Nauru

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/nauru/

Republiken Nauru i Stilla havet består av en enda klippö, 30 mil från närmaste grannö. En stor del av Nauru täcks av fosfatrik fågelspillning. Fosfatbrytning skapade under några årtionden stort välstånd, men numera utvinns fosfat endast i liten skala. Ett kritiserat flyktingläger som Australien drev på ön är numera tömt på asylsökande.

Nauru – Geografi och klimat

Nauru utgörs av en ensligt belägen ö strax söder om ekvatorn i västra Stilla havet, 400 landmil nordöst om Australien. Av världens stater är endast Monaco och Vatikanstaten mindre än Nauru. Klimatet på ön är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
21 km2 (2022)
Tid
svensk +11 timmar
Huvudstad med antal invånare
Det finns inga städer men distriktet Yaren är administrativt centrum
Högsta berg
högsta punkt ca 65 meter
Medelnederbörd/år
2 000 mm (varierar kraftigt från år till år)
Medeltemperatur/dygn
28 °C året om

Nauru – Befolkning och språk

Nauruerna och deras språk, nauriska, uppvisar melanesiska, mikronesiska och polynesiska drag. Majoriteten av invånarna är nauruer men runt en fjärdedel av befolkningen kommer från andra delar av Söderhavet.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
personer av blandat melanesiskt, mikronesiskt och polynesiskt ursprung är i majoritet, minoriteter av andra Söderhavsbor samt små grupper av européer och kineser
Antal invånare
12 668 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
542 (2020)
Andel invånare i städerna
100 procent (2022)
Befolkningstillväxt
1,2 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,2 procent (2022)
Förväntad livslängd
64 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
67 år (2021)
Förväntad livslängd för män
60 år (2021)
Språk
nauriska och engelska är officiella språk

Nauru – Religion

I stort sett alla invånare i Nauru är kristna. Runt två av tre nauruer är protestanter och resten är katoliker.

Nauru – Utbildning

Barnen i Nauru har skolplikt mellan 6 och 16 års ålder. Undervisningen är avgiftsfri och nästan alla barn går i skolan. I stort sett alla vuxna nauruer kan läsa och skriva.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
93,7 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
40 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,1 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
7,0 procent (2022)

Nauru – Sociala förhållanden

Nauruerna har en hög levnadsstandard men folkhälsan är bristfällig. Ett stillasittande liv och en kost dominerad av importerad snabbmat har gjort att nauruerna är ett av världens mest överviktiga folk.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
65,6 procent (2017)
Spädbarnsdödlighet
23 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
12,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
1 144 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
11 procent (2023)

Nauru – Kultur

Den traditionella kulturen i Nauru har kommit i kläm under de påfrestningar som först långvarig utländsk ockupation och sedan ett plötsligt materiellt överflöd har medfört.

Nauru – Seder och bruk

Nauruerna brukar sägas vara mer västerländskt influerade än andra folk på små Söderhavsöar. Den västerländska närvaron under kolonialtiden och det stora materiella överflödet som präglade landet under några årtionden har bidragit till att inhemska seder och traditioner till stor del har trängts undan.

Nauru – Historia

Nästan inget är känt om Naurus tidiga historia. Under 1800-talet ledde mötet med européer till att många invånare dog i sjukdomar och strider. Tyskland annekterade Nauru 1888 och fosfat började brytas i början av 1900-talet. Efter andra världskriget fick Australien FN:s uppdrag att förvalta Nauru. 1968 blev landet självständigt. Under 1970- och 1980-talet var ekonomin god tack vare fosfatet, men ekonomisk vanskötsel ledde till svårigheter från 1990-talet.

Nauru – Politik

Nauru är en republik med ett parlamentariskt styrelseskick. Inrikespolitiken handlar till stor del om maktkamp mellan öns hövdingar. Sedan mitten av 1990-talet har landet haft i snitt två regeringar om året. Nauru har ett nära samarbete med Australien, som bevakar landets försvars- och utrikespolitiska intressen.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republik Naoero/ Republiken Nauru
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president David Adeang (2023–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
endast personval sker (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
endast personval sker (2019)
Valdeltagande
95 procent i parlamentsvalet 2019, 97 procent i parlamentsvalet 2022
Kommande val
parlamentsval 2025

Nauru – Ekonomi

Från kolonialtiden och fram till 1990-talet baserades Naurus ekonomi helt på export av fosfat. En breddning av den ekonomiska basen ledde på 1990-talet till att landet blev ett skatteparadis, och under 2000- och 2010-talet var ett australiskt interneringsläger för flyktingar en viktig inkomstkälla. Numera är åter fosfatbrytningen den viktigaste näringen.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
11 914 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,0 procent (2022)
Total BNP
151 miljoner US dollar (2022)
Inflation
2,0 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
24,3 procent (2022)
Valuta
australisk dollar
Varuexport
117 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
35 miljoner US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
101 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
fosfat (2018)
Största handelspartner
Australien, Sydkorea, Nigeria, Japan, USA, Fiji (2018)
Mottaget bistånd per invånare
2 698 US dollar (2021)

Nauru – Naturtillgångar, energi och miljö

De stora tillgångarna av fosfat har helt präglat Nauru. Fosfatet, som används för framställning av gödningsmedel, utvinns ur den fossilerade fågelspillning som tidigare täckte upp till 80 procent av ön. Energibehovet täcks av importerad olja.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
0,05 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
4,37 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
41 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
3,4 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
4 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)