Trinidad & Tobago

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/trindad--tobago/

Trinidad och Tobago ligger längst söderut av de karibiska länderna. Från den större ön Trinidad är det bara en mil till Venezuelas kust. Landet har gott om olja och naturgas och är ett av de mest välmående länderna i Västindien. Flertalet invånare har antingen sina rötter i Indien eller är av afrikansk härkomst. Narkotikasmuggling genom landet har lett till stora problem med gängrelaterat våld. Trinidad och Tobago blev självständigt från Storbritannien 1962.

Geografi och klimat

Trinidad och Tobago ingår i ögruppen Små Antillerna och ligger längst söderut i Karibien, strax utanför Sydamerika. Ön Trinidad utgör mer än nio tiondelar av landet och är till storleken ungefär som Halland. Tobago ligger tre mil nordöst om Trinidad. Runt huvudöarna finns också några småöar.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
5 128 km2 (2018)
Tid
svensk –5 timmar
Huvudstad med antal invånare
Port of Spain 37 000 (folkräkning 2011)
Övriga större städer
Chaguanas 84 000 inv, San Fernando 49 000, Arima 34 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Cerro del Aripo (940 m ö h)
Medelnederbörd/år
1561 mm
Medeltemperatur/dygn
29 °C

Källor

Befolkning och språk

Trinidad och Tobago har den mest blandade befolkningen i Karibien. Invånarna har i huvudsak sitt ursprung i Indien, Afrika och Europa. Av landets urfolk finns idag endast en liten spillra.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
indier 38 %, svarta 36 %, personer av blandat ursprung 24 %, övriga 2 % (folkräkning 2011)
Antal invånare
1 369 125 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
267 (2017)
Andel invånare i städerna
53,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
13,6 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
9,6 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,8 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,7 procent (2017)
Förväntad livslängd
71 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
74 år (2016)
Förväntad livslängd för män
67 år (2016)
Språk
engelska är officiellt språk 1
1. spanska, franska, hindi talas också

Källor

Religion

En majoritet av invånarna är kristna, både katoliker och protestanter, medan närmare en femtedel är hinduer.  Den etniska mångfalden i Trinidad och Tobago speglas i religionsutövandet, bland annat i en rik flora av festivaler.

Utbildning

Skolsystemet har brittisk förebild. Skolplikt råder från 5 års ålder och till med 15 år. De flesta barn går i skolan och läs- och skrivkunnigheten är hög.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
73,3 procent (2010)
Antal elever per lärare i grundskolan
18 (2009)
Läs- och skrivkunnighet
96,9 procent (1990)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
13,9 procent (2003)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,9 procent (2003)

Källor

Kultur

Trinidad och Tobago har en av Västindiens mest sammansatta kulturer med europeiska, afrikanska och asiatiska traditioner.

Massmedier

Författningen garanterar pressfrihet och den respekteras i regel även i praktiken. Den som fälls för ärekränkning riskerar dock åtal.

Fakta – massmedier

Antal mobilabonnemang per 100 invånare
148 (2017)
Andel av befolkningen som använder internet
73 procent (2016)

Källor

Äldre historia

Öarna i Karibien befolkades ursprungligen av folk som i omgångar kom från Sydamerika. Européer upprättade från 1500-talet socker-, kaffe- och bomullsplantager på öarna. De tvingade först slavar från Afrika att arbeta på plantagerna och hämtade senare kontraktsarbetare från främst Indien. I början av 1800-talet slog britterna ihop Trinidad och Tobago till en brittisk koloni. Då var ursprungsbefolkningen nästan helt utplånad. 1962 blev landet självständigt.

Modern historia

Mitten-högerpartiet PNM ledde Trinidad och Tobago till självständighet från Storbritannien 1962. Afrotrinidadiern och PNM-ledaren Eric Williams styrde i ett kvartssekel, fram till 1981. Därefter har makten växlat mellan PNM och det mer vänsterinriktade partiet UNC. Olja har förblivit landets främsta inkomstkälla och utvecklingen styrs mycket av upp- och nedgångar i världsmarknadspriset på olja.

Politiskt system

Trinidad och Tobago är en parlamentarisk republik. Presidenten är statschef men har en huvudsakligen ceremoniell roll medan regeringen har den verkställande makten. Den mindre ön Tobago är självstyrande sedan 1987. Partipolitiken är till stor del uppdelad efter etniska skiljelinjer, med ett parti som företräder indo-trinidadier och ett som har sitt främsta stöd bland afro-trinidadier.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Trinidad & Tobago/ Republiken Trinidad & Tobago
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Paula-Mae Weekes (2018–)
Regeringschef
premiärminister Keith Christopher Rowley (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets nationella rörelse (PNM) 23, Folkets partnerskap 18 (varav UNC 17) (2015)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkets partnerskap 29 (varav UNC 21), Folkets nationella rörelse (PNM) 12 (2010)
Valdeltagande
67 % parlamentsvalet 2015
Kommande val
parlamentsval 2020

Källor

Aktuell politik

Efter fyra år i opposition återkom mitten-högerpartiet PNM till makten efter valet i september 2015. PNM-ledaren Keith Rowley blev ny premiärminister och efterträdde Trinidad och Tobagos första kvinnliga regeringschef, socialdemokraten Kamla Persad-Bissessar. PNM och oppositionspartiet UNC har växlat vid makten de senaste tjugo åren. PNM har sin bas hos den del av befolkningen som har afrikanska rötter (afrotrinidadier) medan UNC baserar sig på stöd hos personer med indiskt ursprung (indotrinidadier).

