Trinidad och Tobago

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/trindad--tobago/

Trinidad och Tobago ligger längst söderut av de karibiska länderna. Från den större ön Trinidad är det bara en mil till Venezuelas kust. Landet har gott om olja och naturgas och är ett av de mest välmående länderna i Västindien. Flertalet invånare har antingen sina rötter i Indien eller är av afrikansk härkomst. Narkotikasmuggling genom landet har lett till stora problem med gängrelaterat våld. Trinidad och Tobago blev självständigt från Storbritannien 1962.

Trinidad och Tobago – Geografi och klimat

Trinidad och Tobago ingår i ögruppen Små Antillerna och ligger längst söderut i Karibien, strax utanför Sydamerika. Ön Trinidad utgör mer än nio tiondelar av landet och är till storleken ungefär som Halland. Tobago ligger tre mil nordöst om Trinidad. Runt huvudöarna finns också några småöar. Klimatet är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
5 128 km2 (2022) 1
Tid
svensk –5 timmar
Huvudstad med antal invånare
Port of Spain 37 000 (folkräkning 2011)
Övriga större städer
Chaguanas 84 000 inv, San Fernando 49 000, Arima 34 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Cerro del Aripo (940 m ö h)
Medelnederbörd/år
1561 mm
Medeltemperatur/dygn
29 °C
1. varav Tobago omfattar 300 kvadratkilometer

Trinidad och Tobago – Befolkning och språk

Trinidad och Tobago har den mest blandade befolkningen i Karibien. Invånarna har i huvudsak sitt ursprung i Indien, Afrika och Europa. Av landets urfolk finns idag endast en liten spillra.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
indier 38 %, svarta 36 %, personer av blandat ursprung 24 %, övriga 2 % (folkräkning 2011)
Antal invånare
1 531 044 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
273 (2020)
Andel invånare i städerna
53 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
12,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,6 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
73 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
76 år (2021)
Förväntad livslängd för män
70 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk 1
1. spanska, franska, hindi talas också

Trinidad och Tobago – Religion

En majoritet av invånarna är kristna, både katoliker och protestanter, medan närmare en femtedel är hinduer.  Den etniska mångfalden i Trinidad och Tobago speglas i religionsutövandet, bland annat i en rik flora av festivaler.

Trinidad och Tobago – Utbildning

Skolsystemet har brittisk förebild. Skolplikt råder från 5 års ålder och till med 15 år. De flesta barn går i skolan och läs- och skrivkunnigheten är hög.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
98,7 procent (2010)
Andel barn som börjar grundskolan
95,3 procent (2010)
Antal elever per lärare i grundskolan
18 (2009)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,1 procent (2022)

Trinidad och Tobago – Sociala förhållanden

Tack vare olje- och gastillgångarna är Trinidad och Tobago ett av de rikaste länderna i regionen och medelinkomsten är relativt hög. Inkomsterna har emellertid inte kommit alla till del. Narkotikarelaterat våld är ett stort problem liksom våld mot kvinnor.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
99 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
93,9 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
15 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
1 031 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
26 procent (2022)

Trinidad och Tobago – Kultur

Trinidad och Tobago har en av Västindiens mest sammansatta kulturer med europeiska, afrikanska och asiatiska traditioner.

Trinidad och Tobago – Seder och bruk

Trinidad och Tobagos blandade befolkning avspeglar sig i ett varierat utbud av traditioner och sedvänjor. Det är inte så vanligt att indotrinidadier gifter sig med afrotrinidadier. För de flesta gäller dock att livsrytmen är lugn och ”tillbakalutad”, tid ofta något relativt. Stress är inte så vanligt på öarna.

Trinidad och Tobago – Äldre historia

Öarna i Karibien befolkades ursprungligen av folk som i omgångar kom från Sydamerika. Européerna kom till området 1498 och småningom anlades socker-, kaffe- och bomullsplantager på öarna. Slavar från Afrika tvingades att arbeta på plantagerna och hämtade senare kontraktsarbetare från främst Indien. I slutet av 1800-talet slog britterna ihop Trinidad och Tobago till en brittisk koloni. Då var ursprungsbefolkningen nästan helt utplånad. 1962 blev landet självständigt.

Trinidad och Tobago – Modern historia

Mittenhögerpartiet PNM ledde Trinidad och Tobago till självständighet från Storbritannien 1962. PNM-ledaren Eric Williams styrde i ett kvartssekel, fram till 1981. Därefter har makten växlat mellan PNM och det mer vänsterinriktade partiet UNC. Olja var länge den dominerande inkomstkällan och utvecklingen styrdes till stor del av upp- och nedgångar i världsmarknadspriset på olja.

Trinidad och Tobago – Politiskt system

Trinidad och Tobago är en parlamentarisk republik. Presidenten är statschef men har en huvudsakligen ceremoniell roll medan regeringen har den verkställande makten. Den mindre ön Tobago är självstyrande sedan 1987. Partipolitiken är till stor del uppdelad efter etniska skiljelinjer, med ett parti som företräder indotrinidadier och ett som har sitt främsta stöd bland afrotrinidadier.

Trinidad och Tobago – Aktuell politik

Mittenhögerpartiet PNM styr Trinidad och Tobago sedan 2015, med partiledaren Keith Rowley som premiärminister. PNM, som har sin bas hos den del av befolkningen som har afrikanska rötter (afrotrinidadier), behöll med knapp marginal regeringsmakten i valet 2020. PNM och oppositionspartiet UNC har växlat vid makten de senaste 25 åren.

Officiellt namn
Republic of Trinidad & Tobago/Republiken Trinidad och Tobago
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Paula-Mae Weekes (2018–)
Regeringschef
premiärminister Keith Christopher Rowley (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets nationella rörelse (PNM) 22, Förenade nationella kongressen (UNC) 19 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkets nationella rörelse (PNM) 23, Folkets partnerskap 18 (varav UNC 17), (2015)
Valdeltagande
58 % parlamentsvalet 2020
Kommande val
parlamentsval 2025
Armén
3 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,89 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
2,7 procent (2021)

Trinidad och Tobago – Utrikespolitik och försvar

Trinidad och Tobago har ett nära ekonomiskt och politiskt samarbete med de karibiska grannstaterna i det regionala samarbetsorganet Caricom. Förhållandet med USA och EU-länderna är goda och landet har också alltmer utbyte med Kina.

Fakta – försvar

Armén
3 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,89 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
2,7 procent (2021)

Trinidad och Tobago – Ekonomisk översikt

Trinidad och Tobago har en av de starkaste ekonomierna på västra halvklotet, tack vare stora olje- och naturgastillgångar. Minskande naturgasproduktion och sjunkande priser samt ökande konkurrens på världsmarknaden har dock lett till att ekonomin krympt under flera år.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
18 222 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,5 procent (2022)
Total BNP
27 899 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,0 procent (2021)
Industrins andel av BNP
42,2 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
54,0 procent (2021)
Inflation
5,0 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
53,8 procent (2022)
Valuta
trinidad/tobago dollar
Mottaget bistånd per invånare
3 US dollar (2010)

Trinidad och Tobago – Naturtillgångar och energi

Trinidad och Tobago har avsevärda olje- och naturgastillgångar och här finns också världens största reserver av naturlig asfalt. Naturgas är den viktigaste energikällan och alstrar all elektricitet.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
14 447 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
7 134 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
26,48 miljoner ton CO2ekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
18,92 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
15 420 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
10,2 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
6 667 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)