Papua Nya Guinea

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/papua_nya_guinea/

I Papua Nya Guinea finns hundratals olika kulturer och språk. De har vuxit fram isolerade från varandra som en följd av landets oländiga terräng. Bilden av Papua Nya Guinea som en naturskön söderhavsidyll har solkats av utbredd brottslighet och sociala problem. Politiken präglas av etniska och regionala särintressen.

Papua Nya Guinea – Geografi och klimat

Papua Nya Guinea ligger norr om Australien i Stilla havet och är till ytan något större än Sverige. Landet är beläget på östra halvan av ön Nya Guinea, vars västra del tillhör Indonesien. Papua Nya Guinea ligger i den tropiska klimatzonen. Stora höjdskillnader gör att klimat och växtlighet varierar mellan olika delar av landet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
462 840 km2 (2022)
Tid
svensk +9 timmar
Angränsande land/länder
Indonesien
Huvudstad med antal invånare
Port Moresby 382 500 (med förorter, FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Lae
Högsta berg
Mount Wilhelm (4 509 m ö h)
Viktiga floder
Fly, Purari, Sepik
Medelnederbörd/år
Port Moresby 1 200 mm, Lae 4 600 mm
Medeltemperatur/dygn
Port Moresby 26 °C (juli), 28 °C (dec)

Papua Nya Guinea – Befolkning och språk

Papua Nya Guinea präglas av en stor etnisk och kulturell mångfald med närmare ett tusental olika folk- och språkgrupper. Befolkningsökningen är mycket snabb. Drygt var tredje invånare är under 15 år medan de som är 65 år och äldre utgör mindre än fyra procent av befolkningen.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
stor majoritet av papuaner, melanesier är största minoritet, små grupper av mikronesiskt, kinesiskt och europeiskt ursprung
Antal invånare
10 142 619 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
20 (2020)
Andel invånare i städerna
14 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
26,5 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,9 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,2 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
48,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
65 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2021)
Förväntad livslängd för män
63 år (2021)
Språk
tok pisin, engelska och hiri motu är officiella språk, därutöver talas mellan 800 och 900 lokala språk

Papua Nya Guinea – Religion

Papua Nya Guinea har sedan 1800-talet lockat många kristna missionärer. Nio av tio papuaner tillhör något av de många kristna samfunden i landet. Ändå har traditionella, inhemska religioner behållit en stark ställning. Det finns också en växande grupp muslimer.

Papua Nya Guinea – Utbildning

Barnen i Papua Nya Guinea ska börja den sexåriga grundskolan vid sex års ålder. Skolgången är avgiftsfri men inte obligatorisk. Det råder stor brist på skolbyggnader, lärare och läromedel.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
61,6 procent (2010)
Andel barn som börjar grundskolan
73,7 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
1,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
5,7 procent (2020)

Papua Nya Guinea – Sociala förhållanden

Papua Nya Guinea har stora problem med utbredd fattigdom och hög brottslighet, inte minst våldsbrott och människosmuggling. De sociala klyftorna är djupa. En liten politisk och ekonomisk elit lever under goda förhållanden, medan den stora folkmajoriteten i byarna i hög grad står utanför det moderna samhället.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
45 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
19,2 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
34 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
64 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
2 procent (2022)

Papua Nya Guinea – Kultur

Papua Nya Guineas stora etniska och kulturella mångfald har skapat talrika traditionella konstyttringar. Dessa var ursprungligen en del av vardagslivet, ofta kopplade till magiska riter och religiösa ceremonier.

Papua Nya Guinea – Seder och bruk

Papua Nya Guineas hundratals olika folkslag har vanligtvis sinsemellan skiftande traditioner och sedvänjor. Gemensamt för de flesta av dem är det så kallade wantoksystemet, som innebär att släkt- och vänskapsrelationer har avgörande betydelse i samhällslivet.

Papua Nya Guinea – Äldre historia

Portugisen Jorge de Meneses anlände till Nya Guinea som förste kände europé 1526. Då beboddes ön av såväl jägar- och samlarfolk som bönder. På 1800-talet delades öns östra halva mellan tyska och brittiska kolonisatörer. Australien övertog 1906 den brittiska delen och erövrade i första världskriget den tyska. Under andra världskriget ockuperade Japan 1942 nordkusten och en rad öar men drevs bort av de allierade.

