Saint Lucia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/saint-lucia/

Önationen Saint Lucia i Karibien var en brittisk koloni före självständigheten 1979. Befolkningen består i huvudsak av ättlingar till afrikanska slavar. Engelska är officiellt språk, men efter tidigare franskt inflytande talar många också kreolspråket patois. Turismen har gått om bananodling som viktigaste inkomstkälla på den tropiska vulkanön.

Geografi och klimat

Saint Lucia är den näst största ön i Lovartsöarna (Windward Islands) inom ögruppen Små Antillerna i Karibien (Västindien). Saint Lucia är en bergig ö av vulkaniskt ursprung.

Yta
616 km2 (2018)
Tid
svensk –5 timmar
Huvudstad med antal invånare
Castries 22 200 (med förorter, uppskattning 2014)
Övriga större städer
Micoud, Vieux Fort, Soufrière
Högsta berg
Mount Gimie (950 m ö h)

Källor

Befolkning och språk

Nästan hela Saint Lucias befolkning är ättlingar till afrikanska slavar. Två av fem invånare bor i huvudstaden Castries med omnejd.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
svarta ca 90 %, små minoriteter av personer med blandat ursprung, indisk härkomst eller europeiskättade
Antal invånare
178 844 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
293 (2017)
Andel invånare i städerna
18,6 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
12,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,5 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
75 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2016)
Förväntad livslängd för män
73 år (2016)
Språk
engelska är officiellt språk, patois (blandspråk byggt på franska med afrikanska inslag) talas också av många

Källor

Religion

Kristendomen är den förhärskande religionen. De flesta invånare tillhör den romersk-katolska kyrkan, men det finns också många protestanter.

Utbildning

Utbildningssystemet är uppbyggt efter brittiskt mönster, med obligatorisk skolgång i tio år från 5 till 15 års ålder. De flesta skolor är statsfinansierade och undervisningen är avgiftsfri.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
93,4 procent (2007)
Antal elever per lärare i grundskolan
15 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
22,4 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
22,4 procent (2016)

Källor

Kultur

Det lilla Saint Lucia har frambringat två nobelpristagare. 1970 fick ekonomen Arthur Lewis Nobelpriset i ekonomi. 1992 var det dags igen, då författaren Derek Walcott tilldelades litteraturpriset.

Massmedier

Press- och yttrandefriheten är inskriven i författningen och öppenheten i medierna är stor. Saint Lucia saknar dagstidningar.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
51 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
102 (2018)

Källor

Arbetsmarknad

Saint Lucia har problem med hög arbetslöshet, speciellt bland ungdomar. Sedan den globala finanskrisen 2008 har den pendlat runt 20 procent. Bland unga är den drygt dubbelt så hög.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
20,5 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
44,3 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

De råder stora sociala skillnader mellan olika grupper i samhället. Krisen inom den förr så viktiga bananindustrin har drabbat många odlare hårt, och en stor del av öborna lever i fattigdom och försörjer sig på jordbruk för självhushållning. Många barn i fattiga familjer måste arbeta för att bidra till familjens försörjning.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
15 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
98,2 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
88,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
490 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
17 procent (2018)

Källor

Kommunikationer

Vägnätet är i relativt gott skick. De största hamnarna finns i städerna Castries och Vieux Fort. Reguljära färjor går till närliggande öar. Saint Lucia har två flygplatser.

Äldre historia

Saint Lucia präglades i ett par sekler av en kamp om herraväldet mellan franska och brittiska kolonisatörer. När ön blev en brittisk kronkoloni 1814 hade afrikanska slavar hämtats dit för att arbeta på sockerplantagerna. Vid det laget hade ursprungsfolket kariberna utrotats eller fördrivits. Från början av 1900-talet skedde en utveckling mot allt större självbestämmande för kolonin.

Modern historia

Saint Lucia blev självständigt från kolonialmakten Storbritannien 1979. Sedan dess har två politiska partier, det konservativa Förenade arbetarpartiet (UWP) och det vänsterliberala Saint Lucias arbetarparti (SLP), växlat om vid regeringsmakten. Politiken och samhällslivet har präglats av en strävan att få bukt med den höga brottslighet som oftast är knuten till narkotikasmuggling genom landet, samt av konflikter kring den förr så viktiga bananindustrin och dess nedgång från slutet av 1990-talet.

