Fiji

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/fiji/

Republiken Fiji i sydvästra Stilla havet består av hundratals stora vulkanöar och mindre korallöar. Landets ekonomiska bas utgörs av turism och sockertillverkning. Den forna brittiska kolonin har länge plågats av motsättningar mellan de fijiska urinvånarna och ättlingar till kontraktsarbetare från Indien. Fyra kupper mellan 1987 och 2006 ledde till perioder av diktatur. 2009 påbörjades en återgång till folkvalt styre och demokratiska val kunde hållas 2014.

Fiji – Geografi och klimat

Fiji är ett örike i sydvästra Stilla havet, halvvägs mellan ekvatorn och Nya Zeelands nordspets. Det består av runt 850 öar, atoller och rev på en undervattensplatå runt det ganska grunda Korohavet. Fiji har tropiskt havsklimat, präglat av den ständigt blåsande sydostpassaden.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
18 376 km2 (2022)
Tid
svensk +11 timmar
Huvudstad med antal invånare
Suva 94 000 (på ön Viti Levu, folkräkning 2017)
Övriga större städer
Nasinu 92 000, Lautoka 71 000, Nadi 71 000, Nausori 58 000, Labasa 27 000, Lami 25 000, Ba 16 000 (folkräkning 2017)
Högsta berg
Tomaniivi (Mount Victoria på Viti Levu, 1 324 m ö h)
Medelnederbörd/år
Suva ca 3 000 mm
Medeltemperatur/dygn
27 °C (jan), 23 °C (juli)

Fiji – Befolkning och språk

Ett 100-tal av Fijis runt 850 öar, atoller och rev är bebodda. Det pågår en inflyttning från mindre öar till huvudöarna och städerna där. Drygt två tredjedelar av befolkningen bor på den största ön, Viti Levu. Befolkningen är ung; tre av tio invånare är under 15 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
etniska fijier 57 procent, indier 37 procent, européer, kineser och övriga 6 procent (folkräkning 2007)
Antal invånare
929 766 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
49 (2020)
Andel invånare i städerna
58 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
20,6 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,6 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,9 procent (2022)
Förväntad livslängd
67 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2021)
Förväntad livslängd för män
65 år (2021)
Språk
engelska, fiji och "hindustani" är officiella språk

Fiji – Religion

Författningen slår fast att Fiji är en sekulär stat och gör strikt åtskillnad mellan stat och religion. Allas religionsfrihet garanteras. Bland fijier och rotumaner är i stort sett alla kristna, medan de flesta indier är hinduer.

Fiji – Utbildning

I Fiji är skolgången obligatorisk i åtta år från sex års ålder. Därefter följer ett frivilligt stadium på fem år. Nästan alla barn börjar grundskolan och de fortsätter även till påbyggnadsstadiet. I stort sett alla fijianer kan läsa och skriva.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
96,8 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
28 (2012)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,5 procent (2021)

Fiji – Sociala förhållanden

Fiji hör till de mest välutvecklade samhällena bland småstaterna i södra Stilla havet, men politisk oro har gjort att fattigdom och arbetslöshet har brett ut sig inom alla folkgrupper och i alla regioner.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
94 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
99,2 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
23 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
186 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2022)

Fiji – Kultur

En hel del gamla kulturmönster lever kvar i Fiji, trots västerländsk och kristen påverkan. Fijierna inser kulturens värde för turistnäringen. Särskilda byar och marknadsplatser har inrättats för att locka turister med traditionellt hantverk och dans- och musikuppvisningar.

Fiji – Seder och bruk

Såväl familje- som samhällslivet i Fiji präglas av sociala hierarkier byggda på familje- och släktband. I en traditionell fijisk by bor familjerna som står högst i rang närmast centrum.

Fiji – Äldre historia

Fijiöarna har varit bebodda i mer än 3 000 år. Under 1800-talet började öarna koloniseras av Storbritannien, som värvade tusentals indier som plantagearbetare. Inflyttningen av indier har i modern tid skapat motsättningar som fortfarande påverkar landets politik.