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Trinidad & Tobago/ Republiken Trinidad & Tobago
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Paula-Mae Weekes (2018–)
Regeringschef
premiärminister Keith Christopher Rowley (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets nationella rörelse (PNM) 23, Folkets partnerskap 18 (varav UNC 17) (2015)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkets partnerskap 29 (varav UNC 21), Folkets nationella rörelse (PNM) 12 (2010)
Valdeltagande
67 % parlamentsvalet 2015
Kommande val
parlamentsval 2020

Källor

Utrikespolitik och försvar

Trinidad och Tobago har ett nära ekonomiskt och politiskt samarbete med de karibiska grannstaterna i det regionala samarbetsorganet Caricom. Förhållandet med USA och EU-länderna är goda och landet har också alltmer utbyte med Kina.

Fakta – försvar

Armén
3 000 man (2015)
Flygvapnet
50 man (2015)
Flottan
1 050 man (2015) 1
Militärutgifternas andel av BNP
0,9 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,6 procent (2017)
1. kustbevakningsstyrka

Källor

Ekonomisk översikt

Trinidad och Tobago har en av de starkaste ekonomierna på västra halvklotet, tack vare stora olje- och naturgastillgångar. Minskande naturgasproduktion och sjunkande priser samt ökande konkurrens på världsmarknaden har dock lett till att ekonomin krympt under flera år.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
16 041 US dollar (2016)
Total BNP
20 989 miljoner US dollar (2016)
BNP-tillväxt
-2,3 procent (2017)
Jordbrukets andel av BNP
0,5 procent (2016)
Industrins andel av BNP
35,5 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
63,9 procent (2016)
Inflation
5,2 procent (2016)
Statsskuldens andel av BNP
44,2 procent (2015)
Valuta
trinidad/tobago dollar
Bistånd per person
3 US dollar (2010)

Källor

Naturtillgångar och energi

Trinidad och Tobago har avsevärda olje- och naturgastillgångar och här finns också världens största reserver av naturlig asfalt. Naturgas är den viktigaste energikällan och alstrar all elektricitet.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
14 447 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
7134 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
46 274 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
34,2 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
0,3 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruksnäringen är liten i Trinidad och Tobago eftersom energisektorn sedan länge har dominerat ekonomin. Jordbruket står bara för runt en halv procent av bruttonationalprodukten och sysselsätter några få procent av arbetskraften.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
0,5 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
10,5 procent (2015)

Källor

Industri

Industrisektorn är viktig och till stor del baserad på naturgas som är både råvara och ger billig energi. I landet finns ett antal anläggningar för framställning av metanol och ammoniak, som båda utvinns ur den metanrika naturgasen.

Utrikeshandel

Olja- och naturgas svarar för huvuddelen av exportinkomsterna. Trinidad och Tobago är en av världens största producenter av flytande naturgas (LNG) och också en ledande exportör av ammoniak och metanol, som framställs ur naturgas.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
8000 000 000 US dollar (2016)
Varuimport
8800 000 000 US dollar (2016)
Bytesbalans
3,6 miljoner US dollar (1999)
Varuhandelns andel av BNP
58 procent (2015)
Viktigaste exportvaror
naturgas, olja, ammoniak, metanol, livsmedel
Största handelspartners
USA, Caricom, EU, Ryssland, Sydkorea, Kanada

Källor

Arbetsmarknad

Trots landets relativt goda ekonomi var arbetslösheten länge förhållandevis hög. Från en högsta nivå på närmare 20 procent i mitten av 1990-talet har den dock sjunkit och låg 2007–2017 mellan 3,5 och 6 procent.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
5,1 procent (2018)
Ungdomsarbetslöshet
11,9 procent (2018)

Källor

Sociala förhållanden

Tack vare olje- och gastillgångarna är Trinidad och Tobago ett av de rikaste länderna i regionen och medelinkomsten är relativt hög. Inkomsterna har emellertid inte kommit alla till del. Narkotikarelaterat våld är ett stort problem liksom våld mot kvinnor.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
17 per 1000 födslar (2016)
Andel hiv-smittade
1,2 procent (2015)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,6 procent (2015)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
96,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till renhållningssystem
91,5 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 146 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
31 procent (2017)

Källor

Seder och bruk

Trinidad och Tobagos blandade befolkning avspeglar sig i ett varierat utbud av traditioner och sedvänjor. Det är inte så vanligt att indotrinidadier gifter sig med afrotrinidadier. För de flesta gäller dock att livsrytmen är lugn och ”tillbakalutad”, tid ofta något relativt. Stress är inte så vanligt på öarna.

Kommunikationer

Trinidad och Tobago har ett väl utbyggt vägnät som rustades upp i början av 2000-talet. Men trängseln är stor, trots att de stora vägarna är fyrfiliga så blir det ofta trafikstockning. De allmänna transporterna sköts av bussar.

Turism

Tack vare sin olja och gas är Trinidad och Tobago inte lika beroende av turismen som många andra karibiska länder och turistindustrin är inte lika utvecklad.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
410 000 (2016)
Turistinkomster
708 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
7,7 procent (2016)

Källor