Saint Vincent och Grenadinerna

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/saint-vincent--grenadinerna/

Den karibiska nationen Saint Vincent och Grenadinerna består av huvudön Saint Vincent och norra delen av ögruppen Grenadinerna. Full självständighet från Storbritannien uppnåddes 1979. Den tidigare dominerande bananexporten har minskat sedan EU fasat ut förmånliga villkor. Seglare och dykare söker sig gärna till Grenadinernas vackra stränder, men turismen är mindre utvecklad än i andra länder i Västindien. Arbetslösheten är hög och problemen stora med narkotikarelaterad brottslighet.

Saint Vincent och Grenadinerna – Geografi och klimat

Saint Vincent och Grenadinerna är en liten nation i ökedjan Små Antillerna, som skiljer Karibiska havet från Atlanten. Landet består av den bergiga vulkanön Saint Vincent och drygt 30 mindre öar i ögruppen Grenadinerna.

Yta
389 km2 (2022) 1
Tid
svensk –5 timmar
Huvudstad med antal invånare
Kingstown 35 000 invånare med förorter (uppskattning 2017)
Övriga större städer
Georgetown 1 700 (uppskattning)
Högsta berg
La Soufrière (1234 m ö h)
1. varav huvudön St Vincent omfattar 345 kvadratkilometer

Källor

Saint Vincent och Grenadinerna – Befolkning och språk

Nio av tio invånare bor på huvudön Saint Vincent, medan resterande del av befolkningen återfinns på de sju bebodda öarna i Grenadinerna. Majoriteten av befolkningen är ättlingar till afrikanska slavar.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
svarta 65,5 %, personer av blandat ursprung 19 %, indier 5,5 %, vita 3,5 %, ättlingar till urfolk/svarta 2 %, övriga 5,5 %
Antal invånare
110 947 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
284 (2020)
Andel invånare i städerna
53,0 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
14,1 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
9,3 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
0,3 procent (2020)
Fertilitetsgrad
1,9 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
49,3 procent (2020)
Förväntad livslängd
73 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
75 år (2019)
Förväntad livslängd för män
70 år (2019)
Språk
engelska är officiellt språk

Källor

Saint Vincent och Grenadinerna – Religion

Saint Vincent och Grenadinerna är övervägande kristet. De flesta invånare tillhör något av en rad protestantiska samfund. Religionsfrihet råder.

Saint Vincent och Grenadinerna – Utbildning

Barnen har skolplikt mellan 5 och 16 års ålder. Skolan är avgiftsfri men utgifter för bland annat skoluniformer, transport och böcker kan vara en utmaning för fattiga familjer.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
93,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
14 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
95,6 procent (1970)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,7 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
19,0 procent (2018)

Källor

Saint Vincent och Grenadinerna – Kultur

Såsom i andra delar av Västindien spelar musiken en viktig roll i det kulturella livet. Festivaler förekommer året runt och karakteriseras av kostymparader, gatufester, dans och musik.

Saint Vincent och Grenadinerna – Äldre historia

När européer från 1600-talet försökte kolonisera öarna i Saint Vincent och Grenadinerna bjöd urinvånarna hårt motstånd. Sedan Saint Vincent 1783 kommit under brittisk överhöghet deporterades större delen av ursprungsbefolkningen. Slavar hämtades från Afrika för att arbeta på plantagerna. Saint Vincent och Grenadinerna blev självständigt från Storbritannien 1979.

Saint Vincent och Grenadinerna – Modern historia

Ett socialdemokratiskt parti dominerade politiken i Saint Vincent och Grenadinerna från 1960-talet och vann det första valet vid självständigheten 1979. Fem år senare tog ett högerparti över makten och behöll den i fyra mandatperioder. År 2001 blev det maktskifte på nytt varpå socialdemokraterna inledde en lång regeringsperiod.

 

Saint Vincent och Grenadinerna – Politiskt system

Saint Vincent och Grenadinerna är en parlamentarisk demokrati av brittisk modell. Premiärministern och hans regering styr landet, som ofta kallas bara Saint Vincent. Regeringen är ansvarig inför parlamentet som består av en kammare.

Saint Vincent och Grenadinerna – Aktuell politik

Saint Vincent och Grenadinerna styrs sedan 2001 av det socialdemokratiska Förenade arbetarpartiet (ULP) med premiärminister Ralph Gonsalves i spetsen. Partiet vann en fjärde valseger i december 2015, om än med knapp marginal.

Fakta – politik

Officiellt namn
Saint Vincent och Grenadinerna
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
drottning Elizabeth II 1
Regeringschef
premiärminister Ralph Gonsalves (2001–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Förenade arbetarpartiet (ULP) 8, Nya demokratiska partiet (NDP) 7 (2015)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Förenade arbetarpartiet (ULP) 8, Nya demokratiska partiet (NDP) 7 (2010)
Valdeltagande
73 procent i parlamentsvalet 2015
Kommande val
parlamentsval senast 2020
1. den brittiska monarken representeras av en generalguvernör

Källor

Saint Vincent och Grenadinerna – Utrikespolitik och försvar

Tonvikten i utrikespolitiken ligger på det regionala samarbetet. Särskilt nära är samarbetet med övriga önationer och territorier i Små Antillerna.

Saint Vincent och Grenadinerna – Ekonomisk översikt

Saint Vincent och Grenadinerna är en liten önation och den fattigaste av staterna i östra Karibien. Ekonomin har traditionellt dominerats av jordbruket och inte minst bananindustrin, men numera utgör service den viktigaste sektorn.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
7 278 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
-6,1 procent (2021)
Total BNP
807 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
7,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
13,7 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
62,5 procent (2020)
Statsskuldens andel av BNP
85,0 procent (2020)
Utlandsskuld
406 miljoner US dollar (2020)
Valuta
östkaribisk dollar
Bistånd per person
67 US dollar (2017)

Källor

Saint Vincent och Grenadinerna – Naturtillgångar och energi

Saint Vincent och Grenadinerna har inga naturtillgångar av större betydelse. Importerad olja täcker merparten av energibehovet. Transportsektorn är den största energikonsumenten.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
642 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
280 tusen ton (2018)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,5 ton (2018)
Andelen energi från förnyelsebara källor
4,9 procent (2018)

Källor

Saint Vincent och Grenadinerna – Sociala förhållanden

Saint Vincent och Grenadinerna har den lägsta bruttonationalprodukten per invånare bland länderna i östra Karibien. Många lever i fattigdom men det finns inga säkra uppgifter om hur många invånare det rör sig om.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
13 per 1000 födslar (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
95,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
87,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,5 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
329 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
18 procent (2020)

Källor