Fiji – Modern historia

Sedan Fiji blev en självständig stat 1970 har landets politik präglats av motsättningar mellan den fijiska ursprungsbefolkningen och ättlingar till de indier som kom till öarna som plantagearbetare under den tidiga kolonialtiden. Konflikterna har sedan 1987 lett till att militären tagit makten fyra gånger. En återgång till demokrati fullföljdes hösten 2014, men det skedde på militärens villkor.

Fiji – Demokrati och rättigheter

En militärkupp 2006 satte demokratiska principer ur spel och rätten till mänskliga rättigheter urholkades. Sedan en ny författning antagits 2013 och demokratiska val hållits året därpå har rättssäkerheten och respekten för mänskliga rättigheter stärkts. Politisk inblandning i rättsprocesser förekommer dock fortfarande, liksom inskränkningar i föreningsrätt och yttrandefrihet.

Fiji – Inrikespolitik och författning

Parlamentsvalet 2022 ledde till maktskifte när en oppositionsallians ledd av den tidigare kuppmakaren Sitiveni Rabuka besegrade premiärministern Josaia "Frank" Voreqe Bainimarama och hans parti Fiji först. Bainimarama var arméchef när han 2006 grep makten i en militärkupp. En ny författning från 2013 lade grunden för en återgång till demokrati.

Fakta – politik

Officiellt namn
Matanitu Ko Viti/ Republiken Fiji
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Ratu Wiliame Katonivere (2021–)
Regeringschef
premiärminister Sitiveni Rabuka (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Fiji först 26, Folkalliansen 21, Nationella federationspartiet (NFP) 5, Sodelpa 3 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Fiji först 27, Sodelpa 21, Nationella federationspartiet (NFP) 3 (2018)
Valdeltagande
68 procent i parlamentsvalet 2022, 72 procent i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 2026

Fiji – Utrikespolitik och försvar

Fiji är litet i världen men stort i Oceanien. Flera regionala institutioner har eller har haft sin bas här, som samarbetsorganet Stillahavsöarnas forum (Pacific Islands Forum, PIF) och University of the South Pacific. Många internationella organ har också regionala högkvarter i Fiji. Kina är landets största biståndsgivare och utländska investerare. Relationerna till Australien och Nya Zeeland är centrala men har periodvis varit mycket ansträngda.

Fakta – försvar

Armén
3 700 man (2022)
Flottan
340 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,65 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,0 procent (2021)

Fiji – Ekonomisk översikt

Fiji är den största och mest utvecklade ekonomin i södra Stilla havet, men i ett globalt perspektiv är landet litet och sårbart. Sockerframställning och beklädnadsindustri var länge motorerna i ekonomin, men efter millennieskiftet har tjänstesektorn tagit över den rollen.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
5 317 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
14,5 procent (2022)
Total BNP
4 943 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
9,2 procent (2022)
Industrins andel av BNP
17,6 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
50,3 procent (2022)
Inflation
4,7 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
92,8 procent (2022)
Utlandsskuld
2 028 miljoner US dollar (2021)
Valuta
fijiansk dollar
Varuexport
1 085 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
2 984 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,7 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
82 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
mineralvatten, guld, timmer, kläder, socker, fisk (2021)
Största handelspartner
Australien, Kina, USA, Nya Zeeland, Singapore (2021)
Mottaget bistånd per invånare
655 US dollar (2021)

Fiji – Naturtillgångar, energi och miljö

Fiji har gott om framför allt guld, timmer och fisk. Elektricitet utvinns i huvudsak ur vattenkraft. Internationellt arbetar Fiji för att motverka de miljömässiga effekterna av klimatförändringarna.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
92 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
87 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
1,76 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,97 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 028 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
444 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Fiji – Jordbruk och industri

Uppemot 70 procent av fijianerna beräknas försörja sig på jordbruk eller fiske, varav de allra flesta odlar och fiskar för eget bruk. Sockertillverkning är Fijis viktigaste industri, även om mineralvatten på flaska har gått om sockret som största exportvara.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
9,2 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
23,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
62,4 procent (2020)
Industrins andel av BNP
17,6 procent (2022)