, lax, trä, papper, pappersmassa, frusna jordbruksprodukter, läskedrycker, elutrustning
Största handelspartner
USA, Argentina, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Chile är rikt på naturtillgångar. Landet förfogar över omkring en tredjedel av världens kopparförekomster och dessa beräknas räcka i ytterligare ett halvsekel. Här finns även rikliga mängder av molybden, en biprodukt av kopparbrytningen som används i stållegeringar, och dessutom guld, silver, järnmalm, mangan, bly, zink och kol samt nästan all världens kända tillgångar av nitrat. Längst i söder finns mindre olje- och naturgasreserver.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 008 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
3879 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
82 563 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,7 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
24,9 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket, som var den huvudsakliga stöttepelaren i Chiles koloniala ekonomi, är fortfarande viktigt för sysselsättning och export. Nästan var tionde löneanställd invånare arbetar med jordbruk, fiske, jakt eller skogsbruk.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
3,6 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
21,2 procent (2016)

Källor

Industri

Industrin är en viktig del av Chiles ekonomi, men dess relativa bidrag till BNP minskar. Tillverkning, gruvbrytning och byggverksamhet svarar för en knapp tredjedel av BNP, runt 10 procentenheter mindre än ett decennium tidigare. Järn- och stålindustrin är viktig liksom livsmedelsförädling.