Papua Nya Guinea

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/papua_nya_guinea/

I Papua Nya Guinea finns hundratals olika kulturer och språk. De har vuxit fram isolerade från varandra som en följd av landets oländiga terräng. Bilden av Papua Nya Guinea som en naturskön söderhavsidyll har under senare år solkats av växande brottslighet och sociala problem. Politiken präglas av etniska och regionala särintressen och instabila regeringar.

Geografi och klimat

Papua Nya Guinea ligger norr om Australien i Stilla havet och är till ytan något större än Sverige. Landet är beläget på östra halvan av ön Nya Guinea, vars västra del tillhör Indonesien.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
462 840 km2 (2018)
Tid
svensk +9 timmar
Angränsande land/länder
Indonesien
Huvudstad med antal invånare
Port Moresby 345 160 (FN-uppskattning 2015)
Övriga större städer
Lae ca 150 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Mount Wilhelm (4 509 m ö h)
Viktiga floder
Fly, Purari, Sepik
Medelnederbörd/år
Port Moresby 1 200 mm, Lae 4 600 mm
Medeltemperatur/dygn
Port Moresby 26 °C (juli), 28 °C (dec)

Källor

Befolkning och språk

Papua Nya Guinea präglas av en stor etnisk och kulturell mångfald med närmare ett tusental olika folk- och språkgrupper. Befolkningsökningen är en av de snabbaste i Oceanien och det finns en oro över den höga tillväxttakten och de konsekvenser denna har för miljö och sociala förhållanden.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
stor majoritet av papuaner; melanesier är största minoritet; små grupper av mikronesiskt, kinesiskt och europeiskt ursprung
Antal invånare
8 251 162 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
18 (2017)
Andel invånare i städerna
13,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
27,6 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,0 procent (2017)
Fertilitetsgrad
3,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,1 procent (2017)
Förväntad livslängd
66 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2016)
Förväntad livslängd för män
63 år (2016)
Språk
tok pisin, engelska och hiri motu är officiella språk; därutöver talas mellan 800 och 900 lokala språk

Källor

Religion

Papua Nya Guinea har sedan 1800-talet lockat många kristna missionärer. Nio av tio papuaner tillhör numera något av de många kristna samfunden i landet. Ändå har traditionella, inhemska religioner behållit en stark ställning. Islam är på uppgång.

Utbildning

Barnen i Papua Nya Guinea börjar den sexåriga grundskolan vid sju års ålder. Skolgången är sedan 2012 avgiftsfri men inte obligatorisk. Det råder stor brist på skolbyggnader, lärare och läromedel.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
75,8 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
61,6 procent (2010)

Källor

Kultur

Papua Nya Guineas stora etniska och kulturella mångfald har skapat talrika traditionella konstyttringar. Dessa var ursprungligen en del av vardagslivet, ofta kopplade till magiska riter och religiösa ceremonier.

Arbetsmarknad

Mer än fyra femtedelar av befolkningen i Papua Nya Guinea lever i självhushåll inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Bara en tiondel av alla papuaner i arbetsför ålder beräknas ha ett lönearbete inom den formella sektorn av ekonomin. Barnarbete är ett stort problem.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
2,4 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
4,4 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Trots Papua Nya Guineas enorma naturrikedomar lever de flesta invånare i fattigdom, bland annat därför att landets oländiga terräng gör dem geografiskt isolerade. Till detta kommer svåra sociala problem som de många våldsbrotten, utbredd korruption och människohandel.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
38 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,8 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,3 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,2 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
36,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
12,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
55 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
procent (2018)

Källor

Seder och bruk

I Papua Nya Guinea lever hundratals olika folkslag med sinsemellan skiftande kulturella traditioner och sedvänjor. Gemensamt för de flesta av dem är dock det så kallade wantoksystemet, som innebär att släkt- och vänskapsrelationer har avgörande betydelse i samhällslivet.

Äldre historia

Portugisen Jorge de Meneses anlände till ön Nya Guinea som första kända europé 1526. Då beboddes ön av såväl jägar- och samlarfolk som bönder. På 1800-talet delades öns östra halva mellan tyskar och britter. Australien övertog 1906 den brittiska delen och erövrade i första världskriget den tyska. Under andra världskriget ockuperade Japan 1942 nordkusten och en rad öar men drevs bort av de allierade.

Modern historia

År 1964 hölls det första allmänna valet i det australiska mandatområdet Papua och Nya Guinea. 1975 blev territoriet självständigt under namnet Papua Nya Guinea. Det nya landet var etniskt splittrat. Den kopparrika ön Bougainville försökte uppnå självständighet i ett inbördeskrig som pågick i ett decennium och krävde tusentals dödsoffer. Vapenvila ingicks 1998 och Bougainville fick långtgående självstyre 2005.

