Panama

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/panama/

Panama utgör den sydligaste delen av den landtunga som binder samman Nord- och Sydamerika. Landet präglas av Panamakanalen, den strategiskt viktiga vattenvägen mellan Atlanten och Stilla havet. Länge bestod Panama av två enheter: själva landet och kanalzonen som kontrollerades av USA. Sedan år 2000 har Panama full kontroll även över kanalen, som utgör ryggraden i landets ekonomi. Fartygstrafiken genom kanalen generar stora inkomster.

Panama – Geografi och klimat

Republiken Panama utgör den sydöstligaste och smalaste delen av det näs som förbinder Nordamerika med Sydamerika. Landet, som är något mindre än Svealand, har långa kuster mot Stilla havet i söder och Karibiska havet i norr. Det finns många öar på båda sidor. Klimatet är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
75 517 km2 (2022)
Tid
svensk –6 timmar
Angränsande land/länder
Colombia, Costa Rica
Huvudstad med antal invånare
Panama City ca 2 miljoner (med förstäder, uppskattning 2023)
Övriga större städer
Colón, David
Högsta berg
Volcán Barú (3 475 m ö h)
Viktiga floder
Tuira
Medelnederbörd/år
Panama City 1 700 mm, Colón 3 175 mm
Medeltemperatur/dygn
kustområdena 23–27 °C

Panama – Befolkning och språk

Panamanäset har länge varit en knutpunkt för transport och handel, vilket har resulterat i en befolkning av mycket blandad härkomst. Panama har de senaste åren blivit ett transitland för hundratusentals migranter som kommer från Sydamerika och rör sig norrut, oftast med siktet inställt på USA. Majoriteten av invånarna i Panama bor längs kanalen i landets mitt och i området kring huvudstaden som ligger i kanalens ena ände. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet med blandat ursprung, större minoriteter av ursprungsfolk, afrikaner, européer och asiater
Antal invånare
4 408 581 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
58 (2020)
Andel invånare i städerna
69 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
18,5 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,1 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,3 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,3 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,0 procent (2022)
Förväntad livslängd
76 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2021)
Förväntad livslängd för män
73 år (2021)
Språk
spanska är officiellt språk, engelska talas allmänt, några ursprungsspråk talas också

Panama – Religion

Författningen föreskriver religionsfrihet och den respekteras av statsmakten. Samtidigt erkänns den katolska tron som landets dominerande religion och en majoritet av panamaner identifierar sig som katoliker. Undervisning i katolicismen måste hållas i skolorna, även om föräldrar kan begära att deras barn slipper delta. Ungefär var femte panaman beräknas vara protestant.

Panama – Utbildning

Barnen i Panama har formellt skolplikt till och med nionde klass. Nästan alla fullföljer det första sexåriga stadiet, men många faller sedan ifrån. Coronapandemin slog hårt mot utbildningsväsendet i Panama som hade en av de längsta nedstängningarna av skolor i världen.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
95,7 procent (2019)
Andel barn som börjar grundskolan
86,2 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
22 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,8 procent (2022)

Panama – Sociala förhållanden

Panama har en ganska hög inkomst per person jämfört med andra länder i regionen, men inkomstfördelningen är en av de mest ojämna i världen. Skillnaderna är stora inom landet. Fattigdomen är mest utbredd på landsbygden där ursprungsfolken är i majoritet.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
94 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
84,6 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
12 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
1 215 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
23 procent (2022)

Panama – Kultur

Kulturlivet speglar befolkningens blandade sammansättning. Urfolkens traditioner har vävts samman med spanska seder och afrokaribiska influenser. Musiken har mycket gemensamt med musik som spelas i Colombias och Venezuelas kustregioner, med påverkan från afrikansk och spansk musik. Salsa har en självklar plats i musiklivet och salsakungen Rubén Blades (1948–) är känd långt utanför landets gränser.

Panama – Seder och bruk

Panama präglas liksom andra latinamerikanska länder av en kombination av sitt amerikanska ursprung, det spanska arvet och influenser från övriga Europa och Afrika. Mer än andra länder i regionen är Panama dessutom starkt påverkat av USA, som länge dominerade landet.

Panama – Äldre historia

De ursprungsfolk som bodde i dagens Panama när européerna kom på 1500-talet decimerades snabbt av förföljelse och sjukdomar. Området blev ett centrum för handel i det nya spanska kolonialväldet. Självständighet från Spanien utropades 1821 då det uppgick i nya statsbildningar. Bygget av Panamakanalen som inleddes i slutet av 1800-talet bidrog till att Panama med stöd av USA utropade sig som egen stat 1903. Landet blev först ett amerikanskt protektorat och från 1939 tvådelat, med en USA-styrd kanalzon vid sidan av övriga landet.

