Palau

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/palau/

Palaus hundratals öar i västra Stilla havet administrerades fram till 1994 av USA, och landet är i dag beroende av amerikanskt bistånd. Andra viktiga inkomster kommer från turism och utländska fiskeflottor som är verksamma i Palaus fiskrika vatten. Landets låglänta öar riskerar att försvinna under havsytan om vattennivån stiger till följd av klimatförändringarna.

Palau – Geografi och klimat

Palau utgör den västligaste delen av ögruppen Karolinerna i västra Stilla havet. Landet, som också kallas Belau, består av åtta större och fler än 250 mindre bergs- och korallöar. Palau har ett varmt och fuktigt tropiskt klimat med riklig nederbörd.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
508 km2 (2022)
Tid
svensk +8 timmar
Huvudstad med antal invånare
Ngerulmud 277 (i delstaten Melekeok på Babeldaob) (2018)
Övriga större städer
Koror 11 200 (uppskattning 2020)
Medelnederbörd/år
Koror 3 800 mm
Medeltemperatur/dygn
Koror 27 °C

Palau – Befolkning och språk

Palaus befolkning är koncentrerad till de större öarna. Över hälften av invånarna bor i Koror, som är den största staden och fram till 2006 också var provisorisk huvudstad. En klar majoritet av befolkningen är mikronesier.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
huvudsakligen mikronesier, därutöver främst filippinier och kineser
Antal invånare
18 055 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
39 (2020)
Andel invånare i städerna
82 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
11,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,2 procent (2022)
Fertilitetsgrad
0,9 födda barn per kvinna (2020)
Andel kvinnor
48,1 procent (2022)
Förväntad livslängd
69 år (2005)
Förväntad livslängd för kvinnor
72 år (2005)
Förväntad livslängd för män
66 år (2005)
Språk
engelska är officiellt språk i hela landet. Palau, japanska och lokala språk har officiell status i delar av landet

Palau – Religion

Religionsfrihet råder i Palau, där närmare hälften av befolkningen är katoliker och drygt en tredjedel tillhör protestantiska samfund. Det finns också en liten grupp muslimer.

Palau – Utbildning

Utbildningsväsendet i Palau är baserat på det amerikanska systemet. Obligatorisk och avgiftsfri skolgång gäller från 6 till 14 års ålder. Nästan alla barn går i grundskolan och i stort sett hela befolkningen kan läsa och skriva.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
96,6 procent (2015)
Andel barn som börjar grundskolan
94,9 procent (2014)
Antal elever per lärare i grundskolan
16 (2000)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,8 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,7 procent (2019)

Palau – Sociala förhållanden

Palau har med hjälp av omfattande bistånd från USA nått en av de högsta levnadsstandarderna i Stillahavsregionen. Samtidigt finns det stora sociala problem, som alkoholism och våld inom hemmet.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
99,6 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
15 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
18,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
2 640 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
6 procent (2022)

Palau – Kultur

Bildkonsten i Palau är väl utvecklad och har långa historiska rötter. Inom litteraturen är poesin den mest utvecklade genren. Traditionella danser uppförs ofta på fester och vid högtider.

Palau – Seder och bruk

Palauerna har i högre grad än andra mikronesiska befolkningar övergått till en västerländsk livsstil, men de traditionella samhällsstrukturerna har fortfarande en stor betydelse.

Palau – Historia

Palaus ursprungsbefolkning kom sannolikt från Indonesien för mellan 2 500 och 4 500 år sedan. Efter det att européer upptäckt öarna på 1500-talet kom området att hamna under spansk, tysk, japansk och slutligen amerikansk överhöghet innan Palau började söka självständighet från slutet av 1970-talet. Palau sade i en folkomröstning 1979 nej till att tillhöra Mikronesiska federationen och fick full självständighet 1994. Landets beroende av USA har förblivit stort även efter självständigheten.

Palau – Politik

Republiken Palau med 16 delstater har ett politiskt system som liknar det amerikanska. Presidenten har den verkställande makten och leder regeringen. Den lagstiftande makten ligger hos kongressen, vars ledamöter väljs på personliga meriter. Palaus utrikespolitik präglas av det så kallade avtalet om fri förening med USA – Compact of Free Association.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Palau/ Belu’u era Belau/ Republiken Palau
Statsskick
republik, förbundsstat
Stats- och regeringschef
president Surangel Whipps Jr (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
personval (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
personval (2016)
Valdeltagande
63 procent i parlamentsvalet 2016, 49 procent i presidentvalet (andra omgången) 2020
Kommande val
president- och parlamentsval 2024

Palau – Ekonomi

Tjänstesektorn är den ojämförligt största delen av Palaus ekonomi, medan jordbruk och industri står för små andelar av BNP. I tjänstesektorn ryms den stora offentliga sektorn samt turismen, som har expanderat kraftigt sedan 1990-talet. Textilier, tonfisk och tropiska grödor exporteras i viss utsträckning. Många palauer livnär sig på att odla och fiska för husbehov.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
12 084 US dollar (2021)
BNP-tillväxt
-2,9 procent (2022)
Total BNP
218 miljoner US dollar (2021)
Jordbrukets andel av BNP
3,9 procent (2021)
Industrins andel av BNP
12,1 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
73,2 procent (2021)
Inflation
12,2 procent (2022)
Valuta
US dollar
Varuexport
3 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
211 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,1 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
93 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
tonfisk, kläder, skaldjur, kopra (2018)
Största handelspartner
USA, Guam, Japan, Kina (2018)
Mottaget bistånd per invånare
2 802 US dollar (2021)

Palau – Naturtillgångar, energi och miljö

Palau har små förekomster av guld och andra mineraler på havsbottnen. Energibehovet täcks i huvudsak av importerade oljeprodukter. Elektricitet utvinns ur olja men satsningar görs på solenergi.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
4 869 kilo oljeekvivalenter (1990)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
0,20 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
10,82 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
158 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
8,8 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
20 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)