Vanuatu

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/vanuatu/

Vanuatu i sydvästra Stilla havet omfattar tolv större och ett 70-tal mindre öar. Invånarna tillhör många olika folkgrupper som ofta har levt isolerade och behållit egna språk och traditioner. Öarna styrdes fram till självständigheten 1980 gemensamt av Frankrike och Storbritannien. Vanuatu är en ganska väl fungerande demokrati, men ett splittrat partiväsen har lett till instabila regeringar.

Vanuatu – Geografi och klimat

Vanuatu i sydvästra Stilla havet omfattar tolv större och runt 70 mindre öar som nästan alla är bebodda. I norra Vanuatu råder tropiskt havsklimat, medan det kan bli ganska svalt under vintern (april–november) på de sydligaste öarna.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
12 200 km2 (2022)
Tid
svensk +10 timmar
Huvudstad med antal invånare
Port Vila 51 400 (på Efate, folkräkning 2016)
Övriga större städer
Luganville 16 300 (på Espiritu Santo, folkräkning 2016)
Högsta berg
Mount Tabwemasana (på Espiritu Santo, 1 877 m ö h)
Medelnederbörd/år
från 2 300 mm i söder till 3 900 mm i norr
Medeltemperatur/dygn
Port Vila 22–27 °C

Vanuatu – Befolkning och språk

I stort sett alla invånare i Vanuatu är melanesier, indelade i ett stort antal undergrupper. På öarna talas över 100 melanesiska språk, vilket beräknas vara flest språk per invånare i hela världen.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
melanesier (ni-vanuatu)
Antal invånare
326 740 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
25 (2020)
Andel invånare i städerna
26 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
28,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,1 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,7 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
70 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
73 år (2021)
Förväntad livslängd för män
68 år (2021)
Språk
bislama, engelska och franska är officiella språk, dessutom talas många lokala melanesiska språk

Vanuatu – Religion

En stor majoritet av vanuatuerna tillhör ett av flera kristna samfund. På sina håll utövas fortfarande traditionella, inhemska religioner med inslag av andetro och förfädersdyrkan. Blandreligioner har uppstått i form av så kallade cargokulter.

Vanuatu – Utbildning

I Vanuatu är skolgången inte obligatorisk. 2010 tog staten över ansvaret för utbildningen efter att andelen barn som börjar skolan sjunkit sedan millennieskiftet.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
89,1 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
79,8 procent (2015)
Antal elever per lärare i grundskolan
27 (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
5,1 procent (2020)

Vanuatu – Sociala förhållanden

Merparten av vanuatuerna lever i byar där de materiella villkoren är knappa men där det finns fungerande sociala nätverk. En snabb inflyttning till tätorterna har gjort att problem som arbetslöshet och dåliga sanitära förhållanden uppstått.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
91 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
52,7 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
20 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
114 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
2 procent (2022)

Vanuatu – Kultur

Bildkonst har troligen förekommit i Vanuatu så länge det funnits befolkning på öarna. En skriven litteratur växte fram först från 1960-talet. Landets mest kända samtida författare är Grace Mera Molisa.

Vanuatu – Seder och bruk

Gå aldrig med rak rygg mellan en hövding och den han pratar med. Jäkta aldrig, och tala gärna med lågmäld röst. Och glöm inte ta av dig skorna när du går in i ett vanuanskt hem.

Vanuatu – Historia

Vanuatu, med en flera tusen år gammal historia, började koloniseras av européer på 1700-talet. Här genomfördes under 1900-talet ett unikt samarbete mellan Storbritannien och Frankrike, som styrde öarna gemensamt. När Vanuatu blev självständigt 1980 utkämpades ett inbördeskrig, när en rebellrörelse försökte dela den nya staten innan den ens var född. Men upproret slogs ned och sedan dess har det rått fred. Partisplittring och personliga rivaliteter har dock skapat ett instabilt politiskt landskap.

Vanuatu – Politik

Vanuatu är en tämligen väl fungerande demokratisk republik. På papperet speglar partiväsendet ungefär samma ideologier som i väst, men i praktiken är det starkt personfixerat. De mänskliga rättigheterna respekteras överlag ganska bra. Vanuatu är Oceaniens enda alliansfria stat och har ingen armé.

Officiellt namn
Ripablik blong Vanuatu/ Republiken Vanuatu
Statsskick
republik
Statschef
president Nikenike Vurobaravu (2022–)
Regeringschef
premiärminister Charlot Salwai (2023–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Vårt lands parti (VP) 7, Moderata partiers union (UMP) 7, Återföreningsrörelsen för förändring (RMC) 5, Vanuatus ledarparti (LPV) 5, Partiet för landsbygdsutveckling (RDP) 4, Mark- och rättvisepartiet (LJP) 4, Nationella förenade partiet (NUP) 4, Iuakogruppen (IG) 3, övriga partier och oberoende 13 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Vanuatus ledarparti (LPV) 9, Vårt lands parti (VP) 7, Återföreningsrörelsen för förändring (RMC) 7, Mark- och rättvisepartiet (LJP) 5, Moderata partiers union (UMP) 5, Nationella förenade partiet (NUP) 4, övriga småpartier och oberoende 15 (2020)
Valdeltagande
51 procent i parlamentsvalet 2020, 44 procent i parlamentsvalet 2022
Kommande val
parlamentsval 2026

Vanuatu – Ekonomi

Vanuatu är enligt FN:s definition ett av världens minst utvecklade länder. Överlag har den ekonomiska utvecklingen hållits tillbaka av bristfällig infrastruktur (vägar, hamnar, elförsörjning) och ett alltför stort beroende av det väderlekskänsliga jordbruket.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
3 010 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
1,9 procent (2022)
Total BNP
984 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
21,2 procent (2018)
Industrins andel av BNP
10,0 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
59,8 procent (2018)
Inflation
4,6 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
45,8 procent (2022)
Utlandsskuld
515 miljoner US dollar (2021)
Valuta
vatu
Varuexport
64 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
413 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
0,1 miljarder US dollar (2020)
Varuhandeln i andel av BNP
48 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kopra, kokosnötsolja, kakao, nötkött, timmer, kava (2018)
Största handelspartner
Australien, Nya Zeeland, Singapore (2019)
Mottaget bistånd per invånare
522 US dollar (2021)

Vanuatu – Naturtillgångar, energi och miljö

Vanuatus naturtillgångar består framför allt av timmer, mangan och fisk samt de grödor som används som livsmedel. Merparten av elproduktionen kommer från fossila bränslen. De låglänta öarna riskerar att dränkas om den havsnivåhöjning som orsakas av klimatförändringarna inte stoppas.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
70 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
61 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
0,59 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,92 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
121 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,4 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
374 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)