Politiskt system

I Saint Lucia är den brittiska monarken statsöverhuvud och representeras på ön av en generalguvernör. Den verkställande makten ligger dock i hög grad hos landets regering, som är ansvarig inför det lagstiftande parlamentet. Två politiska partier, det konservativa Förenade arbetarpartiet (UWP) och det vänsterliberala Saint Lucias arbetarparti (SLP), har turats om att regera landet sedan självständigheten från britterna 1979.

Aktuell politik

Parlamentsvalet i juni 2016 ledde till ett regeringsskifte när det konservativa Förenade arbetarpartiet (UWP) segrade över det vänsterliberala Saint Lucias arbetarparti (SLP), som hade suttit vid makten i fem år. Ny premiärminister blev UWP:s ordförande Allen Chastanet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Saint Lucia
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
drottning Elizabeth II (1952–), företräds på ön av generalguvernör Emmanuel Neville Cenac (2018–)
Regeringschef
premiärminister Allen Chastanet (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Förenade arbetarpartiet (UWP) 11, Saint Lucias arbetarparti (SLP) 6 (2016)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
St Lucias arbetarparti (SLP) 11, Förenade arbetarpartiet (UWP) 6 (2011)
Valdeltagande
55 % i parlamentsvalet 2011, 53,5 % i parlamentsvalet 2016
Kommande val
parlamentsval senast 2021

Källor

Utrikespolitik och försvar

Saint Lucia är en stark förespråkare för närmare samarbete i Karibien. Landet är medlem av den regionala samarbetsorganisationen Caricom (Caribbean Community). Saint Lucia blev 2006 medlem i Caricoms gemensamma marknad för varor, tjänster, personer och kapital (CSME). I januari 2007 införde Saint Lucia Caricoms gemensamma pass, som kan användas både för resor internationellt och inom gemenskapen.

Ekonomisk översikt

Saint Lucias ekonomi har under de tre senaste årtiondena förändrats i grunden. Landets gamla huvudnäring, bananodling, har mist sin dominerande ställning. Turismen är numera den viktigaste ekonomiska sektorn.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
10 315 US dollar (2018)
Total BNP
1 876 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
0,6 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
2,1 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
2,3 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
75,1 procent (2018)
Inflation
2,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
64,3 procent (2018)
Utlandsskuld
622 miljoner US dollar (2017)
Valuta
östkaribisk dollar
Bistånd per person
71 US dollar (2017)

Källor

Naturtillgångar och energi

Saint Lucia saknar mineraler och andra naturtillgångar av större ekonomisk betydelse. Landets främsta resurs är snarare sandstränderna, som utgör basen för den viktiga turistindustrin.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
752 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
407 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,3 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
2,1 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Saint Lucias tidigare huvudnäring, bananodling, har minskat markant i ekonomisk betydelse sedan 1990-talet och står numera för mindre än en procent av bruttonationalprodukten (BNP). Dagens jordbruk är breddat med en rad produkter som mango, ananas och kokosnötter.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,1 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
17,4 procent (2016)

Källor

Industri

Industrin i Saint Lucia har vuxit sedan mitten av 1990-talet och står numera för närmare en sjundedel av bruttonationalprodukten (BNP). En stor del av produktionen sker i speciella frizoner dit företag lockas med låga skatter och tullavgifter.

Utrikeshandel

Saint Lucia dras med ett stort och långvarigt underskott i sitt handelsutbyte med omvärlden, vilket betyder att importen kostar betydligt mer än vad landet tjänar på sin export. Underskottet täcks med lån och bistånd utifrån samt med inkomster från turism.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
129 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
576 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 47 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
42 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
livsmedel (främst bananer), maskiner och elektrisk utrustning, papper och pappersprodukter
Största handelspartner
USA, Trinidad och Tobago, Storbritannien, Barbados (2016)

Källor

Turism

Saint Lucia lockar många besökare med tropiskt klimat, sandstränder och spektakulära bergsområden. Andra turistattraktioner är historiskt sevärda platser, ett rikt fågelliv och bad i vatten från varma källor.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
348 000 (2016)
Turistinkomster
770 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
78,9 procent (2016)

Källor