Fiji

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/fiji/

Republiken Fiji i sydvästra Stilla havet består av hundratals stora vulkanöar och mindre korallöar. Landets ekonomiska bas utgörs av turism och sockertillverkning. Den forna brittiska kolonin har länge plågats av motsättningar mellan de fijiska urinvånarna och ättlingar till kontraktsarbetare från Indien. Fyra kupper mellan 1987 och 2006 ledde till perioder av diktatur. 2009 påbörjades en återgång till folkvalt styre och demokratiska val kunde hållas 2014. Valets segrare blev den tidigare kuppledaren Voreqe (Frank) Bainimarama.

Fiji – Geografi och klimat

Fiji är ett örike i sydvästra Stilla havet, halvvägs mellan ekvatorn och Nya Zeelands nordspets. Det består av runt 850 öar, atoller och rev på en undervattensplatå runt det ganska grunda Korohavet. Fiji har tropiskt havsklimat, präglat av den ständigt blåsande sydostpassaden.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
18 376 km2 (2020)
Tid
svensk +11 timmar
Huvudstad med antal invånare
Suva 94 000 (på ön Viti Levu, folkräkning 2017)
Övriga större städer
Nasinu 92 000, Lautoka 71 000, Nadi 71 000, Nausori 58 000, Labasa 27 000, Lami 25 000, Ba 16 000 (folkräkning 2017)
Högsta berg
Tomaniivi (Mount Victoria; på Viti Levu, 1 324 m ö h)
Medelnederbörd/år
Suva ca 3 000 mm
Medeltemperatur/dygn
27 °C (jan), 23 °C (juli)

Källor

Fiji – Befolkning och språk

Ett 100-tal av Fijis runt 850 öar, atoller och rev är bebodda. Det pågår en inflyttning från mindre öar till huvudöarna och städerna där. Drygt två tredjedelar av befolkningen bor på den största ön, Viti Levu. Befolkningen är ung; tre av tio invånare är under 15 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
etniska fijier 57 %, indier 37 %, européer, kineser och övriga 6 % (folkräkning 2007)
Antal invånare
889 953 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
48 (2018)
Andel invånare i städerna
55,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
19,4 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
67 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2019)
Förväntad livslängd för män
66 år (2019)
Språk
engelska, fiji och "hindustani" är officiella språk

Källor

Fiji – Religion

Författningen slår fast att Fiji är en sekulär stat och gör strikt åtskillnad mellan stat och religion. Allas religionsfrihet garanteras. Bland fijier och rotumaner är i stort sett alla kristna, medan de flesta indier är hinduer.

Fiji – Utbildning

I Fiji är skolgången obligatorisk i åtta år från sex års ålder. Därefter följer ett frivilligt stadium på fem år. Nästan alla barn börjar grundskolan och de fortsätter även till påbyggnadsstadiet. I stort sett alla fijianer kan läsa och skriva.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,2 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
20 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,9 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,3 procent (2013)

Källor

Fiji – Kultur

En hel del gamla kulturmönster lever kvar i Fiji, trots västerländsk och kristen påverkan. Fijierna inser kulturens värde för turistnäringen. Särskilda byar och marknadsplatser har inrättats för att locka turister med traditionellt hantverk och dans- och musikuppvisningar.

Fiji – Arbetsmarknad

Uppemot 70 procent av fijianerna beräknas försörja sig på jordbruk och fiske för husbehov och står utanför den formella arbetsmarknaden. Bland invånarna med formella anställningar återfinns majoriteten i tjänstesektorn, framför allt turistnäringen.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
14,5 procent (2019)

Källor

Fiji – Sociala förhållanden

Fiji tillhör de mest välutvecklade samhällena bland småstaterna i södra Stilla havet, men politisk oro har gjort att fattigdom och arbetslöshet har brett ut sig inom alla folkgrupper och i alla regioner.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
22 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
93,7 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
95,1 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
180 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2020)

Källor

Fiji – Seder och bruk

Såväl familje- som samhällslivet i Fiji präglas av sociala hierarkier byggda på familje- och släktband. I en traditionell fijisk by bor familjerna som står högst i rang närmast centrum.

Fiji – Äldre historia

Fijiöarna har varit bebodda i mer än 3 000 år. Under 1800-talet började öarna koloniseras av Storbritannien, som värvade tusentals indier som plantagearbetare. Inflyttningen av indier har i modern tid skapat motsättningar som fortfarande påverkar landets politik.