Papua Nya Guinea – Modern historia

1964 hölls det första allmänna valet i det australiska mandatområdet Papua och Nya Guinea. 1975 blev territoriet självständigt under namnet Papua Nya Guinea. Det nya landet var etniskt splittrat. Den kopparrika ön Bougainville försökte uppnå självständighet i ett inbördeskrig som pågick i ett decennium och krävde tusentals dödsoffer. Vapenvila ingicks 1998 och Bougainville fick långtgående självstyre 2005.

Papua Nya Guinea – Demokrati och rättigheter

I stora drag fungerar den parlamentariska demokratin i Papua Nya Guinea, så till vida att allmänna flerpartival hålls regelbundet och partibildningen är fri. Men bristerna är också uppenbara. Det gäller framför allt utbredd korruption i hela samhället, och straffrihet inom rättssystemet.

Papua Nya Guinea – Inrikespolitik och författning

Papua Nya Guinea styrs sedan 2019 av premiärminister James Marape från Pangupartiet (PP) och hans koalitionsregering. I parlamentet är ett stort antal partier representerade, vilket återspeglar de etniska och regionala särintressen som präglar papuansk politik.

Fakta – politik

Officiellt namn
Independent State of Papua New Guinea/ Självständiga staten Papua Nya Guinea
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
Storbritanniens kung Charles III (2022–)
Regeringschef
premiärminister James Marape (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Pangupartiet (PP) 39, Folkets nationella kongress (PNC) 17, Förenade resurspartiet (URP) 11, Nationella alliansen (NA) 5, mindre partier och oberoende 44, vakanta 2 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkets nationella kongress (PNC) 27, Nationella alliansen (NA) 14, Pangupartiet 11, Förenade resurspartiet (URP) 9, PNG-partiet 6, Folkets framstegsparti (PPP) 5, övriga partier 21, oberoende 14 (2017)
Valdeltagande
77 procent i parlamentsvalet 2012, 81 procent i parlamentsvalet 2017
Kommande val
parlamentsval 2027

Papua Nya Guinea – Utrikespolitik och försvar

Papua Nya Guinea har sedan självständigheten 1975 betonat alliansfrihet i sin utrikespolitik. De viktigaste relationerna har landet med Australien och Salomonöarna samt med Kina som investerat mycket i papuansk gruvdrift och infrastruktur.

Fakta – försvar

Armén
3 700 man (2022) 1
Flygvapnet
100 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,38 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
1,6 procent (2021)
1. armén omfattar också en marin enhet på 200 man

Papua Nya Guinea – Ekonomisk översikt

Basen i Papua Nya Guineas ekonomi utgörs av inkomster från landets stora naturtillgångar, främst naturgas, mineraler, olja och skog. Men trots sina naturresurser är Papua Nya Guinea ett av regionens minst utvecklade länder. De största hindren för ekonomisk utveckling är omfattande korruption, dåligt utbyggd infrastruktur, brist på utbildad arbetskraft, social oro och naturkatastrofer.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
3 020 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,5 procent (2022)
Total BNP
30 633 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
18,8 procent (2020)
Industrins andel av BNP
33,0 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
44,0 procent (2020)
Inflation
6,6 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
49,2 procent (2022)
Utlandsskuld
16 983 miljoner US dollar (2021)
Valuta
kina
Varuexport
15 193 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
3 189 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
4,5 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
60 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
naturgas, guld, koppar, råolja, jordbruksprodukter (2018)
Största handelspartner
Australien, Kina, USA, Singapore, Japan (2018)
Mottaget bistånd per invånare
119 US dollar (2021)

Papua Nya Guinea – Naturtillgångar, energi och miljö

Papua Nya Guinea har stora förekomster av fossilgas, olja och timmer. Landet är också rikt på mineral, främst guld och koppar. Sedan 1970-talet har mineralproduktionen dominerat landets ekonomi. Miljöförstöring har följt i gruvdriftens spår och lett till konflikter med markägare.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
21 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
14 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
18,40 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,06 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
5 492 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,6 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
10 855 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Papua Nya Guinea – Jordbruk och industri

Klimatet och jordmånen i Papua Nya Guinea lämpar sig väl för odling. Drygt två tredjedelar av befolkningen lever av jordbruk och fiske för eget behov. Försäljning av fiskelicenser till utländska fiskeflottor ger goda inkomster till staten. I fabrikerna förädlas mestadels landets råvaror.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
18,8 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
2,6 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
79,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
33,0 procent (2020)