Politiskt system

Papua Nya Guinea är en självständig medlem av Samväldet. Den brittiska monarken är statschef och företräds i landet av en generalguvernör. Denne utses av det papuanska parlamentet på sex år och har främst ceremoniella uppgifter.

Demokrati och rättigheter

I stora drag fungerar den parlamentariska demokratin i Papua Nya Guinea, så till vida att allmänna flerpartival hålls regelbundet och partibildningen är fri. Men bristerna är också uppenbara. Det gäller framför allt utbredd korruption i hela samhället, och straffrihet inom rättssystemet.

Aktuell politik

Premiärminister Peter O’Neill avgick den 29 maj 2019 efter att ha lett landet sedan 2011 med stöd av en bred regeringskoalition. Under hans tid vid makten ökade den politiska stabiliteten, samtidigt som O'Neill anklagades för en alltmer auktoritär ledarstil samt oförmåga att ta itu med utbredd korruption och hög brottslighet. O'Neills avgång föregicks av en politisk kris med flera tunga ministeravhopp. Ny premiärminister blev James Marape.

Fakta – politik

Officiellt namn
Papua New Guinea/ Papua Nya Guinea
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
drottning Elizabeth II (1975–)
Regeringschef
premiärminister James Marape (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets nationella kongress (PNC) 29, Nationella alliansen (NA) 15, Pangupartiet 10, Förenade resurspartiet (URP) 10, PNG-partiet 6, Folkets framstegsparti (PPP) 4, andra småpartier 24, oberoende 13 (2017)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkets nationella kongress (PNC) 27, Partiet Triumph Heritage Empowerment 12, PNG-partiet 8, Nationella alliansen (NA) 7, övriga småpartier 41, oberoende 16 (2012)
Valdeltagande
77 % i parlamentsvalet 2012, uppgift saknas för parlamentsvalet 2017
Kommande val
parlamentsval 2022

Källor

Utrikespolitik och försvar

Papua Nya Guinea har sedan självständigheten 1975 betonat alliansfrihet. Trots det är banden starka till den forna kolonialmakten Australien, som är landets största handelspartner och biståndsgivare och som stödjer de papuanska försvarsstyrkorna.

Fakta – försvar

Armén
3 300 man (2017)
Flygvapnet
100 man (2017)
Flottan
200 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,5 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
1,7 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Papua Nya Guinea har stora tillgångar av naturgas, mineraler, olja, skog och fiskevatten. Landets ekonomi var fram till mitten av 2010-talet en av de snabbast växande i Stillahavsområdet men bromsade därefter upp bland annat på grund av sjunkande världsmarknadspriser på landets exportprodukter. Jord- och skogsbruk samt gruvdrift är landets viktigaste näringar. Korruptionen är ett stort problem.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 723 US dollar (2018)
Total BNP
23 432 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
0,4 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
17,9 procent (2016)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
1,9 procent (2016)
Inflation
3,9 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
35,5 procent (2018)
Utlandsskuld
17 367 miljoner US dollar (2017)
Valuta
kina
Varuexport
9 956 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
2 977 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
5 532 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
53 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
naturgas, guld, olja, koppar, timmer, palmolja, kaffe, kakao, tonfisk och räkor med mera
Största handelspartner
Australien, USA, Kina, Japan, Singapore, Malaysia (2016)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Papua Nya Guinea har stora förekomster av naturgas och olja, liksom av timmer. Landet är också mycket rikt på mineraler, främst guld och koppar men även silver, nickel och bly. Sedan 1970-talet har mineralproduktionen dominerat landets ekonomi och svarar för merparten av exporten. Samtidigt har miljöförstöring följt i gruvdriftens spår och lett till många konflikter med lokala markägare.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
6 318 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,8 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
52,5 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Klimatet och jordmånen i Papua Nya Guinea lämpar sig väl för odling. Omkring fyra femtedelar av befolkningen lever av jordbruk för eget behov. Sötpotatis, rotsaken taro, bananer och meloner är vanliga grödor. I inlandet är gris- och kycklinguppfödning vanligt och vid kusterna är fisket viktigt.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
17,9 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
2,6 procent (2016)

Källor

Industri

Tillverkningsindustrin i Papua Nya Guinea är liten. I landets fabriker framställs bland annat kopra (torkat kokosnötskött), kopraolja och palmolja. Fiskindustrin är en växande bransch.