Fiji – Modern historia

Sedan Fiji blev en självständig stat 1970 har landets politik präglats av motsättningar mellan den fijiska ursprungsbefolkningen och ättlingar till de indier som kom till öarna som plantagearbetare under den tidiga kolonialtiden. Konflikterna har sedan 1987 lett till att militären tagit makten fyra gånger. En återgång till demokrati fullföljdes hösten 2014, men det skedde på militärens villkor.

Fiji – Politiskt system

Fijis författning från 2013 lade grunden för en återgång till demokrati efter det att landets styrts diktatoriskt sedan en militärkupp 2006. Den nuvarande författningen föreskriver att alla medborgare är lika inför lagen, oavsett etnisk tillhörighet. Tidigare författningar gav de etniska fijierna fördelar jämfört med den indiskättade befolkningen.

Fiji – Demokrati och rättigheter

Militärkuppen 2006 satte demokratiska principer och rätten till mänskliga rättigheter ur spel. Politisk inblandning i rättsprocesser förekom, liksom inskränkningar i föreningsrätt och yttrandefrihet. Sedan en ny författning antagits 2013 och demokratiska val hållits året därpå har rättssäkerheten och respekten för mänskliga rättigheter stärkts.

Fiji – Aktuell politik

Fiji styrs av premiärminister Frank Bainimarama och hans parti Fiji först. Bainimarama var arméchef när han 2006 grep makten i en militärkupp. Han regerade med diktatoriska medel fram till en demokratisering 2014, då Fiji först segrade i allmänna val och Bainimarama valdes till premiärminister. Bainimarama och Fiji först fick förnyat förtroende i valet 2018.

Fakta – politik

Officiellt namn
Matanitu Ko Viti/ Republiken Fiji
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Jioji Konrote (2015–)
Regeringschef
premiärminister Josaia "Frank" Voreqe Bainimarama (2007–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Fiji först 27, Sodelpa 21, Nationella federationspartiet (NFP) 3 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Fiji först 32, Sodelpa 15, Nationella federationspartiet (NFP) 3 (2014)
Valdeltagande
72 procent i parlamentsvalet 2018, 85 procent i parlamentsvalet 2014
Kommande val
parlamentsval 2022

Källor

Fiji – Utrikespolitik och försvar

Fiji är litet i världen men stort i Oceanien. Flera regionala institutioner har eller har haft sin bas här, som samarbetsorganet Stillahavsöarnas forum (Pacific Islands Forum, PIF) och University of the South Pacific. Många internationella organ har också regionala högkvarter i Fiji. Kina är landets största biståndsgivare och utländska investerare. Relationerna till Australien och Nya Zeeland är centrala men har periodvis varit mycket ansträngda.

Fakta – försvar

Armén
3 200 man (2017)
Flottan
300 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,6 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,0 procent (2019)

Källor

Fiji – Ekonomisk översikt

Fiji är den största och mest utvecklade ekonomin i södra Stilla havet, men i ett globalt perspektiv är landet litet och sårbart. Sockerframställning och beklädnadsindustri var länge motorerna i ekonomin, men efter millennieskiftet har tjänstesektorn tagit över den rollen. Turismen stod för 40 procent av BNP innan coronapandemin från våren 2020 i det närmaste slog ut den näringen.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
6 202 US dollar (2018)
Total BNP
5 480 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,1 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
10,4 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
10,8 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
54,0 procent (2018)
Inflation
1,8 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
46,2 procent (2018)
Utlandsskuld
1 020 miljoner US dollar (2019)
Valuta
fijiansk dollar
Varuexport
1 012 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
2 362 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 486 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
68 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
mineralvatten, guld, kläder, fisk, socker (2018)
Största handelspartner
Kina, USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan (2018)

Källor

Fiji – Naturtillgångar, energi och miljö

Fiji har goda naturtillgångar i form av bland annat guld, timmer och fisk. Elektricitet utvinns i huvudsak ur vattenkraft. Fiji arbetar aktivt för att motverka de miljömässiga effekterna av klimatförändringarna.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
628 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 046 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,3 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
31,3 procent (2015)

Källor

Fiji – Jordbruk och industri

Uppemot 70 procent av fijianerna beräknas försörja sig på jordbruk eller fiske, varav de allra flesta odlar och fiskar för eget bruk. Sockertillverkning är Fijis viktigaste industri, även om mineralvatten på flaska har gått om sockret som största exportvara.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
10,4 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
23,3 procent (2016)

Källor