Panama – Modern historia

Kanalen och USA:s närvaro var en källa till motsättningar och oro i Panama under efterkrigstiden. Under 1970-talet slöts ett avtal om Panama successivt skulle överta kontrollen över kanalen från USA. Mellan 1968 och 1989 var landet en militärdiktatur. Manuel Noriega tog makten 1983 men störtades 1989 när USA invaderade. Maktskiftena har sedan dess skett på fredlig väg.

Panama – Demokrati och rättigheter

Panama är en fungerande demokrati där rättvisa val regelbundet hålls och makten skiftar mellan olika partier. Yttrande- och föreningsfriheten respekteras över lag även om medierna är något kringskurna. Korruptionen utgör dock ett allvarligt samhällsproblem som påverkar både politiken och rättsväsendet. I fråga om politiska och medborgerliga rättigheter ligger Panama bättre till än flertalet länder i Latinamerika.

Panama – Inrikespolitik och författning

Panama är en republik med stark presidentmakt. Landet styrs sedan 2019 av Laurentino Cortizo och hans mittenvänsterparti PRD men han efterträds den 1 juli av den mer högerorienterade tidigare säkerhetsministern José Raúl Mulino. Han var först vicepresidentkandidat men fick ta över när hans tidigare chef, expresident Ricardo Martinelli, stängdes av sedan han dömts till fängelse för korruption.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Panamá/ Republiken Panama
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Laurentino Cortizo (2019–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Förverkliga målen (RM) 13, Revolutionära demokratiska partiet (PRD) 12, Demokratisk förändring (CD) 8, Panamistpartiet (PP) 8, Rörelsen en annan väg (Moca) 4, Allianspartiet (PA) 2, Liberala republikanska rörelsen (Molirena) 1, oberoende kandidater 21 (2024)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Revolutionära demokratiska partiet (PRD) 35, Demokratisk förändring (CD) 18, Panamistpartiet (PP) 8, Liberala republikanska rörelsen (Molirena) 5, oberoende kandidater 5 (2019)
Valdeltagande
ca 77 procent i valet 2024
Kommande val
president- och parlamentsval 2029
1. efterträds 1 juli av José Raúl Mulino

Panama – Utrikespolitik och försvar

Panamas utrikespolitik har sedan självständigheten 1903 präglats av Panamakanalens ekonomiska och strategiska betydelse samt av förhållandet till USA. År 2000 övertog Panama i enlighet med tidigare avtal kontrollen över kanalområdet från USA. Washington övergav då även sina militära anläggningar och tog hem de sista soldaterna. Amerikanerna har dock fortfarande rätt att ingripa om kanalens neutralitet hotas. Relationerna med övriga Centralamerika och med grannlandet Colombia i söder är över lag goda.

Fakta – försvar

Militärutgifter i andel av BNP
0,97 procent (1999)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
3,8 procent (1999)

Panama – Ekonomisk översikt

Tjänstesektorn dominerar Panamas ekonomi som under en rad år varit en av de snabbast växande i världen. Inkomsterna kommer framför allt från kanalen, frihandelszonen i Colón, fartygsregistret och den internationella bankverksamheten. Turismen blir också allt viktigare.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
17 358 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
10,0 procent (2022)
Total BNP
76 523 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
2,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
26,2 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
68,1 procent (2022)
Inflation
3,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
54,9 procent (2022)
Valuta
balboa
Varuexport
14 414 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
31 617 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-2,1 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
60 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kopparmalm, bananer, palmolja, trä, skrot
Största handelspartner
Kina, USA, Guyana, Colombia, Japan
Mottaget bistånd per invånare
21 US dollar (2021)

Panama – Naturtillgångar, energi och miljö

Koppar, guld, tropiska träslag samt goda fiskevatten är några av Panamas viktigaste naturtillgångar. Trots goda mineraltillgångar har gruvdriften varit begränsad men mineralutvinning är på väg att bli ett viktigt inslag i ekonomin. Starkt motstånd från miljörörelsen och ursprungsfolk sätter emellertid en del käppar i hjulet.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
95 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
86 procent (2020)
Utsläpp av växthusgaser totalt
17,23 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
3,99 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
9 583 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,2 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
5 047 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Panama – Jordbruk och industri

Jordbruk och fiske bidrar numera endast till en mindre del av Panamas ekonomi, men sektorn sysselsätter fortfarande närmare var sjätte arbetande panaman. Industriverksamheten är koncentrerad till området längs kanalen och inte minst frihandelszonen Colón på Atlantsidan. Många ägnar sig åt jordbruk för husbehov. Trots det måste baslivsmedel som majs, ris och bönor importeras då den inhemska produktionen inte räcker till.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
2,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
30,5 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
56,8 procent (2020)
Industrins andel av BNP
26,2 procent (2022)